Được biết đến là một người con Bình Định có trái tim rộng lớn, người tâm huyết trong các hoạt động từ thiện, trong công việc Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Viking với nhiều khao khát và hoài bão còn có sự bản lĩnh của một nhà lãnh đạo tài ba, đưa tập đoàn sánh ngang với nhiều doanh nghiệp tầm cỡ trong và ngoài nước.

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=46044
http://noxiousroleplay.nn.pe/showthread.php?tid=101428
http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Do-Trung-Duong-nha-dau-tu-td1054.html
https://www.webmasterpro.de/user/kemtrung/
http://lyceum.asm.md/index.php/en/forum/dobro-pozhalovat/25889-do-trung-duong-nha-dau-tu

https://www.flickr.com/photos/dotrungduong/49058129032/
https://www.minds.com/dotrungduong/blog/nha-dau-tu-do-trung-duong-chuyen-doi-so-la-trong-tam-chien-l-1041234444441165824
https://myspace.com/dotrungduong/post/activity_profile_36320288_fa71eaa5933e4c00b3f345a5e1164b10/
https://www.diigo.com/item/note/720h2/d4gq?k=441f52eeca790f067d2df2ee801dfb02
https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/137532
https://dotrungduongctyvickychongluadao.tumblr.com/post/188853666635/do-trung-duong-tap-doan-vicky-chong-lua-dao-cty
https://gitlab.eurecom.fr/snippets/2432
https://www.dnnsoftware.com/activity-feed/my-profile/userid/3123981
http://www.bakespace.com/members/profile/laplo/773879/
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22446

mutnho hasn't published any decks.