Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

Eser Ozvataf

March 09, 2019
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Eser Özvataf › Süreç Lideri @ Setur › Sektörde 18

  Yıl İş Deneyimi › Yazılım Üzerine Twitch Yayıncısı › Açık Kaynak Ekolünden › E. Bilgi ve İletişim Teknolojileri üzerine Yüksek lisans mezunu /eserozvataf /eserozvataf
 2. Bugün bahsedeceklerim › Azure DevOps ve GitHub Bu ürünlerin geçmiş

  ve bugünü › Uçtan Uca PHP Projeleri Bu ürünler bizim proje yolculuklarımızda bize nasıl katkı sağlayabilir? Proje yaşam döngüsü safhalarını nelerdir, nasıl oluştururuz? 3
 3. Azure DevOps’un yolculuğu Klasik TFS: • TFVC • Work Itemlar

  7 Son 5 yıl içinde: • Git desteği • SaaS hizmeti • CI/CD desteği • Kanban, Agile ve SCRUM boardları • GitHub’ın satın alınması • Tekrardan branding • GitHub entegrasyonları
 4. Proje yaşam döngüsü DevOps ile hayatımızda daha önemli hale geldi

  9 Continuous Integration Continuous Deployment Agile Project Management Testing Release Management
 5. Proje yaşam döngüsü 10 Boards Planlama Geliştirme ile ilgili planlama

  safhası Geliştirme Geliştirmenin yapıldığı safha SCM Test Yapılan geliştirmenin çeşitli açılardan test edilmesi CI Deployment Yapılan geliştirmenin sunulması / yayımlanması CD
 6. Planlama için Azure Boards • Haftalık çalışma kapasitesini belirle •

  Çalışılacak işleri Backlog’da düzenle • Grafikleri ve işleri board üzerinde takip et 15
 7. Geliştirme için GitHub • Commit mesajlarına yapılan geliştirmenin board ID’lerini

  ekle Örneğin: AB#152 Birim testlerinin eklenmesi • Projedeki geliştirmeleri branch olarak GitHub’a gönder • Pull request oluştur, böylece Azure DevOps’dan build testlerini gerçekleştirsin 17
 8. Test için Azure Pipelines • Geliştirmelere ait testlerin gerçekleşmesi için

  CI pipeline oluştur • CI pipeline’da gerçekleşecek işlemleri azure-pipelines.yml dosyasında belirt • 1. Adım: composer install ile bağımlılıkların yüklenmesi • 2. Adım: PHPUnit’i testlerimizi çalıştırmak 20
 9. Deployment için Azure Pipelines • Bir release pipeline tasarla •

  Buildler arasından deploy etmek istediğini seç 23