$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Case study: Optimalizace výkonu dApp

Case study: Optimalizace výkonu dApp

Aleš Roubíček
PRO

June 06, 2019
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Case Study
  Optimalizace výkonu dApp
  @alesroubicek
  #TopMonksCaffe

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. 1. analýza
  • Hlavní úzké hrdlo - Drizzle
  • Kód v žalostném stavu
  • nedodržování pravidel zanesených do linteru
  • nedodržování návrhových vzorů
  • tuna mrtvého a zakomentovaného kódu
  • absence smysluplných testů
  • Spousta chyb a upozornění v konzoli

  View Slide

 6. –Aleš Roubíček
  “The state for rendering of the game should be
  separated from the actual state of the contracts,
  this will allow more asynchronous state
  propagation to rendering pipeline and improved
  timing when actual data will be shown.”

  View Slide

 7. Architektonické nedostatky
  • Render blocking operace v hlavním vlákně
  • Nedodržování vzorů vyžadovaných knihovnami
  • Stav managující komponenty ve view stromu
  • Inicializace stavových komponent s každým view
  • Blockchain state & view state coupling
  • Generátor zbytečného boilerplate

  View Slide

 8. Aplikační stav
  • React, Redux, Web3.js, Drizzle, Pixi.js
  • function view(data) {}
  • Single Atom Application State

  View Slide

 9. Původní strom v Reactu


  View Slide

 10. Vysekání Drizzle z Reactu  View Slide

 11. Redux & Sagas
  • Úplná extrace komunikace s web3 z lifecycle metod
  komponent do redux-saga
  • Maximální snaha o PureComponents
  • Kompletní eliminace Drizzle stavu a komponent z React
  stromu čistě do Redux Store
  • Reakce na změny v blockchainu pouze přes akce/sagas
  • Masivní očista kódu dle ESlint pravidel a pomocí Prettier

  View Slide

 12. View Slide

 13. 2. analýza
  • Příliš velké moduly kódu
  • Přibalování přirozeně statických assetů
  • Přibalování zbytečných závislostí
  • Render blocking resources v HTML (fonty, scripty)
  • Absence pre-renderu a preloading

  View Slide

 14. Velikost bundle
  • Webpack Bundle Analyzer 

  https://github.com/webpack-contrib/webpack-bundle-analyzer

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. /*
  Local
  */
  // import SomeToken from '../../../ontracts/build/contracts/SomeToken.json';
  // import OtherToken from '../../../contracts/build/contracts/OtherToken.json';
  // import FooToken from '../../../contracts/build/contracts/FooToken.json';
  // import BarToken from '../../../contracts/build/contracts/BarToken.json';
  /*
  Ropsten
  */
  import SomeToken from './contracts/SomeToken.json';
  import OtherToken from './contracts/OtherToken.json';
  import FooToken from './contracts/FooToken.json';
  import BarToken from './contracts/BarToken.json';
  const contracts = {
  SomeToken,
  OtherToken,
  FooToken,
  BarToken,
  };
  export function getContract() {
  return contracts;
  }

  View Slide

 18. function contractUrl(contract) {
  const network = process.env['NETWORK'];
  const version = process.env['CONTRACTS_VERSION'];
  const isDev = process.env['NODE_ENV'] !== 'production';
  const prefix = isDev
  ? `/${network}/contracts/`
  : `https://prod.test.com/${network}/contracts/${version}/`;
  return [prefix, contract, '.json'].join('');
  }
  const fetchContract = c \> fetch(contractUrl(c)).then(r \> r.json());
  const contracts = ['SomeToken', 'OtherToken', 'FooToken', 'BarToken'];
  export function getContract() {
  return Promise.all(contracts.map(fetchContract)).then(
  ([SomeToken, OtherToken, FooToken, BarToken]) \> ({
  SomeToken,
  OtherToken,
  FooToken,
  BarToken,
  }),
  );
  }

  View Slide

 19. View Slide

 20. package.json
  {
  "resolutions": {
  "bn.js": “4.11.8",
  }
  }

  View Slide

 21. View Slide

 22. webpack.js
  {
  test: /\.(jpg|png|gif)$/,
  use: [
  { loader: "file-loader" }
  ]
  }

  View Slide

 23. Načítání assetů
  • On-page optimalizace
  • preloading
  • async/defer
  • CDN optimalizace
  • Cachovací hlavičky

  View Slide

 24. Přednačítání assetů  href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js">
  href="https://fonts.gstatic.com/s/vt323/v10/pxiKyp0ihIEF2isfFJXUdVNF.woff2">

  View Slide

 25. Asychronní fonty
  <br/>WebFontConfig = {<br/>google: {<br/>families: [<br/>'Space Mono:400,700',<br/>'Work Sans:400,600',<br/>'VT323',<br/>],<br/>},<br/>};<br/>
  src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js">

  View Slide

 26. script async defer

  View Slide

 27. CDN cache boosting
  'use strict';
  exports.handler = (event, context, callback) ;> {
  const response = event.Records[0].cf.response;
  const headers = response.headers;
  headers['Cache-Control'.toLowerCase()] = [{
  key: 'Cache-Control',
  value: "public, max-age=31536000, immutable"
  }];
  callback(null, response);
  };

  View Slide