Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

node.js ile serverless mimaride geliştirme yapmak

Eser Ozvataf
November 18, 2017

node.js ile serverless mimaride geliştirme yapmak

Eser Ozvataf

November 18, 2017
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. node.js ile
  serverless mimaride
  geliştirme yapmak

  View Slide

 2. Tanışalım
  Eser Özvataf
  @eserozvataf
  2

  View Slide

 3. Cloud
  Ne vaad etti? Bizi nereye sürükledi?
  1

  View Slide


 4. Cloud computing, often referred to as
  simply “the cloud,” is the delivery of
  on-demand computing resources over
  the internet on a pay-for-use basis.
  IBM
  4

  View Slide

 5. Cloud’un iki iddiası
  ● Pay-as-you-go
  Gerçekleşen: Önceden planlamak
  «Önümüzdeki ay 4 çekirdekli, 16 GB RAM, 4 cihaz’a ihtiyacım var»
  ● Scalability
  Gerçekleşen: Sistemin mevcut durumunu izleyerek, kaynak
  ihtiyacının artıp/azalacağına karar vermek (programlanabiliyor)
  5

  View Slide

 6. Cloud ile
  hayatımızda
  neler daha
  önemli hale
  geldi?
  6
  DevOps
  Vendor
  Specific
  KnowHow
  Virtualization
  and
  Orchestration
  Virtual
  Private
  Cloud
  Yatay
  Ölçeklenme

  View Slide

 7. Cloud ürünleri
  7
  IaaS
  Interface
  Fiziksel makine/altyapı
  ihtiyaçlarını bize bırak,
  OS ve yazılımları kur.
  Platform
  Uygulamanın
  çalışacağı OS ve
  yazılımların
  kurulumunu bize bırak.
  Uygulamanı kodla.
  PaaS
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.
  Kullanıcı ol.
  SaaS

  View Slide

 8. Cloud ürünleri
  8
  IaaS
  Interface
  Fiziksel makine/altyapı
  ihtiyaçlarını bize bırak,
  OS ve yazılımları kur.
  Platform
  Uygulamanın
  çalışacağı OS ve
  yazılımların
  kurulumunu bize bırak.
  Uygulamanı kodla.
  PaaS
  Functions
  Uygulama mimarisi
  oluşturmayı bize bırak.
  Spesifik bir işlevi kodla.
  FaaS
  Software
  Spesifik bir işi
  tamamlamayı/hizmeti
  sunmayı bize bırak.
  Kullanıcı ol.
  SaaS

  View Slide

 9. Serverless
  Nedir? Nasıl? Ve neden?
  2

  View Slide


 10. Tasarladığınız yazılımın fiziksel olarak bir
  sunucu tarafından çalıştırıldığı gerçeğini
  unutmak.
  Ve bu yeni gerçeklik doğrultusunda
  yazılım geliştirmek...
  ?
  10

  View Slide

 11. Serverless gerçekliğinde nasıl
  uygulama geliştirilir?
  ● Kod tabanı işlevler halinde tasarlanır,
  ● İşlevler stateless olur, (hafızasızlık)
  ● Sınırların farkında olunur, (örnek: 1 dakika limiti)
  ● Mümkün olduğunca cloud ürünleri kullanılır,
  11

  View Slide

 12. 12
  Domain
  Customer Product Order
  Repositories
  Business
  ICustomerRegistry IProductRegistry
  IPriceCalculator INotificationService IPaymentGateway IOrderProcessor
  Implementations
  ...
  ...
  ...
  ...
  ... PaypalPaymentGateway IyzicoPaymentGateway SmsNotificationService
  Client Request Web Server Controller
  Response
  View Model
  App Server Req. Router
  View
  APPLICATION
  Katmanlı mimari ile izole edilmiş uygulama
  IOrderRegistry

  View Slide

 13. 13
  Domain
  Customer Product Order
  Repository
  OrderRegistry
  Business &
  Implementation =
  Function PaypalPaymentGateway.placePayment
  Client Request API Gateway AWS Lambda
  Response
  APPLICATION
  Katmanlara sahip bir işlev

  View Slide

 14. İşlevlerle bir
  uygulama nasıl
  inşa edilecek?
  İnşaat örneği üzerinden problemi çözmeye
  çalışalım.
  14

  View Slide

 15. 15
  Problem
  ● 300m2 alan
  ● 1 aile barınacak
  Çözüm
  ● Müstakil ev inşaatı
  ● Garajı bulunuyor
  ● Bahçe bulunuyor
  ● Acil durumda tahliye kolay
  ● İnşaat kısa sürüyor/teknik kolaylık
  ● Planda değişiklik yapılabilir

