Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SaaS アナリティクス ワークショップ #9 - NPS(ネット・プロモーター・スコア)の計算)

Ikuya Murasato
September 10, 2020
1.1k

SaaS アナリティクス ワークショップ #9 - NPS(ネット・プロモーター・スコア)の計算)

Ikuya Murasato

September 10, 2020
Tweet

More Decks by Ikuya Murasato

Transcript

 1. 7 ୈ1ͷ೾ ୈ̎ͷ೾ ୈ̏ͷ೾ ϓϥΠϕʔτ(ߴ͍/ݹ͍) Φʔϓϯɾιʔε(ແྉ/࠷ઌ୺) UI & ϓϩάϥϛϯά ϓϩάϥϛϯά

  2016 2000 1976 ϚωλΠθʔγϣϯ ίϞσΟςΟԽ ຽओԽ ౷ܭֶऀ σʔλαΠΤϯςΟετ Exploratory ΞϧΰϦζϜ Ϣʔβʔɾ ମݧ πʔϧ Φʔϓϯɾιʔε(ແྉ/࠷ઌ୺) UI & ࣗಈԽ ϏδωεɾϢʔβʔ ςʔϚ σʔλαΠΤϯεͷຽओԽ
 2. 11 • ୈ1ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 1 • ୈ2ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI

  ͱͦͷՄࢹԽ Part 2 • ୈ3ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 1 - DAU/MAU • ୈ4ճɿΤϯήʔδϝϯτ Part 2 - ύϫʔϢʔβʔɾΧʔϒ • ୈ5ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 3 -RFV෼ੳ • ୈ6ճɿίϗʔτ෼ੳ Part 1 - ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ • ୈ7ճɿ ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ • ୈ8ճɿCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ • ୈ9ճɿ NPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣͷܭࢉ • ୈ10ճɿࣗ༝هड़ͷςΩετ෼ੳ SaaS ΞφϦςΟΫε
 3. 3ͭ໨ͷάϧʔϓ͸ϓϩϞʔλʔʢਪ঑ऀʣݺ͹ΕΔάϧʔϓͰɺ 9͔Β10ͷείΞΛ͚ͭͨճ౴͕ର৅ͱͳΔɻ 26 1 2 3 4 5 6 0

  7 8 9 10 στϥΫλʔ ʢඇਪ঑ऀʣ ύογϒ ʢதཱऀʣ ϓϩϞʔλʔ ʢਪ঑ऀʣ
 4. NPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣͰ͸στϥΫλʔʢඇਪ঑ऀʣ ͱϓϩϞʔλʔʢਪ঑ऀʣ͕ॏཁͳ໾ׂΛ࣋ͭɻ 27 1 2 3 4 5 6 0

  7 8 9 10 στϥΫλʔ ʢඇਪ঑ऀʣ ύογϒ ʢதཱऀʣ ϓϩϞʔλʔ ʢਪ঑ऀʣ
 5. NPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣ͸ϓϩϞʔλʔʢਪ঑ऀʣͷׂ ߹͔ΒστϥΫλʔʢඇਪ঑ऀʣͷׂ߹ΛҾ͍ͨ΋ͷɻ 28 1 2 3 4 5 6 0

