Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pot la tecnologia regenerar la democràcia?

Pot la tecnologia regenerar la democràcia?

Xerrada de la IV Jornada Pirata sobre eines que permeten portar la democràcia a un nou nivell partint de les tres D: dades, debat i decisió.

Dario Castañé

September 28, 2014
Tweet

More Decks by Dario Castañé

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Pot la tecnologia
  regenerar la democràcia?
  Dario Castañé # @im_dario

  View Slide

 2. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  d

  View Slide

 3. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Sí.

  View Slide

 4. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Però no serà com la
  coneixem.

  View Slide

 5. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Com ho fem?

  View Slide

 6. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Redistribuint el poder:
  municipis

  View Slide

 7. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Tornar a apropar la
  política:
  d
  transparència
  participació

  View Slide

 8. Kit de
  Democràcia
  Estesa

  View Slide

 9. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Noves eines
  (DDD)

  View Slide

 10. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Dades
  d
  Open Data
  OCAx
  (Observatorio Ciudadano de la Administración)
  Wikis*

  View Slide

 11. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Debat
  d
  Llistes de correu
  Reddit
  Loomio
  Etherpad

  View Slide

 12. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Decisió
  d
  Agora Voting
  Minshu

  View Slide

 13. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Un exemple

  View Slide

 14. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  El teu ajuntament avui:
  opac
  aïllat
  vulnerable a pressions

  View Slide

 15. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  El teu ajuntament
  amb KDE:

  View Slide

 16. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Transparent
  d
  Accés immediat
  Difusió apartidista

  View Slide

 17. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Connectat
  d
  Simplificar interaccions
  Conscient
  (queixes, idees i anhels)

  View Slide

 18. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Resilient
  d
  Reducció de corrupció
  Resistència a pressions

  View Slide

 19. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  De tothom
  d
  Dirigit per la ciutadania

  View Slide

 20. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Com ho
  implementem?

  View Slide

 21. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Retroalimentació
  d
  Debat
  Interacció

  View Slide

 22. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Propostes
  col·laboratives
  d
  Pregunta
  Postures i dades

  View Slide

 23. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Decisió
  d
  Agora Voting:
  facilitar la partipació al menor
  cost possible

  View Slide

 24. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  Decisió
  d
  Minshu:
  connectant digital i físic,
  cens: normal i invers

  View Slide

 25. Pot la tecnologia regenerar la democràcia? Dario Castañé
  @im_dario / [email protected]
  El vostre torn!
  D
  Precs i preguntes
  Tallers
  @im_dario / [email protected]

  View Slide