  View Slide

 16. 16
  Problem
  ● 300m2 alan
  ● 12 aile barınacak
  Çözüm
  ● 6 kat, 12 daireli bina inşaatı
  ● Park sorunu
  ● Bahçe yok
  ● Asansör ihtiyacı
  ● Yangın merdiveni ihtiyacı
  ● Acil durumda tahliye zor
  ● İnşaat uzun sürüyor/teknik zorluk
  ● Planda değişiklik durumunda
  sıfırdan inşaat etmek daha mantıklı

  View Slide

 17. 17
  Problem
  ● Sınırsız alan
  ● 12 aile barınacak
  Çözüm
  ● 12x Müstakil ev inşaatı
  ● 12x Garaj olacak
  ● 12x Bahçe olacak
  ● Hepsinde acil durumda tahliye kolay
  ● İnşaatlar kısa sürüyor/teknik kolaylık
  ● Hepsinin planında değişiklik yapılabilir
  Kodun yatay ölçeklenmesi

  View Slide

 18. Kod tabanını işlevlere bölmek yapısal
  olarak geliştiriciye ne kazandırıyor?
  ● Proje kodu içerisinde tek domain/kavram bulunuyor,
  anlamsal hafiflik ve konsantrasyon sağlıyor,
  ● Kolay debugging, temiz stacktrace çıktıları,
  ● Prototiplemek kolay, agile’a yatkın,
  ● Planda değişiklik yapmak ve refactor kolay,
  ● İşler daha net tanımlanabiliyor, teknik yeterlilik ihtiyacı
  azalıyor,
  18

  View Slide

 19. Serverless bir cloud çözümü olarak ne
  kazandırıyor?
  ● (1) İşlev bazında kaynak harcaması hesaplanabiliyor, size ayrılan
  kaynak üzerinden değil tüketim üzerinden ödeme yapıyorsunuz.
  ● (2) Ölçeklenebilirlik sınırsız ve servis tarafından sağlanıyor.
  ● (2) Hangi şartlarda ölçekleme yapılacağını düşünmüyorsunuz.
  ● Birçok provider’ın free tier’ları sayesinde ücretsiz başlangıç.
  ● Çoğu provider’ın size taahhüt edeceği %99.9 uptime.
  19

  View Slide

 20. Serverless mimari anlamda ne
  kazandırıyor?
  ● Her işlev farklı bir runtime, programlama dili ile geliştirilebilir.
  ● DDD yerine defansif programlama dahi yeterli.
  ● Loglamayı düşünmeye gerek yok, process çıktıları cloud provider
  tarafından toplanıyor.
  ● Darboğazların yaratılması çok zor. Her birim bağımsız, stateless
  yapı avantaj sağlıyor. Bu da geliştirme ve test aşamalarında
  maaliyet azaltıyor.
  20

  View Slide

 21. Serverless mimari anlamda ne
  kazandırıyor? (2)
  ● Maintenance maliyeti az, memory leak durumunda dahi worst
  case günü kurtarabiliyor. (worst case = kötü kod)
  ● Containerlarla çalışsanız dahi sorununuz olan; OS ve Runtimelar
  için güvenlik açığı ve güncelleme takibi yapılmıyor.
  21

  View Slide

 22. Serverless geliştiricilere ne
  kazandırıyor?
  ● Bir npm paketini indirip API olarak kullanabilen her geliştirici
  (frontend geliştiriciler dahil), backend konseptlerine hakim
  olmadan servis yazabiliyor. (örn: firebase kullanabilen FEdev)
  ● Geliştiricileri DevOps süreçlerinin içerisine çeken durumlar
  ortadan kalkıyor, tekrardan koda konsantrasyon sağlıyor.
  22

  View Slide

 23. node.js ile Serverless
  Geliştirmeye nasıl başlanılır?
  3

  View Slide

 24. 24

  View Slide

 25. 25
  İyi yere dükkan açmak: serverless.com

  View Slide

 26. 26
  Serverless framework kurulumu

  View Slide

 27. 27

  View Slide

 28. DEMO

  View Slide

 29. Serverless Framework’da
  neler deneyimledim?
  ● Vaad ettiği kadar vendor agnostik değil,
  ● CloudFormation kullanıyor, belirli limitleri var, (1MB)
  ● AWS için dahi bazı provider ürünleri kapsam dışında,
  ● Production’a çıkmadan önce API Gateway’i iyi bilmek gerekiyor.
  29

  View Slide

 30. İdrak sürecinde oluşabilecek
  ahkamlar
  ● Serverless diyorlar ama sonuçta sunucu var,
  ● Serverless yapınca mikroservis olmuyor mu?
  ● Serverless dün hype oldu, herkes konuşuyor. WebAssembly
  gelince tahtını sarsar mı?
  30

  View Slide

 31. 31
  Teşekkürler!
  Sorular?
  Bana twitter.com/eserozvataf & eser.ozvataf.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

  View Slide