Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Codekata

 Codekata

25.02.2012 NSND Kumanovo

5d0be7db35e8c5d24a0b63f4de463430?s=128

Dalibor Nasevic

February 25, 2012
Tweet

Transcript

 1. Github: @dalibor Code Kata 25.02.2012, НСНД Куманово

 2. - Јапонскиот концепт за ката во боречките вештини - вежба

  во програмирање која има за цел подобрување на вештините преку повторување - различно од искуство стекнато со работа Што е идејата?
 3. Dave Thomas

 4. - The Pragmatic Programer - Programming Ruby - Agile Development

  with Rails - Pragmatic Bookshelf publishing - Потписник на Agile манифесто-то и ред други работи Dave Thomas
 5. Ron Jeffries

 6. Ron Jeffries Еден од основачите на Extreme Programming (XP) во

  1996, заедно со Kent Beck и Ward Cunningham. ”Вежбање: тоа е она што го правиме” ”Она што ги менува луѓето е тоа што го прават, не она што го читаат. Може да читате книги за диета, но доколку не вежбате нема да ослабете...”
 7. Како може да вежбате? Идеја 1 - Едноставни проблеми -

  Многу можни решенија - Секогаш различно решение - Експериментирање Идеја 2 - Копираење на одличен програмер - Следи го секој детал - Учи со повторување - Цели кон перфекција
 8. Coding Dojo

 9. Coding Dojo - не е натпреварувачки, се работи заедно -

  луѓе со секакви знаења се добредојдени - место да се испробаат нови идеи - социјализација - учите да прифатите критика - добивате feedback за кодот и техниката - Типови: Однапред припремена ката Randori ката Coderetreat
 10. Библиотека 1. Code Kata http://codekata.com 2. All TDD Problems http://sites.google.com/site/tddproblems/all-problems-1

  3. Ruby Quiz http://www.rubyquiz.com
 11. String Calculator http://osherove.com/tdd-kata-1/

 12. 1. Методот може да прими 0, 1 или 2 броја

  - add(””) - add(”1”) - add(”1,2”) 2. Методот може да прими неограничено броеви 3. Методот може да се справи со карактери за нова линија (\n) - “1\n2,3” 4. Подржува различен раздвојувач “//[delimiter]\n[numbers…]” “//;\n1;2”
 13. TDD (Test Driven Development)

 14. None