Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PopraviMK (E-society)

PopraviMK (E-society)

Presentation about popravi.mk web/mobile service.

Dalibor Nasevic

November 14, 2012
Tweet

More Decks by Dalibor Nasevic

Other Decks in Technology

Transcript

 1. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! Dalibor Nasevic twitter: @dnasevic

 2. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! Далибор Насевиќ Диме Пашоски

 3. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! @!#%@!#%@#!@!$

 4. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! Постои проблем!

 5. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! Пријави го проблемот!

 6. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 7. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! ПОПРАВИ.МК Надлежна општина

 8. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! РЕШЕНИЕ!

 9. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! ПРЕД КОМПЈУТЕР www.popravi.mk

 10. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 11. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 12. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 13. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 14. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! ВО ДВИЖЕЊЕ Android market: PopraviMK

 15. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 16. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот!

 17. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! Комуникација и соработка новости, решени

  проблеми, акции, анкети Администрација Извештаи, рангирање и приоретизирање, менување статус, официјални коментари
 18. www.e-society.mk ПоправиМК: Смени го градот! ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ!

 19. - време кое би го минале чекајќи по шалтери и

  канцеларии. - транспарентност во работењето на општините - подобра комуникација - стануваат дел од решението ГРАЃАНИТЕ ДОБИВААТ ПоправиМК: Смени го градот!
 20. - дигитализиран систем - промоција на нивната работа - приоретизација

  - подобра администрација - намалување на ресурси и ефикасност ОПШТИНИТЕ ДОБИВААТ ПоправиМК: Смени го градот!
 21. ПоправиМК: Смени го градот! СМЕНЕТЕ ГО ГРАДОТ!