Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=128

Eser Ozvataf

March 09, 2019
Tweet

Transcript

 1. Azure DevOps ve GitHub ile uçtan uca PHP projeleri Eser

  Özvataf PHPKonf İzmir 09.03.2019
 2. Eser Özvataf › Süreç Lideri @ Setur › Sektörde 18

  Yıl İş Deneyimi › Yazılım Üzerine Twitch Yayıncısı › Açık Kaynak Ekolünden › E. Bilgi ve İletişim Teknolojileri üzerine Yüksek lisans mezunu /eserozvataf /eserozvataf
 3. Bugün bahsedeceklerim › Azure DevOps ve GitHub Bu ürünlerin geçmiş

  ve bugünü › Uçtan Uca PHP Projeleri Bu ürünler bizim proje yolculuklarımızda bize nasıl katkı sağlayabilir? Proje yaşam döngüsü safhalarını nelerdir, nasıl oluştururuz? 3
 4. Azure DevOps ve GitHub Bu ürünlerin geçmiş ve bugünü 1

 5. Dün 5 Açık Kaynak Ekolü Kurumsal – Microsoft Ekolü

 6. Bugün 6

 7. Azure DevOps’un yolculuğu Klasik TFS: • TFVC • Work Itemlar

  7 Son 5 yıl içinde: • Git desteği • SaaS hizmeti • CI/CD desteği • Kanban, Agile ve SCRUM boardları • GitHub’ın satın alınması • Tekrardan branding • GitHub entegrasyonları
 8. Uçtan Uca PHP Projeleri Proje yaşam döngüsü safhalarını nelerdir, nasıl

  oluştururuz? 2
 9. Proje yaşam döngüsü DevOps ile hayatımızda daha önemli hale geldi

  9 Continuous Integration Continuous Deployment Agile Project Management Testing Release Management
 10. Proje yaşam döngüsü 10 Boards Planlama Geliştirme ile ilgili planlama

  safhası Geliştirme Geliştirmenin yapıldığı safha SCM Test Yapılan geliştirmenin çeşitli açılardan test edilmesi CI Deployment Yapılan geliştirmenin sunulması / yayımlanması CD
 11. Azure DevOps ve GitHub’ı birlikte kullanmak Örnek bir uçtan uca

  senaryo işletelim. 11
 12. 12 GitHub üzerinde örnek bir proje ile başlıyoruz

 13. 13 Azure DevOps’da da projemizi oluşturuyoruz

 14. 14 Azure DevOps projemizi GitHub ile ilişkilendiriyoruz

 15. Planlama için Azure Boards • Haftalık çalışma kapasitesini belirle •

  Çalışılacak işleri Backlog’da düzenle • Grafikleri ve işleri board üzerinde takip et 15
 16. 16 Azure Boards ile Planlama

 17. Geliştirme için GitHub • Commit mesajlarına yapılan geliştirmenin board ID’lerini

  ekle Örneğin: AB#152 Birim testlerinin eklenmesi • Projedeki geliştirmeleri branch olarak GitHub’a gönder • Pull request oluştur, böylece Azure DevOps’dan build testlerini gerçekleştirsin 17
 18. 18 GitHub ile Geliştirme

 19. 19 Azure DevOps ile Geliştirme Geçmişi

 20. Test için Azure Pipelines • Geliştirmelere ait testlerin gerçekleşmesi için

  CI pipeline oluştur • CI pipeline’da gerçekleşecek işlemleri azure-pipelines.yml dosyasında belirt • 1. Adım: composer install ile bağımlılıkların yüklenmesi • 2. Adım: PHPUnit’i testlerimizi çalıştırmak 20
 21. 21 azure-pipelines.yml

 22. 22 Azure Pipelines ile Test CI Pipeline’ı

 23. Deployment için Azure Pipelines • Bir release pipeline tasarla •

  Buildler arasından deploy etmek istediğini seç 23
 24. 24 Azure Pipelines ile Release Pipeline tasarlama

 25. 25 Docker Hub’a Gönderilen Docker Image

 26. DEMO

 27. 27 Teşekkürler! Sorular? Bana twitter.com/eserozvataf & eser.ozvataf.com üzerinden ulaşabilirsiniz.