Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #13 • Flöden • 17 jan • ht 22 UX Writing • Nackademin

Träff #13 • Flöden • 17 jan • ht 22 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

January 17, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Flöden, uppgift

  + UX research
  UX writing • Trä
  ff
  #12 • 17 januari
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition: konkret först,
  övergripande sedan

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Tandvårdsförsäkringen delas upp i
  två delar, bastandvård respektive
  protetik och tandreglering. Med
  bastandvård menas undersökning,
  förebyggande tandvård, de
  vanligaste behandlingarna som
  lagning av hål, tanduttagning och
  rotbehandlingar samt akuttandvård.
  I den del som kallas protetik och
  tandreglering ingår bland annat
  behandlingar med bryggor och
  kronor, avtagbara proteser,
  implantat och olika typer av
  tandställningar.

  Tandvårdsförsäkringen delas upp

  i två delar, bastandvård respektive
  protetik och tandreglering.


  Med bastandvård menas under-
  sökning, förebyggande tandvård,

  de vanligaste behandlingarna som
  lagning av hål, tanduttagning och
  rotbehandlingar samt akuttandvård.


  I den del som kallas protetik och
  tandreglering ingår bland annat
  behandlingar med bryggor och
  kronor, avtagbara proteser,
  implantat och olika typer

  av tandställningar.


  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Tandvårdsförsäkringen delas upp

  i två delar, bastandvård respektive
  protetik och tandreglering.


  Med bastandvård menas under-
  sökning, förebyggande tandvård,

  de vanligaste behandlingarna som
  lagning av hål, tanduttagning och
  rotbehandlingar samt akuttandvård.


  I den del som kallas protetik och
  tandreglering ingår bland annat
  behandlingar med bryggor och
  kronor, avtagbara proteser,
  implantat och olika typer

  av tandställningar.


  Tandvårdsförsäkringen har två
  delar:


  Dels undersökning, förebyggande
  tandvård, de vanligaste
  behandlingarna som lagning av hål,
  tanduttagning och rotbehandlingar
  samt akuttandvård. Detta kallas i
  försäkringen bastandvård.


  Dels bryggor och kronor, avtagbara
  proteser, implantat och olika typer
  av tandställningar. Detta kallas i
  försäkringen protetik och
  tandreglering.

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Tandvårdsförsäkringen har två
  delar:


  Dels undersökning, förebyggande
  tandvård, de vanligaste
  behandlingarna som lagning av hål,
  tanduttagning och rotbehandlingar
  samt akuttandvård. Detta kallas i
  försäkringen bastandvård.


  Dels bryggor och kronor, avtagbara
  proteser, implantat och olika typer
  av tandställningar. Detta kallas i
  försäkringen protetik och
  tandreglering.


  Tandvårdsförsäkringen täcker dels
  undersökning, förebyggande
  tandvård, de vanligaste
  behandlingarna som lagning av hål,
  tanduttagning och rotbehandlingar
  samt akuttandvård. Detta kallas
  bastandvård.


  Den täcker också bryggor och
  kronor, avtagbara proteser,
  implantat och olika typer av
  tandställningar [men med ett lägre
  belopp]. Detta kallas i försäkringen
  för protetik och tandreglering.

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  Juridiskt språk
  I enlighet med Miljöbalken 26 kap §§ 5–9, Förordningen om miljöfarlig
  verksamhet §§ 32–33 (punkt 1 och 2), samt Lagen om viten § 5 (punkt
  3) har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att XYZ Fastighets AB
  senast en månad efter att företaget tagit del av detta beslut ska låta
  utföra bullermätning.

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Ni måste undersöka bullret på Fredsgatan.

  Annars kostar det er 25.000 kronor i månaden.


  Senaste en månad efter att ni tagit del av detta beslut måste ni


  1) låta en SWEDAC-ackrediterad akustiker mäta buller i lägenheten 502
  på Fredsgatan 9 och skriftligt redovisa resultatet av undersökningen.


  2) Om bullermätningen visar att Socialstyrelsens normer överskrids, ska
  ni skriftligen ge förslag på åtgärder för att minska bullret. Även detta
  måste göras senast en månad efter att ni tagit del av detta beslut.


  3) För varje påbörjad månad som punkterna 1 eller 2 inte är uppfyllda,
  kommer ni att få betala ett vite på 25 000 kronor.


