$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Frontendisti - Špekulování (o TypeScriptu)

Frontendisti - Špekulování (o TypeScriptu)

Aleš Roubíček
PRO

February 11, 2021
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Špekulování
  @alesroubicek


  #frontendisti

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. Kontext
  • Vývoj webů a webových aplikací


  • Malé týmy (do pěti členů)


  • Ukázky použití některých technik najdete v
  projektu https://github.com/topmonks/
  hlidac-shopu

  View Slide

 5. View Slide

 6. TypeScript
  • Unsound Statically checked Gradually typed Dynamic language


  • Explicitní typové anotace v kódu = moderní šum


  • Neschopnost unwrapovat generika (await Promise
  =>
  any)


  • Tragická “podpora” pro typovaná pole (arrays, tuples)


  • Typová gymnastika v kódu, jen abych zkompiloval


  • Neskutečně pomalá kompilace (více jak 8 let vývoje!)


  • Špatně otypované knihovny jsou standart
  Typový system v TypeScriptu je sice Turingově kompletní,


  ale nezvládá úplně základní věci.


  (nejspíše jen OOTB, jak jsem byl následně informován)

  View Slide

 7. View Slide

 8. Mýty a legendy
  • Typová bezpečnost


  • Zachytí chyby už při kompilaci


  • Snažší Refactoring


  • Snazší vývoj a údržba komplikovaných systémů


  • Snazší vývoj ve velkých teamech


  • Ochrání vás před křehkostí na klientech

  View Slide

 9. Poznámky k mýtům
  a legendám
  Kompilace zachytává pouze kompilační chyby, nijak
  nereflektuje, co se děje v runtime.


  Refactoring usnadní:


  Monorepo


  Kontinuální integrace (a unit testy)


  Automatizované nástroje


  Nedělejte komplikované systémy. Stavte komplexní systémy
  kompozicí jednoduchých částí.


  Jednoduché části se lépe vytváří a udržují v malých
  focusovaných teamech.

  View Slide

 10. Bojíme se nejistoty!
  • Víra vede k náboženství


  • Komplexní otázky vedou k
  zjednodušujícím odpovědím


  • Interpretace se stává dogmatem


  • Raději budeme žít v omylu než v nejistotě
  Dan North - Embracing uncertainty

  View Slide

 11. Komplexita domény


  Nepochopení/Nedorozumění


  10x


  PLOP - place oriented programming


  Slabá podpora pro informace


  Křehkost/úzké vazby


  Komplexita jazykového modelu


  Chybějící nadhled/kontext


  Slabá podpora pro názvy


  Distribuce


  Utilizace zdrojů


  Knihovny


  Konkurence


  10x


  Nekonzistence


  Překlepy
  Rich Hickey - Effective programs
  Cena chyby

  View Slide

 12. –Urza
  TypeScript je


  špatný sluha,


  ale zlý pán.

  View Slide

 13. Poznámka k TypeScriptu
  Já (i mí milí kolegové) TypeScript
  většinou používáme tam, kde je dobrý -
  jako zdroj informací pro našeptávání
  v editoru.


  Ostatně kvůli tomu TypeScript vznikl.


  TypeScript je nekvalitní type checker a
  proto ho k tomu nepoužíváme. Doplňujeme
  ho jinými nástroji, viz dále.

  View Slide

 14. Schémata
  • JSON Schema/OpenAPI


  • Ověřování za běhu


  • schema.org


  • Společný slovník a struktury nejen pro
  HTML5 microdata (Linked Data, RDF…)

  View Slide

 15. Transit
  • Přenosový protokol/encoding


  • Typovaná data bez ztráty informace


  • Vyjednávání podle MIME typu


  • Accept: application/transit+json


  https://github.com/cognitect/transit-format

  View Slide

 16. JSDoc
  • Typy jsou (součástí) dokumentace


  • Široká kompatibilita (TypeScript, Google Closure, ClojureScript…)


  • Oddělení zodpovědností


  • Pokud mě zajímají typy nemusím je lovit v kódu


  • Na popis typů můžu použít DSL - TypeScript v *.d.ts


  https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/jsdoc-supported-types.html


  Našeptávání je obohaceno jak dokumentačními komentáři, tak
  informacemi z TypeScript LSP, který JSDoc rozumí. JSDoc je jen
  způsob, jak plně využít TypeScript bez nutnosti psát *.ts soubory
  a transpilovat je do *.js

  View Slide

 17. Tipy pro autory knihoven
  • JS ekosytém je mnohem věší než zastaralý
  Webpack/Babel/React (mediálně to tak nemusí
  vypadat)


  • Do npm emitujte moderní ECMAScript (2018+)


  • Zapomeňte na ES3 nebo ESM+ES5 bordel


  • Google Closure zvládne ESM+ES6 i bez JSDoc

  View Slide

 18. Další užitečné nástroje
  * ESLint


  * Balíčky s best practices (async/await, Promises, Performance,
  Security… https://github.com/dustinspecker/awesome-eslint)


  * tabnine (https://www.tabnine.com/)


  * AI driven IntelliSense


  * CodeScene (https://codescene.io/)


  * Odhalování skrytých rizik a sociálních vzorů

  View Slide