Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PopraviMK (E-society)

PopraviMK (E-society)

Presentation about popravi.mk web/mobile service.

Dalibor Nasevic

November 14, 2012
Tweet

More Decks by Dalibor Nasevic

Other Decks in Technology

Transcript

 1. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  Dalibor Nasevic
  twitter: @dnasevic

  View full-size slide

 2. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  Далибор Насевиќ
  Диме Пашоски

  View full-size slide

 3. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  @!#%@!#%@#!@!$

  View full-size slide

 4. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  Постои проблем!

  View full-size slide

 5. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  Пријави го проблемот!

  View full-size slide

 6. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 7. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  ПОПРАВИ.МК
  Надлежна општина

  View full-size slide

 8. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  РЕШЕНИЕ!

  View full-size slide

 9. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  ПРЕД
  КОМПЈУТЕР
  www.popravi.mk

  View full-size slide

 10. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 11. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 12. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 13. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 14. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  ВО ДВИЖЕЊЕ
  Android market: PopraviMK

  View full-size slide

 15. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 16. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 17. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  Комуникација и соработка
  новости, решени проблеми, акции, анкети
  Администрација
  Извештаи, рангирање и приоретизирање,
  менување статус, официјални коментари

  View full-size slide

 18. www.e-society.mk
  ПоправиМК: Смени го градот!
  ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ!

  View full-size slide

 19. - време кое би го минале чекајќи по
  шалтери и канцеларии.
  - транспарентност во работењето на
  општините
  - подобра комуникација
  - стануваат дел од решението
  ГРАЃАНИТЕ ДОБИВААТ
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 20. - дигитализиран систем
  - промоција на нивната работа
  - приоретизација
  - подобра администрација
  - намалување на ресурси и ефикасност
  ОПШТИНИТЕ ДОБИВААТ
  ПоправиМК: Смени го градот!

  View full-size slide

 21. ПоправиМК: Смени го градот!
  СМЕНЕТЕ ГО
  ГРАДОТ!

  View full-size slide