F2429569708949a92e6ff667bf014cc7?s=128

Dân Tài Chính

dantaichinh

https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169
Facebook: https://www.facebook.com/dantaichinhcom
Twitter: https://twitter.com/dantaichinhcom
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dantaichinh/

Dân Tài Chính hasn't published any decks.