Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Att skriva för intranät: Några praktiska tips

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=47 Jonas Söderström
October 17, 2017
57

Att skriva för intranät: Några praktiska tips

En presentation jag höll på Sitevisiondagarna 2017. Jag tar upp sex korta råd:
1. Att skriva för intranät är mer diplomati än skrivande
2. Känn användarna
3. Tygla överinformationen
4. Kokbok, inte encyklopedi
5. Ord är bara ord – använd pedagogiska bilder
6. Planera underhåll
En inspelning från föreläsningen kan ses på http://xn--intesjvlakrngligt-vqbrh.se/video-att-skriva-for-intranat/

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

October 17, 2017
Tweet

Transcript

 1. None
 2. Skriva för intranät: några praktiska tips Jonas Söderström
 Sitevisiondagarna •

  17 okt 2017 • Örebro
 3. User experience • Service design • Sustainability Stockholm • Göteborg

  • Malmö • Denver
 4. 1994 - 1977-

 5. None
 6. IT Comm.

 7. None
 8. None
 9. None
 10. Klargör roller och ansvar 
 med en ansvarsmatris • Exempel:

  Mandat Sakkunnig Redaktör ATT (ska något 
 publiceras eller tas bort) Stödjer Beslutar VAD (själva innehållet, faktaansvarig) Beslutar HUR (ordval, rubrik, bild, rörlig bild) Typ X: Beslutar Alla andra: Stödjer Alla utom typ X: Beslutar NÄR (nu, senare) Stödjer Beslutar VAR (kanal, plats i webbstruktur) Stödjer Beslutar
 11. Mer diplomati 
 än skrivande

 12. None
 13. Observera användare

 14. i sin miljö

 15. Känn användarna

 16. None
 17. 1142 ”nyheter” publicerade under en månad 28000 medarbetare

 18. Mer än hälften 
 (617 st) hade färre än 28

  läsare, dvs 1 promille 1142 nyheter:
 19. 293 (en fjärdedel) hade tre eller färre läsare, dvs under

  0,1 promille. 1142 nyheter:
 20. Tygla överinformationen

 21. None
 22. None
 23. Kokbok, 
 inte encyclopedi

 24. None
 25. ”redan 
 de gamla grekerna”

 26. 37 Tips: leta efter ... genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s)

  användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 27. None
 28. ”kan tolkas olika” ”kan bli fel storlek”

 29. None
 30. Ord är bara ord

 31. None
 32. Exempel på årshjul Jan Feb Apr Juli Okt Mars Maj

  Juni Dec Nov Sep Aug Städa länkar Användnings- test Städa sidor Skribent- träning Sökmotor- revision Städa dokument
 33. Planera underhåll

 34. 2002

 35. 2018

 36. Tack! Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Sajt: inuse.se Speakerdeck: Jonas Söderström Pelle Sten/

  Flickr