Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TopMonks Caffè - Jednoduše a rychle

TopMonks Caffè - Jednoduše a rychle

Aleš Roubíček

August 03, 2021
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Čím nahradit jQuery? • Rozdíly v implementaci DOM • browsery

  rozdíly srovnaly: ACID Test, document.querySelector(), fetch(), addEventListener() • Animace • CSS Animace, AnimationWorklet • Šablony • <template>, lit-html (a spol.) • Pluginy • Web Components
 2. Problémy Rx • Nepoužívá se jako DSL, ale jako common

  abstrakce přes všechny vrstvy aplikace • Business logika je rozházená do asynchronních kousků a zpětně se blbě rozmotává • Blbě se debuguju • Callstack hell • GC pressure
 3. Čím nahradit Rx? • Často stačí await/async a AsyncIterator •

  Atom (@thi.ng/atom) • Používat jako DSL na UI vrstvě: Data Flow dotazy, které krotí různé async přístupy na jednom místě
 4. Angular • Obousměrný data binding • HTML compiler • Service

  Locator • Abstrakce data layer • J2EE pro Frontend (v2+)
 5. Čím nahradit Angular? • Obousměrný data binding • view =

  f(data) • HTML compiler • HTML5, Web Components • Service Locator • Dependency injection, ESM • Abstrakce data layer • fetch()
 6. React • Umožňuje funkcionální přístup k tvorbě UI view =

  f(data) • Komponentový model • JSX - skoro jako HTML, relativně snadný vstup pro kodéry, co ho znají • VirtualDOM • Virtuální stroj pro UI (různé cíle tenderu) • Ekosystém komponent
 7. Problémy Reactu • Lidé nepoužívají view = f(data) • Stav

  je rozházený do asynchronních kousků • Nízká kvalita komponent • Nutnost kompilace • Netriviální setup, aby se dalo něco tvořit • Obrovské a pomalé bundly
 8. Čím nahradit React? • Umožňuje funkcionální přístup k tvorbě UI

  view = f(data) • Preact, Web Components (LitElement) • VirtualDOM • Reconciliation na úrovni dat (Persistent Data Structures) • Virtuální stroj pro UI (různé cíle renderu) • PWA, Flutter, SwiftUI
 9. Webpack • Bundlování aplikací pro optimální distribuci na HTTP 1.x

  • Snadný import assetů z JS kódu • Mapy assetů • Hashování pro cache boosting • Vše se dá kon fi gurovat nebo existují pluginy
 10. Problémy Webpacku • Superkomplexní kon fi gurace • Máme tu

  HTTP 3! • Velké bundly • Pomalá kompilace • Enabluje velice špatné přístupy
 11. Jednoduše a rychle • Začněte v browseru v jednom HTML

  souboru • Refacturujte, Inversion of Control, Micro aplikace • Používejte nativní prvky platformy • Nástroje (a komplikace) přidávejte až když je opravdu potřebujete a užitečnost > náklady • Nere-implementujte browser v browseru