Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff#12 • Ton och framing • Tis 21 mars • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Träff#12 • Ton och framing • Tis 21 mars • vt 23 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

March 21, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Ton

  Avsändarpersonor


  Framing
  Trä
  ff
  #12 • Tisdag 21 mars
  Jonas Söderström • Vt 23 • UX Writing • Nackademin

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag
  Lite repetition


  Ton


  Avsändarpersonor


  Framing


  Galleri: Tidrapportering

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Kom ihåg:
  • Gör tröskeln in i texten så låg som möjligt


  • Enkla ord.


  • Korta meningar.


  • Ta med det viktigaste.


  • Starta inte ”djupt” (”Redan de gamla
  grekerna…”).


  • Starta inte ”mjukt” –

  allmänna fraser kring ämnet.

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas
  oceas
  g
  Mabry
  Myriad
  Atkinson Hyperlegible
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  … för rubriker

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  … men också för knappar

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Tonalitet

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Tonalitet
  ”Skrytfena”

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  ”Skrytfenor”
  Förlängningar av ord,

  som inte tillför någon

  ny betydelse, utan bara

  är till för att göra

  ett ”
  fi
  nare” intryck.

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Nuläge


  Samtalstillfället


  Marknadsföringsinsatser


  Informationsåtgärder


  Frågeställningar


  I ett framtidsperspektiv


  Storskaliga (projekt)


  Målsättning


  Utvecklingsprocess
  Nu


  Samtalet


  Marknadsföring


  Information


  Frågor


  I framtiden


  Stora


  Mål


  Utveckling

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Ton

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  MJÖLig:
  •Mänsklig


  •hJälpsam


  •Ödmjuk


  •Lättsam

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  Det är

  inte jag,

  det är

  du

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Emily Silverman, NY Times 1 nov 2019

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Checking in on a beloved patient who was
  hospitalized? An accusatory pop-up may appear:
  This can be a jarring way to hear the news.

  But Epic o
  ff
  ers no condolences, no empathy,

  no acknowledgment that doctors, too,

  have beating hearts.”
  DECEASED PATIENT WARNING:

  YOU ARE ENTERING THE MEDICAL RECORD OF A DECEASED PATIENT.

  ARE YOU SURE YOU WANT TO PROCEED?
  ’’

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Who is Epic? I try to imagine.
  He rolls his shirts into tubes and

  arranges them by color…
  He uses a PC. He never bends the rules.

  He serves on the board of directors.
  Perhaps a clean-shaven man who wears square-
  toed shoes and ill-
  fi
  tting business suits. He
  follows the stock market.
  ’’

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  And he doesn’t know

  his audience.”
  ’’

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Om min tjänst vore en människa
  – hur vore den då? Ska den uppfattas som:


  • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli
  så bra och problemfritt som möjligt för dig – som
  hotels.com?


  • En saklig och korrekt advokat, som presenterar

  alla möjligheter för dig, men låter dig välja?


  • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden

  tills dess man behöver honom?


  • En rolig kompis?

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Per Axbom,
  axbom.com  (Coach och

  UX-expert)

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim”
  Kim är stolt över att Skellefteå inte är en storstads-

  kommun, utan en mindre kommun i Norrland.

  I den som i andra frågor håller sig Kim till verkligheten

  och vägrar
  fl
  u
  ff
  a till kommunikationen med stora ord

  för att försöka få saker att låta större och bättre än vad de är.


  Kim ser inte invånarna som passiva mottagare,

  utan vill istället ge dem en mer aktiv roll. ’Jag står inte ut

  med kommuner som gör invånarna till åskådare.’ (…)


  ’Känns det här som en text skriven av en person

  med Kims ståndpunkt?’ blir en central kontrollfråga.”
  ’’

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim”
  Ska du ska
  ff
  a värmepump?
  Så här gör du
  Information om värmepumpar
  eftersom arbetet kostar mer
  än vi hade räknat med
  på grund av bristande
  resurser
  Skriv inte
  Skriv

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  • https://skelleftea.se/invanare/startsida/
  kommun-och-politik/press--och-
  informationsmaterial/klarsprak-och-
  tonalitet/tonalitetsguiden

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  Bygg en avsändarpersona
  • Välj en roll, yrke eller personlighet som du tycker passar.


  • Ge den ett namn, en ålder, en dialekt.


  • Bygg ut personan genom att avsluta meningar som dessa:


  • När [namn] pratar känner jag mig … (inspirerad / intresserad /
  hemma / i trygga händer ...)


  • [Namn] är ... (snar till skratt / alltid korrekt / på min sida /
  coachande / en rolig fan...)


  • [Namn] skulle aldrig ... (slänga på luren / yttra ett enda ord
  corporate bullshit /
  fl
  ytta från kommunen / glömma att kolla
  om jag verkligen har förstått...)


  • [Namn] vet…, [Namn] kan … (och så vidare)

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  11 exempel

  på ton

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Vilken?

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  Infantiliserande!

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Drama queen
  Via Hampus Angelborg

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Försynt?
  Via Hampus Angelborg

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Rak
  ton
  Via Hampus Angelborg

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Beskäftig
  Via Hampus Angelborg

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Antropomorf
  Via Hampus Angelborg

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Antropomorf

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Paus till
  16.10

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Vad tycker ni om den här?

