Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OOCSS - SMACSS - BEM

OOCSS - SMACSS - BEM

Prezentace z ostravského srazu Frontendistů 25.4.2014.

Edaa92fe8674c00b7ce852990a2d2737?s=128

Patrik Illy

April 27, 2014
Tweet

Transcript

 1. OOCSS / SMACSS / BEM Frontendisti.cz / 25.4.2014 / Ostrava

 2. PATRIK ILLY @illycz

 3. MOTIVACE

 4. PŘEHLEDNOST

 5. PŘEHLEDNOST

 6. ZNOVUPOUŽITELNOST

 7. “Není jen jedna správná cesta…”

 8. OOCSS

 9. “1. Přemýšlejte v objektech, ne ve stránkách”

 10. .MEDIA OBJEKT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,

  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 11. <div class="media"> <a class="media__img" href=“#"> <img src="" alt=“"> </a> <p

  class="media__body">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> </div>
 12. .media { @extend %u-cf; display: block; } ! .media__img {

  float: left; margin-right: $base-unit; } ! .media__img img { display: block; } ! .media__body { overflow: hidden; }
 13. “2. Rozšiřujte objekt použitím více tříd”

 14. <div class="media"> ! <a class="media__img media__img--rev" href=“#"> <img src="" alt=“">

  </a> ! <p class="media__body">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> </div>
 15. “3. Oddělujte strukturu od vzhledu”

 16. None
 17. <div class="panel"> <div class="panel__heading"> <h3 class="panel__title">Panel title</h3> </div> <div class="panel__body">

  Panel content </div> </div> ! <div class="panel panel--default">...</div> <div class="panel panel--primary">...</div>
 18. “4. Vyhněte se závislosti na kontextu”

 19. html body .header .nav {} .nav {} vs

 20. “5. Používejte mřížku”

 21. “6. Nepoužívejte ID selektory”

 22. “7. Nesvazujte selektor s konkrétním elementem”

 23. <button class="btn btn-default" type="button">Button</button> ! <input class="btn btn-default" type="submit" value="Submit">

  ! <a class="btn btn-default" href="#" role="button">Link</a> a.btn vs
 24. SMACSS

 25. KATEGORIZACE

 26. Base Layout Module State Theme

 27. POJMENOVÁNÍ

 28. .l-inline {} ! .media {} .panel {} ! .menu__item.is-active {}

  .dropdown.is-collapsed {}
 29. SHAME.CSS

 30. DOTAZY? V rámci diskuze nebo u pivka…

 31. Patrik Illy / @illycz DÍKY