815a778981046a73b5c70b87b85b5f60?s=128

Star Deno

r3omqmn290

سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ۶۱٪، قانون اساسی اروپا را رد کرد. مهاجرت به کانادا از طریق اقامت دائم قبرس

Star Deno hasn't published any talks.