น้ำมันหล่อลื่น มีความสำคัญต่อระบบเครื่องยนต์อย่างมาก เนื่องจากชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์เมื่อมีการทำงานแต่ละชิ้นส่วนนั้นก็จะเกิดการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นจะไปช่วยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์สะอาด วยลดแรงฝืด หรือแรงเสียดทาน ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ช่วยลดการสึกหรอ แถมยังช่วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วย

Decks

lubricantx hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade