Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

Azure DevOps ve GitHub ile Uçtan Uca PHP Projeleri

Eser Ozvataf

March 09, 2019
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Azure DevOps ve GitHub ile
  uçtan uca PHP projeleri
  Eser Özvataf
  PHPKonf İzmir
  09.03.2019

  View Slide

 2. Eser Özvataf
  › Süreç Lideri @ Setur
  › Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi
  › Yazılım Üzerine Twitch Yayıncısı
  › Açık Kaynak Ekolünden
  › E. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  üzerine Yüksek lisans mezunu
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View Slide

 3. Bugün bahsedeceklerim
  › Azure DevOps ve GitHub
  Bu ürünlerin geçmiş ve bugünü
  › Uçtan Uca PHP Projeleri
  Bu ürünler bizim proje yolculuklarımızda bize nasıl katkı sağlayabilir?
  Proje yaşam döngüsü safhalarını nelerdir, nasıl oluştururuz?
  3

  View Slide

 4. Azure DevOps ve GitHub
  Bu ürünlerin geçmiş ve bugünü
  1

  View Slide

 5. Dün
  5
  Açık Kaynak Ekolü Kurumsal – Microsoft Ekolü

  View Slide

 6. Bugün
  6

  View Slide

 7. Azure DevOps’un yolculuğu
  Klasik TFS:
  ● TFVC
  ● Work Itemlar
  7
  Son 5 yıl içinde:
  ● Git desteği
  ● SaaS hizmeti
  ● CI/CD desteği
  ● Kanban, Agile ve SCRUM boardları
  ● GitHub’ın satın alınması
  ● Tekrardan branding
  ● GitHub entegrasyonları

  View Slide

 8. Uçtan Uca PHP Projeleri
  Proje yaşam döngüsü safhalarını nelerdir, nasıl oluştururuz?
  2

  View Slide

 9. Proje yaşam
  döngüsü
  DevOps ile
  hayatımızda
  daha önemli
  hale geldi
  9
  Continuous
  Integration
  Continuous
  Deployment
  Agile Project
  Management
  Testing
  Release
  Management

  View Slide

 10. Proje yaşam döngüsü
  10
  Boards
  Planlama
  Geliştirme ile ilgili
  planlama safhası
  Geliştirme
  Geliştirmenin yapıldığı
  safha
  SCM
  Test
  Yapılan geliştirmenin
  çeşitli açılardan test
  edilmesi
  CI
  Deployment
  Yapılan geliştirmenin
  sunulması /
  yayımlanması
  CD

  View Slide

 11. Azure DevOps ve
  GitHub’ı birlikte
  kullanmak
  Örnek bir uçtan uca senaryo işletelim.
  11

  View Slide

 12. 12
  GitHub üzerinde örnek bir proje ile başlıyoruz

  View Slide

 13. 13
  Azure DevOps’da da projemizi oluşturuyoruz

  View Slide

 14. 14
  Azure DevOps projemizi GitHub ile ilişkilendiriyoruz

  View Slide

 15. Planlama için Azure Boards
  ● Haftalık çalışma kapasitesini belirle
  ● Çalışılacak işleri Backlog’da düzenle
  ● Grafikleri ve işleri board üzerinde takip et
  15

  View Slide

 16. 16
  Azure Boards ile Planlama

  View Slide

 17. Geliştirme için GitHub
  ● Commit mesajlarına yapılan geliştirmenin board ID’lerini ekle
  Örneğin: AB#152 Birim testlerinin eklenmesi
  ● Projedeki geliştirmeleri branch olarak GitHub’a gönder
  ● Pull request oluştur, böylece Azure DevOps’dan build testlerini
  gerçekleştirsin
  17

  View Slide

 18. 18
  GitHub ile Geliştirme

  View Slide

 19. 19
  Azure DevOps ile Geliştirme Geçmişi

  View Slide

 20. Test için Azure Pipelines
  ● Geliştirmelere ait testlerin gerçekleşmesi için CI pipeline oluştur
  ● CI pipeline’da gerçekleşecek işlemleri azure-pipelines.yml
  dosyasında belirt
  ● 1. Adım: composer install ile bağımlılıkların yüklenmesi
  ● 2. Adım: PHPUnit’i testlerimizi çalıştırmak
  20

  View Slide

 21. 21
  azure-pipelines.yml

  View Slide

 22. 22
  Azure Pipelines ile Test CI Pipeline’ı

  View Slide

 23. Deployment için Azure Pipelines
  ● Bir release pipeline tasarla
  ● Buildler arasından deploy etmek istediğini seç
  23

  View Slide

 24. 24
  Azure Pipelines ile Release Pipeline tasarlama

  View Slide

 25. 25
  Docker Hub’a Gönderilen Docker Image

  View Slide

 26. DEMO

  View Slide

 27. 27
  Teşekkürler!
  Sorular?
  Bana twitter.com/eserozvataf & eser.ozvataf.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

  View Slide