$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

TopMonks Caffè - Jednoduše a rychle

TopMonks Caffè - Jednoduše a rychle

Aleš Roubíček
PRO

August 03, 2021
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Jednoduše a rychle
  @alesroubicek @fczbkk


  #topmonkscaffe

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. FRONT-


  END

  View Slide

 5. Nástroje, které ztratily
  svou užitečnost

  View Slide

 6. View Slide

 7. jQuery
  • Rozdíly v implementaci DOM


  • Animace


  • Šablony


  • Pluginy

  View Slide

 8. View Slide

 9. Čím nahradit jQuery?
  • Rozdíly v implementaci DOM


  • browsery rozdíly srovnaly: ACID Test, document.querySelector(),
  fetch(), addEventListener()


  • Animace


  • CSS Animace, AnimationWorklet


  • Šablony


  • , lit-html (a spol.)


  • Pluginy


  • Web Components

  View Slide

 10. Rx
  • Reaktivní streamy


  • DSL pro jejich kombinaci pomocí Data
  fl
  ow

  View Slide

 11. View Slide

 12. Problémy Rx
  • Nepoužívá se jako DSL, ale jako common abstrakce
  přes všechny vrstvy aplikace


  • Business logika je rozházená do asynchronních
  kousků a zpětně se blbě rozmotává


  • Blbě se debuguju


  • Callstack hell


  • GC pressure

  View Slide

 13. Čím nahradit Rx?
  • Často stačí await/async a AsyncIterator


  • Atom (@thi.ng/atom)


  • Používat jako DSL na UI vrstvě: Data Flow dotazy,
  které krotí různé async přístupy na jednom místě

  View Slide

 14. Angular
  • Obousměrný data binding


  • HTML compiler


  • Service Locator


  • Abstrakce data layer


  • J2EE pro Frontend (v2+)

  View Slide

 15. View Slide

 16. Čím nahradit Angular?
  • Obousměrný data binding


  • view = f(data)


  • HTML compiler


  • HTML5, Web Components


  • Service Locator


  • Dependency injection, ESM


  • Abstrakce data layer


  • fetch()

  View Slide

 17. Ember
  • Railsy pro frontend

  View Slide

 18. View Slide

 19. React
  • Umožňuje funkcionální přístup k tvorbě UI view = f(data)


  • Komponentový model


  • JSX - skoro jako HTML, relativně snadný vstup pro kodéry,
  co ho znají


  • VirtualDOM


  • Virtuální stroj pro UI (různé cíle tenderu)


  • Ekosystém komponent

  View Slide

 20. View Slide

 21. Problémy Reactu
  • Lidé nepoužívají view = f(data)


  • Stav je rozházený do asynchronních kousků


  • Nízká kvalita komponent


  • Nutnost kompilace


  • Netriviální setup, aby se dalo něco tvořit


  • Obrovské a pomalé bundly

  View Slide

 22. Čím nahradit React?
  • Umožňuje funkcionální přístup k tvorbě UI view =
  f(data)


  • Preact, Web Components (LitElement)


  • VirtualDOM


  • Reconciliation na úrovni dat (Persistent Data Structures)


  • Virtuální stroj pro UI (různé cíle renderu)


  • PWA, Flutter, SwiftUI

  View Slide

 23. Webpack
  • Bundlování aplikací pro optimální distribuci na
  HTTP 1.x


  • Snadný import assetů z JS kódu


  • Mapy assetů


  • Hashování pro cache boosting


  • Vše se dá kon
  fi
  gurovat nebo existují pluginy

  View Slide

 24. View Slide

 25. Problémy Webpacku
  • Superkomplexní kon
  fi
  gurace


  • Máme tu HTTP 3!


  • Velké bundly


  • Pomalá kompilace


  • Enabluje velice špatné přístupy

  View Slide

 26. Čím nahradit Webpack?
  • esbuild


  • Snowpack


  • Skypack


  • Packup (DENO)

  View Slide

 27. Jednoduše a rychle
  • Začněte v browseru v jednom HTML souboru


  • Refacturujte, Inversion of Control, Micro aplikace


  • Používejte nativní prvky platformy


  • Nástroje (a komplikace) přidávejte až když je
  opravdu potřebujete a užitečnost > náklady


  • Nere-implementujte browser v browseru

  View Slide

 28. View Slide