Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

User research del 2

User research del 2

Nackademin, 12 sep

Jonas Söderström
PRO

September 12, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Hur frågar man? DEL 1 DEL

  2 Hur många …? 
 Hur väljer man …?
 2. Jonas Söderström • 2022 Vilka vi ska prata med? Det

  vet vi inte.
 3. Jonas Söderström • 2022 Vilken info behöver kunden för sina

  a ff ärsbeslut? ? Vilken info behöver vi för våra design- beslut? ?
 4. Jonas Söderström • 2022 GRUNDER FÖR URVAL Vilka är det

  som … ▸ … använder X idag? ▸ … inte använder X idag? ▸ … ska använda X i morgon? ▸ … använder X mest? ▸ … är mest arga, mest in fl ytelserika, mest synliga? ▸ …är mest sårbara, utsatta, 
 om X fungerar — eller kraschar? ▸ … användarna vänder sig till, 
 om något går fel med X? ▸ … bestämmer mest över X 
 (om det inte är ledningen)? ▸ … förmedlar användarna till X (mellanhänder)? ▸ … fi nns nära användarna av X? ▸ Är fysiska eller personliga egenskaper viktiga? ▸ Kön, ålder, funktionsvariation? ▸ Geogra fi sk plats? ▸ Kompetensnivå 
 (nybörjare/erfaren)?
 5. Jonas Söderström • 2022 Hur många behöver 
 vi prata

  med? Det beror på.
 6. Jonas Söderström • 2022 Vi söker insikter, inte statistik 30

  personer 
 5 statistiska sanningar 5 personer 
 30 insikter
 7. Jonas Söderström • 2022 För statistiska sanningar, sök hellre bland

  data ▸ Hur många avbryter köpet med artiklar i varukorgen? ▸ Hur få läser de sidor som 
 läses minst på intranätet? ▸ Hur är fördelningen 
 av sökord? ▸ Vilka devicer accessar 
 vilka sidor på unionen.se? Spool: ”The 300- million dollar button” Polisens intranät: över hälften av nyheterna lästes av bara 0,1% Socialstyrelsens sajt 
 är en uppslagsbok Sidan ”Varsel” accessas överväldigande via mobil
 8. Jonas Söderström • 2022 Both ways ▸ Loggar visar 


  att X procent avbryter köpet. 
 Men varför? ▸ Några intervjuade säger att de 
 inte orkar 
 fylla i lösenord. 
 Hur vanligt är det?
 9. Jonas Söderström • 2022 Avtagande insikter

 10. Jonas Söderström • 2022 Avtagande insikter

 11. Jonas Söderström • 2022 … men det fi nns ingen

  garanti Hur löser vi det?
 12. Jonas Söderström • 2022 1: ANVÄNDAR- 
 INTERVJUER 2: TESTA

  
 ENKLA SKISSER 3: PROTOTYPTESTER
 13. Jonas Söderström • 2022 Ibland måste man ta med alla

  delar av en organisation i sin undersökning – för att skapa legitimitet och förankring.
 14. Jonas Söderström • 2022 Att diskutera med uppdragsgivaren ▸ Har

  vi anledning att anta att ålder, kön, geogra fi spelar roll … ▸ … för ett korrekt resultat? ▸ … för legitimiteten hos er?
 15. Jonas Söderström • 2022 Unionens sajt: + 80 intervjuer över

  hela landet, många nivåer i organisationen Vad ger en väl förankrad studie?
 16. Jonas Söderström • 2022 Första resultat: 
 18 distinkta användartyper

  (”personor”)
 17. Jonas Söderström • 2022 … men bara fyra hade bäring

  på de e ff ekter man ville uppnå.
 18. Jonas Söderström • 2022

 19. Jonas Söderström • 2022

 20. Jonas Söderström • 2022 Resultat: 
 Design/koncept för webben som

  stod i 6 år (2013–2019) Nöjdhet hos medlemmar: från 20% till +90 %
 21. Jonas Söderström • 2022 Praktiska tips ▸ Vara två: en

  lyssnar (och frågar), en antecknar och har ett stoppur rullande ▸ Spela in men anteckna också. Gå inte igenom band efteråt. ▸ Om det är något särskilt bra, anteckna tiden. 
 Hitta just det stället ▸ Jag skriver hellre för hand än på dator ▸ Sätt av en timme direkt efter intervjun för att förtydliga anteckningarna och kort diskutera med varandra ▸ Man orkar knappast mer än tre eller fyra intervjuer per dag
 22. Jonas Söderström • 2022 Justera löpande ▸ Gör en test

