Học Thổi Sáo thành lập vào năm 2017 với tên gọi Hocthoisao.Các Dịch Vụ Của Học Thổi Sáo: Cảm Âm Sáo Trúc. mới nhất, chuẩn nhất dành cho những bạn yêu nghệ thuật. Giảng Dạy Các Khóa Học Thổi Sáo cho người mới bắt đầu, Học Thổi Sáo Cơ Bản, Nâng Cao thể lực.

Website: https://hocthoisao.com/

Social:

https://www.pinterest.com/HocThoiSao/
https://twitter.com/hocsaotruc
https://www.facebook.com/hocthoisao.vn/
https://hoc-thoi-sao.business.site/

https://www.linkedin.com/in/hoc-thoi-sao-chuyen-nghiep-3ba88a223/

Decks

hocthoisao hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade