Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Frontendisti - Špekulování (o TypeScriptu)

Frontendisti - Špekulování (o TypeScriptu)

Aleš Roubíček

February 11, 2021
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kontext • Vývoj webů a webových aplikací • Malé týmy

  (do pěti členů) • Ukázky použití některých technik najdete v projektu https://github.com/topmonks/ hlidac-shopu
 2. TypeScript • Unsound Statically checked Gradually typed Dynamic language •

  Explicitní typové anotace v kódu = moderní šum • Neschopnost unwrapovat generika (await Promise<T> => any) • Tragická “podpora” pro typovaná pole (arrays, tuples) • Typová gymnastika v kódu, jen abych zkompiloval • Neskutečně pomalá kompilace (více jak 8 let vývoje!) • Špatně otypované knihovny jsou standart Typový system v TypeScriptu je sice Turingově kompletní, ale nezvládá úplně základní věci. (nejspíše jen OOTB, jak jsem byl následně informován)
 3. Mýty a legendy • Typová bezpečnost • Zachytí chyby už

  při kompilaci • Snažší Refactoring • Snazší vývoj a údržba komplikovaných systémů • Snazší vývoj ve velkých teamech • Ochrání vás před křehkostí na klientech
 4. Poznámky k mýtům a legendám Kompilace zachytává pouze kompilační chyby,

  nijak nereflektuje, co se děje v runtime. Refactoring usnadní: Monorepo Kontinuální integrace (a unit testy) Automatizované nástroje Nedělejte komplikované systémy. Stavte komplexní systémy kompozicí jednoduchých částí. Jednoduché části se lépe vytváří a udržují v malých focusovaných teamech.
 5. Bojíme se nejistoty! • Víra vede k náboženství • Komplexní

  otázky vedou k zjednodušujícím odpovědím • Interpretace se stává dogmatem • Raději budeme žít v omylu než v nejistotě Dan North - Embracing uncertainty
 6. Komplexita domény Nepochopení/Nedorozumění 10x PLOP - place oriented programming Slabá

  podpora pro informace Křehkost/úzké vazby Komplexita jazykového modelu Chybějící nadhled/kontext Slabá podpora pro názvy Distribuce Utilizace zdrojů Knihovny Konkurence 10x Nekonzistence Překlepy Rich Hickey - Effective programs Cena chyby
 7. Poznámka k TypeScriptu Já (i mí milí kolegové) TypeScript většinou

  používáme tam, kde je dobrý - jako zdroj informací pro našeptávání v editoru. Ostatně kvůli tomu TypeScript vznikl. TypeScript je nekvalitní type checker a proto ho k tomu nepoužíváme. Doplňujeme ho jinými nástroji, viz dále.
 8. Schémata • JSON Schema/OpenAPI • Ověřování za běhu • schema.org

  • Společný slovník a struktury nejen pro HTML5 microdata (Linked Data, RDF…)
 9. Transit • Přenosový protokol/encoding • Typovaná data bez ztráty informace

  • Vyjednávání podle MIME typu • Accept: application/transit+json https://github.com/cognitect/transit-format
 10. JSDoc • Typy jsou (součástí) dokumentace • Široká kompatibilita (TypeScript,

  Google Closure, ClojureScript…) • Oddělení zodpovědností • Pokud mě zajímají typy nemusím je lovit v kódu • Na popis typů můžu použít DSL - TypeScript v *.d.ts https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/jsdoc-supported-types.html Našeptávání je obohaceno jak dokumentačními komentáři, tak informacemi z TypeScript LSP, který JSDoc rozumí. JSDoc je jen způsob, jak plně využít TypeScript bez nutnosti psát *.ts soubory a transpilovat je do *.js
 11. Tipy pro autory knihoven • JS ekosytém je mnohem věší

  než zastaralý Webpack/Babel/React (mediálně to tak nemusí vypadat) • Do npm emitujte moderní ECMAScript (2018+) • Zapomeňte na ES3 nebo ESM+ES5 bordel • Google Closure zvládne ESM+ES6 i bez JSDoc
 12. Další užitečné nástroje * ESLint * Balíčky s best practices

  (async/await, Promises, Performance, Security… https://github.com/dustinspecker/awesome-eslint) * tabnine (https://www.tabnine.com/) * AI driven IntelliSense * CodeScene (https://codescene.io/) * Odhalování skrytých rizik a sociálních vzorů