Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PORTFÓLIO PRÁC

PORTFÓLIO PRÁC

prierez toho, čomu ja hovorím "dream job" alebo ukážky toho, čomu sa celé tie roky venujem

Petra Jurenkova

October 17, 2013
Tweet

More Decks by Petra Jurenkova

Other Decks in Design

Transcript

 1. Petra „PEXA“ Jurenková Petra „PEXA“ Jurenková Petra „PEXA“ Jurenková Petra

  „PEXA“ Jurenková portfólio prác portfólio prác portfólio prác portfólio prác (2011 (2011 (2011 (2011 – – – – 2013) 2013) 2013) 2013) • PR Support pre FIM (n.o. Fórum Inšpiratívnych Myšlienok) PR Support pre FIM (n.o. Fórum Inšpiratívnych Myšlienok) PR Support pre FIM (n.o. Fórum Inšpiratívnych Myšlienok) PR Support pre FIM (n.o. Fórum Inšpiratívnych Myšlienok) PR články – webová komunikácia, napr.: Fórum Inšpiratívnych Myšlienok (FIM) opäť prichádza, aby ti už po piaty raz umožnilo SPOZNAŤ OSOBNOSTI OSOBNE, a to doslovne! Príď si aj ty porečniť s Tomášom Sedláčkom, Martinkou Bobáňovou, Petrom Sorátom, Jimom Cusumanom a ďalšími na tému „Vieme byť dlhodobo spokojní a úspešní?“ Tak prehodnoť svoju tretiu aprílovú sobotu/robotu aj ty a rezervuj si miesto už teraz na www.inspirativnemyslienky.sk. Prezentácie toho najlepšieho zo seba, networking v neformálnej priateľskej atmosfére, interaktívne workshopy, sprievodný program a občerstvenie – We Love To Inspire You, preto ti doprajeme maximálnu dávku inšpirácie, keď si splníš povinnosť registrácie. Tešíme sa na tvoju účasť! ;-) Upútavky, napr.: Nie je ti jedno? Ani nám! Aprílový FIM sa blíži, tak sa nachystaj na ďalšiu inšpiratívnu bombu, ktorá vybuchne rovno v divadelných priestoroch. Nechaj sa zasiahnuť a zmeň jedno na dve! Tlačové správy, bulletiny, logá ... • Vlastná tvorba Vlastná tvorba Vlastná tvorba Vlastná tvorba Rôzne postery, letáky, menu a iná reklama, napr.:
 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. Umelecké fotografie, napr.: (1) (1) (1) (1) Discover Ufo Discover

  Ufo Discover Ufo Discover Ufo, (2) , (2) , (2) , (2) Liberta Ink., Liberta Ink., Liberta Ink., Liberta Ink., (3) Petra (3) Petra (3) Petra (3) Petra – – – – popart overlay, popart overlay, popart overlay, popart overlay, 2012 2012 2012 2012
 8. None