Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Codekata

 Codekata

25.02.2012 NSND Kumanovo

Dalibor Nasevic

February 25, 2012
Tweet

More Decks by Dalibor Nasevic

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Github: @dalibor
  Code Kata
  25.02.2012, НСНД Куманово

  View Slide

 2. - Јапонскиот концепт за ката во боречките вештини
  - вежба во програмирање која има за цел
  подобрување на вештините преку повторување
  - различно од искуство стекнато со работа
  Што е идејата?

  View Slide

 3. Dave Thomas

  View Slide

 4. - The Pragmatic Programer
  - Programming Ruby
  - Agile Development with Rails
  - Pragmatic Bookshelf publishing
  - Потписник на Agile манифесто-то и ред други работи
  Dave Thomas

  View Slide

 5. Ron Jeffries

  View Slide

 6. Ron Jeffries
  Еден од основачите на Extreme Programming (XP) во
  1996, заедно со Kent Beck и Ward Cunningham.
  ”Вежбање: тоа е она што го правиме”
  ”Она што ги менува луѓето е тоа што го прават, не она
  што го читаат. Може да читате книги за диета, но доколку
  не вежбате нема да ослабете...”

  View Slide

 7. Како може да вежбате?
  Идеја 1
  - Едноставни проблеми
  - Многу можни решенија
  - Секогаш различно
  решение
  - Експериментирање
  Идеја 2
  - Копираење на одличен
  програмер
  - Следи го секој детал
  - Учи со повторување
  - Цели кон перфекција

  View Slide

 8. Coding Dojo

  View Slide

 9. Coding Dojo
  - не е натпреварувачки, се работи заедно
  - луѓе со секакви знаења се добредојдени
  - место да се испробаат нови идеи
  - социјализација
  - учите да прифатите критика
  - добивате feedback за кодот и техниката
  - Типови:
  Однапред припремена ката
  Randori ката
  Coderetreat

  View Slide

 10. Библиотека
  1. Code Kata
  http://codekata.com
  2. All TDD Problems
  http://sites.google.com/site/tddproblems/all-problems-1
  3. Ruby Quiz
  http://www.rubyquiz.com

  View Slide

 11. String Calculator
  http://osherove.com/tdd-kata-1/

  View Slide

 12. 1. Методот може да прими 0, 1 или 2 броја
  - add(””)
  - add(”1”)
  - add(”1,2”)
  2. Методот може да прими неограничено
  броеви
  3. Методот може да се справи со карактери за
  нова линија (\n)
  - “1\n2,3”
  4. Подржува различен раздвојувач
  “//[delimiter]\n[numbers…]”
  “//;\n1;2”

  View Slide

 13. TDD (Test Driven Development)

  View Slide

 14. View Slide