  7 8 9 10 στϥΫλʔ ʢඇਪ঑ऀʣ ύογϒ ʢதཱऀʣ ϓϩϞʔλʔ ʢਪ঑ऀʣ ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ NPS − = στϥΫλʔ ͷׂ߹
 6. 30 ֤ճ౴͸ҎԼͷΑ͏ʹ෼ྨͰ͖Δɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 στϥΫλʔ ʢඇਪ঑ऀʣ ϓϩϞʔλʔ ʢਪ঑ऀʣ
 7. στϥΫλʔ 30%ʢ3/10ʣ ϓϩϞʔλʔʢਪ঑ऀʣͷׂ߹͔ΒστϥΫλʔʢඇਪ঑ऀʣͷׂ߹ ΛҾ͘ɻ 32 0 1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 ϓϩϞʔλʔ 40%ʢ4/10ʣ 10ʢNPSʣ = − ϓϩϞʔ λʔͷׂ߹ 40% στϥΫ λʔͷׂ߹
 30%
 8. 34 NPS͸100ͱͳΓɺ࠷ߴείΞͱͳΔɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 100 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 100% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 0% ʢNPSʣ
 9. 36 NPS͸−100ͱͳΔɻ͜Ε͕࠷௿είΞͰ͋Δɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 −100 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 0% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 100% ʢNPSʣ
 10. 47 ϓϩϞʔλʔ͕ଟ͘ɺNPS͕ߴ͍έʔεͰߟ͑ͯΈΔɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 80 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 80% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 0% ʢNPSʣ
 11. ଞऀʹϓϩμΫτ΍αʔϏεΛનΊ͍ͨͱڧ͘ײ͡Δਓ͕૿͑Ε͹૿ ͑Δ΄ͲɺͦΕ͸ޱίϛͱͯ͠޿͕͍ͬͯ͘͜ͱʹͳΔɻ 48 0 1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ
 12. 51 στϥΫλʔ͕ଟ͘ɺNPS͕௿͍έʔεͰߟ͑ͯΈΔɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 −90 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 0% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 90% ʢNPSʣ
 13. ଞऀʹϓϩμΫτ΍αʔϏεΛનΊ͍ͨͱࢥΘͳ͍ਓ͕૿͑Ε͹૿͑ Δ΄ͲɺͦΕ͸ѱ͍ޱίϛͱͯ͠޿͕͍ͬͯ͘͜ͱʹͳΔɻ 52 0 1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ѱ͔ͬͨɻ ࢖͏ͷ͸ࣙΊͨํ͕͍͍ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ѱ͔ͬͨɻ ࢖͏ͷ͸ࣙΊͨํ͕͍͍ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ѱ͔ͬͨɻ ࢖͏ͷ͸ࣙΊͨํ͕͍͍ʂ
 14. 55 στϥΫλʔʢඇਪ঑ऀʣ͕ଟ͘ɺNPS͕௿͍৔߹Λ࠶ͼߟ͑ͯΈΔɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 −60 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 10% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 70% ʢNPSʣ
 15. 57 ϓϩϞʔλʔʢਪ঑ऀʣ͕ଟ͘ɺNPS͕ߴ͍৔߹Λ࠶ͼߟ͑ͯΈΔɻ 0 1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 80 − = ϓϩϞʔλʔ ͷׂ߹ 80% στϥΫλʔ ͷׂ߹
 0% ʢNPSʣ
 16. NPS͕ߴ͘ͳΔͱɺαʔϏε΍ϓϩμΫτ͕ޱίϛͰ޿͕Δͱ͍͏࿩ Λͨ͠ɻ 60 0 1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ
 17. Ϣʔβʔ͕ϓϩμΫτ΍αʔϏεΛޱίϛͰ޿ΊΔ͜ͱͰɺސ٬಺ͷ Ϣʔβʔ͕૿͑ɺΤΫεύϯγϣϯ͕ൃੜ͠΍͘͢ͳΔɻ 61 0 1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ ͜ͷαʔϏε͸ੌ͍ྑ͔ͬͨʂ ͥͻ࢖ͬͯΈͯཉ͍͠ʂ
 18. 75

 19. 157 ϚʔδʢߦΛ௥Ճ͢Δ/Unionʣ ճ਺ ໊લ είΞ 1 ాத 6 1 ླ໦

  7 ճ਺ ໊લ είΞ 2 ߴڮ 10 2 ࢁా 9 ճ਺ ໊લ είΞ 1 ాத 6 1 ླ໦ 7 2 ߴڮ 10 2 ࢁా 9 1ճ໨ͷճ౴ 2ճ໨ͷճ౴
 20. 163 • NPS Ξϯέʔτ 2020೥4݄ • NPS Ξϯέʔτ 2020೥5݄ •

  NPS Ξϯέʔτ 2020೥6݄ • NPS Ξϯέʔτ 2020೥7݄ • NPS Ξϯέʔτ 2020೥8݄
 21. 197 ·ͱΊ 1. ΑΓద੾ʹαʔϏεɾϓϩμΫτʹର͢Δຬ଍౓΍ϩΠϠϦςΟΛଌΔࢦඪͱ͠ ͯNPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣͱ͍͏ࢦඪ͕͋Δɻ 2. NPSͰ͸ʮࣗࣾͷϓϩμΫτ΍αʔϏεΛଞͷਓͲΕ͚ͩਪન͍ͨ͠ͱࢥ͏͔ʯ ͱ͍͏࣭໰ʹରͯ͠0͔Β10ͷؒͰείΞΛ͚ͭͯ΋Β͏ɻ 3. 9Ҏ্ͷείΞΛ͚ͭͨϓϩϞʔλʔͷʢਪ঑ऀʣׂ߹͔Β6ҎԼͷείΞΛ͚ͭ

  ͨστϥΫλʔʢඇਪ঑ऀʣͷׂ߹ΛҾ͍ͨ΋ͷ͕NPSͱͳΔɻ 4. NPSʹ͸ʮޱίϛͷੜ·Ε΍͢͞ͷࢦඪʯɺʮνϟʔϯ/Ϧςϯγϣϯͷઌߦࢦ ඪʯɺʮωοτɾϨϕχϡʔɾϦςϯγϣϯͷઌߦࢦඪʯɺʮϓϩμΫτվળͷ ͨΊͷࢦඪʯͱෳ਺ͷػೳΛ΋ͭࢦඪͱͯ͠ͷϕωϑΟοτ͕͋Δɻ
 22. 205 • ୈ1ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 1 • ୈ2ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI

  ͱͦͷՄࢹԽ Part 2 • ୈ3ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 1 - DAU/MAU • ୈ4ճɿΤϯήʔδϝϯτ Part 2 - ύϫʔϢʔβʔɾΧʔϒ • ୈ5ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 3 -RFV෼ੳ • ୈ6ճɿίϗʔτ෼ੳ Part 1 - ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ • ୈ7ճɿ ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ • ୈ8ճɿCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ • ୈ9ճɿ NPSʢωοτɾϓϩϞʔλʔɾείΞʣͷܭࢉ • ୈ10ճɿࣗ༝هड़ͷςΩετ෼ੳ SaaS ΞφϦςΟΫε