  Den juridiska grunden för detta är Miljöbalken 26 kap §§ etc etc,
  Förordningen om miljöfarlig verksamhet §§ etc (punkt 1 och 2), samt
  Lagen om viten §§§ (punkt 3).


  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2022
  Enligt paragraf 33 i Förordningen om miljöfarlig
  verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska en bostad ska
  ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt,
  buller, radon, luftföroreningar och andra liknande
  störningar”.
  En bostad ska ”ge betryggande skydd mot värme, kyla,
  drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra
  liknande störningar”. Så säger paragraf 33 i Förordningen
  om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).


  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2022
  Förbundet har enligt 11 kapitlet, 3 paragrafen i stadgar
  möjlighet att utesluta en medlem, under förutsättning
  att denne inte betalat medlemsavgiften. Undantag är
  om …
  Betalar du inte medlemsavgiften blir du utesluten.
  Undantag är om ...


  (Sist i texten:)


  Bestämmelserna om uteslutning
  fi
  nns i stadgarnas
  kapitel 11, paragraf 3.

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Snyggt exempel på ton

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Flöden och
  interaktionskommandon
  (Först lite repetition)

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023

  Vad lätt att hitta!


  Så lätt att förstå!
  Vad snyggt!


  Vad häftigt!
  Vad enkelt!


  Så lätt att göra!

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Inter-

  aktions-

  design
  Se,
  uppleva,
  känna
  Hitta,
  tolka,
  förstå
  Agera,
  handla,
  beställa
  Användarens
  upplevelse

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Vad enkelt att
  anmäl sig!
  Toppen!
  Hittar
  sajten
  Det här ser snyggt,
  coolt, seriöst

  ut!
  Ah, här finns
  kvällskursen

  om vikingatiden!
  UX – vad människor
  upplever när de
  använder din

  app, sajt, tjänst
  😀

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Men WTF … varför
  kan jag inte hitta?
  Fula färger…
  tråkiga bilder….
  &%£#! 11
  klick för att komma
  vidare!?!

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Nu vill jag göra …
  Börjar
  använda Hur ser

  det här ut?
  Var finns det

  jag söker?
  Det går
  inte!
  🤬
  Kan inte hitta
  – sticker
  😠
  Fult, konstigt –
  sticker
  🙁
  När dålig


  ui-design ger


  användarna en


  dålig upplevelse

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Interaktionsdesign?

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Interaktionsdesign

  i smal bemärkelse
  Hund Katt
  Husdjur
  Välj husdjur
  Hund
  Katt
  V
  Husdjur
  Hund
  Katt
  X
  Katt Iller Råtta
  Hund
  H
  Husdjur
  Hund

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Informationsdesign
  (inklusive ux-text)
  Husdjur
  Välj husdjur
  Hund
  Katt
  V I
  bokstavs-
  ordning?
  Är ”husdjur” ett bra
  samlande begrepp?
  Fiskar
  Iller
  Papegoja
  Råtta
  Undulat
  Eller lägga de
  vanligaste
  först?
  ”Fiskar” … eller
  ”Akvariefiskar”?

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  > > > >
  Interaktionsdesign i ett vidare perspektiv:
  Flöden

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Inter-

  aktions-

  design
  Visuell
  design
  Infor-

  mations-

  design
  Att
  designa
  flöden

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Grafisk design: Flöden kräver
  normalt tre designer

  (färg, form, typ)
  Interaktions-
  design:

  Hur många
  steg är
  rimligt?
  Informations-
  design:


  Vad kallar vi
  de olika
  stegen?


  Får de rum?
  Både och:


  I vilken ordning kommer de?
  Vad innehåller varje steg?

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  X
  Ofta tar vi bort huvudnavigation i
  ett flöde – för att hålla kvar/styra
  användaren.

  Men det ska alltid gå att hoppa ur
  flödet - till exempel med ”Stäng
  (x)”

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Och ett eventuellt alternativ
  har en tyngd mellan primär och
  ångra
  Till betalning >
  < Tillbaka till frakt Alternativ
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Ångra/backa är nedtonad Primär action är tydligast

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Till betalning >
  < Tillbaka till frakt Hitta försäkring
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Knappar ska kunna förstås utan sin kontext.