  run på en eller två intervjuer ▸ Utvärdera frågor, scope, tid, plats, urval ▸ Repeat if necessary
 23. Jonas Söderström • 2022 Att rekrytera intervjupersoner 1. Låt kunden

  göra det, och sätta upp tider 
 (efter dina instruktioner om time slots, pauser etc) 2. Använd en agentur. Jag har haft bra samarbete med Norstat. 3. Gerillaundersökningar / fältstudier. Gå på random folk 
 på plats, i lunchkön, etc.
 24. Jonas Söderström • 2022 Exempel på frågor • Var är

  du någonstans? • Hur skulle du hitta 
 till pendeltåget 
 mot Märsta/grön linje/ centralstationen? 
 Peka riktning! • Vad tolkar du detta som (navigationspunkterna)? • Kan du hitta till 
 en bankomat? 
 Hur skulle du gå dit?
 25. Jonas Söderström • 2022 • Kan du beskriva vad du

  ser: vad är syftet med kartan? • Är kartan till någon hjälp? • Är du boende i Stockholm? • Är du van vid Stockholms kollektivtrafik? (Skala 1–5)
 26. Jonas Söderström • 2022 Kom överens om leverabeln ▸ Typ:

  ▸ User journey map? ▸ Beteendepro fi ler? ▸ Insikter? ▸ Format och omfattning: ▸ Powerpoint? ▸ Rapport i Word? ▸ Ungefärligt antal sidor?
 27. Jonas Söderström • 2022 Tips om redovisning (1) ▸ Ta

  vara på pregnanta repliker. Använd pratbubblor och citat ▸ ”Det är verkligen någon som sagt det här”
 28. Jonas Söderström • 2022 Tips om redovisning (2) ▸ Visa

  på spännvidd 
 i resultaten
 29. Jonas Söderström • 2022 Användargrupper DEN OTILLRÄCKLIGE LIVSPUSSLAREN DEN BEKVÄME:

  BRA NOG! DEN VETGIRIGE AMBASSADÖREN DEN OSÄKRA VANEMÄNNISKAN DEN MEDVETNA VÅGSKÅLEN
 30. Jonas Söderström • 2022 DEN OTILLRÄCKLIGE LIVSPUSSLAREN

 31. Jonas Söderström • 2022 Nuförtiden tycker jag det är svårt

  att planera och handla mat. Dels vet jag inte hur veckan blir och ofta blir jag blir helt nollställd i affären. Och även om jag försöker göra det jag tycker är rätt så kanske det inte gillas av barnen. Jag blir så trött av att tjata samtidigt som jag mår dåligt när mat slängs. – Den otillräcklige livspusslaren ”
 32. Jonas Söderström • 2022 ”Livspusslaren” vill agera hållbart men ofta

  kommer livet emellan. Den goda intentionen kan lätt grusas på grund av yttre omständigheter. Tids- och energibrist är den största boven. ”Livspusslaren” har ofta andra att ta hänsyn till, som barn och partner. Det är svårt att planera veckan med nyckfulla tonåringar, matvägrande barn och partner som inte är lika övertygad. Hen kan uppleva stress kopplat till planering och inköp. Matsituationen kan vara förknippad med bråk. Det är inte ovanligt att matsvinn uppstår till följd av dessa utmaningar. Återvinning blir en börda och ibland slarvar hen. ”Livspusslaren” ställer höga krav på sig själv: ”Jag känner mig otillräcklig och har klimatångest.” DEN OTILLRÄCKLIGE LIVSPUSSLAREN
 33. Jonas Söderström • 2022 • Vill vara trygg i att

  planeringen håller. • Vill att vardagen ska funka. • Vill ha en smidig och smärtfri köpsituation. • Vill vara trygg i att maten äts upp och uppskattas. • Vill ha en lugn matstund och slippa tjat. • Vill att familjen följer samma väg. • Vill bli uppskattad för sina ansträngningar. • Vill känna sig tillräcklig. Utmaning och förflyttning: Ska agera hållbart trots hinder på vägen. DEN OTILLRÄCKLIGE LIVSPUSSLAREN