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  En typisk språk- eller ”tonalitets”-guide
  • Allmänna språkliga principer


  • Svenska, undvik förkortningar,
  inga svordomar, du-tilltal, etc …


  • Speci
  fi
  ka sidor med instruktioner för


  • Mejl


  • Jobbannonser


  • Linkedin-inlägg


  • Instagramposter


  • etc
  Excrement!

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  En bättre guide till språk och ton
  • Allmänna språkliga principer


  • Svenska, undvik förkortningar,

  inga svordomar, du-tilltal, etc …
  • Fokusera på mottagarna!

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  När vi vill att mottagaren ska känna
  • Förtroende


  • Skriv så här: viktigaste först, kort, fokusera

  på huvudsaken, ledigt men vårdat språk …


  • Kontexter: O
  ff
  erter, anbud, upphandlingar


  • Typisk målgrupp: Upphandlingsansvariga …
  • De är tvungna att läsa mycket


  • Vår text konkurrerar med många andra

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  När vi vill att mottagaren ska känna
  • Ny
  fi
  kenhet


  • Skriv så här: skapa ”gap of curiosity”, använd
  cool jargon, ordlekar/vitsar är ok i rubriker …


  • Kontexter: Jobbannons på LinkedIn, …


  • Typisk målgrupp: Utvecklare sugna på nytt jobb,
  journalister i fackpress …

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  När vi vill att mottagaren ska känna
  • ”Vad smarta de är” (Beundran)


  • Skriv så här: …


  • Exempel: Kunskapsintensiv marknadsföring
  på Twitter/Medium, lyfta medarbetare på
  LinkedIn …


  • Typisk målgrupp: Projektägare /-ledare
  hos potentiella nya kunder, …

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Fokus på effekt
  och mottagare

  istället för

  på kanal

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Se till att er tänkta ton kan hantera
  både bra och dåliga saker!
  😳
  😄

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Är det verkligen
  ”goda nyheter” att ni gör
  det jag har betalt er för?

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Inte ”Du kan hämta ditt
  paket i Instabox paketskåp
  på Coop Storsjövägen om

  1–2 dagar.”

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Mejlet
  om att boken var
  försenad hade inte rubriken
  ”Tråkiga nyheter”….

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström 2023
  Struktur
  ux-texter
  Innehåll
  Knappar, fel-
  meddelanden,
  bekräftelser,
  etc
  Själva
  innehållet:

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Jag bokade en vaccination för min katt
  Limpan idag. Tidigare i online-
  bokningen poppade AVLIVNING upp
  överst. Det kanske verkar som en liten

  sak men jag har alltid fått ett

  hugg i hjärtat av det.
  Så mycket
  fi
  nare nu när någon

  sympatiserat med den känslan
  och ersatt copytexten Avlivning med
  Farväl / Avlivning som inte bara låter
  värdigare utan som också hamnar

  en bit ned i en lista som går

  i bokstavsordning.


  Tack för det. <3


  Maria Idebro

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  ”Ton” på
  steroider:
  ”framing”
  ”inramning”? ”frejming”?

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  ”Framing”
  • George Lako
  ff


  • Arvsskatt -> ”Death tax”
  • The ALL NEW Don’t Think of an Elephant!

  Know Your Values and Frame the Debate

  (Chelsea Green Publishing, 2014)

  • Moral politics. How liberals and

  conservatives think

  (University of Chicago Press 2002)


  View full-size slide

 56. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Att re-frama
  tidrapportering
  Galleri:
  😳

  View full-size slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  • Varje fredag: har ni tidrapporterat?


  • Gnäll,gnäll …


  • … eller tillkämpad hurtighet

  View full-size slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  ( )

  View full-size slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Det är lite fånigt,
  men…

  View full-size slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Har du något


  du är stolt över?
  Vore jättekul att se!
  Pinga mig på Slack eller mejl!

  View full-size slide

 62. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  HAR NI INTE
  TIDRAPPORTERAT?!?

  View full-size slide

 64. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  (Vårt tidrapporterings-
  system hette Harvest)

  View full-size slide

 66. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 67. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 68. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 69. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 70. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 71. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 72. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 73. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 74. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 75. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 76. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Sen slutade Sara …
  …och Ylva tog över.

  View full-size slide

 78. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 79. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 80. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 81. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 82. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 83. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 84. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 85. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 86. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 87. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 88. Jonas Söderström • 2023
  Resultat:

  I stället för ta ut

  det tråkiga i förskott –

  förväntan på något roligt.

  View full-size slide

 89. Jonas Söderström • 2023
  Ändrad ton –
  ändrad ”frame”

  View full-size slide

 90. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 91. Jonas Söderström • 2023
  När man är glad …
  … har man lättare att lösa problem.

  View full-size slide

 92. Jonas Söderström • 2023
  Tisdag


  April
  4
  Genomgång
  av uppgift 2
  Målgrupper

  Uppgift 3
  = ni får inlämningsuppgift
  16.00–18.00


  Flöden

  Ux-research:
  kundresa
  Länkar


  UX-process
  Torsdag


  Mars
  30
  Mars
  27
  Vecka 12 Vecka 13
  Torsdag


  Mars
  23
  Vecka 13
  Måndag

  View full-size slide