  Text på knappar ska förklara vad de gör –

  inte bara ”ja” / ”nej”, utan

  ”ja, ladda upp bild” /”nej, ladda inte upp bild”

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  ”Förtroendeskapare”
  Till betalning >
  Avbryt < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Lugn! Du kan ändra

  varan även i nästa steg

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Aktiveras inte förrän man gjort minst ett val

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Vara
  Frakt
  Betalning
  Bekräfta
  Försäkring
  Primär aktion
  Avbryt
  Alternativ

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  Flöden är där
  problem händer (1)

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Till betalning >
  Avbryt < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Lugn! Du kan ändra

  varan även i nästa steg
  Vill du verkligen avbryta köpet?
  Avbryt
  Fortsätt

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Till betalning >
  Avbryt < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Lugn! Du kan ändra

  varan även i nästa steg
  Vill du verkligen avbryta köpet?
  Ja
  Nej

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Till betalning >
  Avbryt < Tillbaka till frakt
  Vara Frakt Betalning Bekräfta
  Försäkring
  Lugn! Du kan ändra

  varan även i nästa steg
  Vill du verkligen avbryta köpet?
  Ja, avbryt köpet
  Nej, fortsätt med
  köpet

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Avbryt avbrytningen
  Avbryt köpet

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  Ja, avbryt Nej, fortsätt
  avbryter

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Ännu tydligare:
  Jag vill stoppa köpet.
  Jag vill gå vidare

  och välja betalsätt.
  Vill du avbryta köpet?
  Knappar ska vara begripliga även utan sin kontext!

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  Flöden är där
  problem händer (2)

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Go to checkout
  Pay
  Login

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Login
  E-mail
  Password
  Log In Register
  Forgot password?

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Login
  E-mail
  Password
  Log In Register
  Forgot password?
  Jag är inte här för att
  starta en relation

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  Logga in
  E-mail
  Password
  Log In Register
  Forgot password?
  45 % hade multipla inloggningar


  160.000 nya passwords/dag


  < 20 % av dessa köpte

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Go to checkout
  Login

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Login
  E-mail
  Password
  Log In Register
  Forgot password?

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  Continue
  You do not need to create an account to make
  purchases on our site.

  Simply click Continue to proceed to checkout.
  To make your future purchases even faster,

  you can create an account during checkout.
  E-mail
  Password
  Log In
  Forgot password?

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  Avslutade köp
  +45 %
  Ökad försäljning
  $ 300 miljoner

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  https://articles.uie.com/three_hund_million_button/

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  > > >
  Trigger Förtroende-

  skapare
  Backa /

  gå vidare
  Bekräftelse
  Underhands-

  meddelande
  >
  (Ny) Status
  (Möjligt

  felmeddelande)
  Temporära
  Permanenta

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  ”Kan man tänka
  ’aktiverande tilltal’
  på fler ställen

  än rubriker?”

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  ”Aktiverande tilltal”
  You pay by

  FINANCE
  You’ll pay with

  CARD
  Pay by

  INVOICE

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Your order

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Tvinga fram verben!

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  ”Vad är det där …”
  • Någon står bredvid dig, pekar på skärmen och frågar

  "vad är det där för länk?" (eller knapp, eller sida).


  • Du svarar "Det är länken (sidan/knappen) för att .... "


  • Det som kommer efter "att" i den satsen funkar ofta

  som rubbe, eller länk, eller text på knappen.


  • "... att Gå till kassan.”


  • "... att Ändra behörigheter.”


  • "... att Ställ(a) in datum.”
  Börjar
  med verb!

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  ”Vad jobbar du med?”
  • Någon står bredvid dig, pekar på skärmen och frågar

  "vad jobbar du med för knapp / länk / sida?”


  • Du svarar ”Jag jobbar med / länken till / knappen för /
  sidan för…


  • Kassan.”


  • Behörigheter.”


  • Datuminställningar.”

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift 3

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  Meddelande från ett tänkt

  smittspårnings-system
  • Tre delar


  • SMS: Du riskerar att ha blivit smittad (=varit nära någon smittad)


  • Landningssida med instruktioner om vad du ska göra


  • Dementi-SMS: det var falskt alarm, du var utom risk (just då)

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  Tack!
  Mejl:

  [email protected]


  Webb:

  javlaskitsystem.se


  Speakerdeck:

  jonas_blind_hen
  Foto: Lars Lundqvist

  View Slide