Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP Nedir & Giriş

PHP Nedir & Giriş

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada yaygın şekilde kullanılan PHP programlama dilinin tarihçesi, kullanım alanları, dil yapısı, diğer dillerle kıyaslanması.

Ramazan Terzi

December 12, 2012
Tweet

More Decks by Ramazan Terzi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. INET-TR‘12
  Anadolu Üniversitesi
  İletişim Bilimleri Fakültesi
  Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir

  View full-size slide

 2. PHP’nin Tarihi
   1995 – Rasmus Lerdorf
   (P)ersonal (H)ome (P)age Tools
   (P)HP (H)ypertext (P)reprocessor
   1998: PHP3
   2000: PHP4: Zend Engine 1
   2004: PHP5: Zend Engine 2
   20??: PHP6 (kitabı olan, kendisi olmayan)

  View full-size slide

 3. Kimler kullanıyor?
   Facebook
   Yahoo
   Sahibinden
   GittiGidiyor
   İzlesene
   Blogcu

  View full-size slide

 4. İşletim Sistemleri
   Linux
   Unix
   MacOS X
   Microsoft Windows
   Bulut (Cloud)

  View full-size slide

 5. Web Sunucuları
   Apache
   Nginx
   LigHTTPD
   Micro$oft IIS

  View full-size slide

 6. Editörler (Düzenleyiciler)
   Netbeans
   Komodo Edit
   Sublime Text
   Nano, Pico, vi, vim

  View full-size slide

 7. Neden PHP?
   Basit?
   Yaygın kullanım
   Dokümanlar
   Geniş topluluk
   Kütüphane
   Hazır kod (ARGE)

  View full-size slide

 8. Türkiye’de PHP
   Devlet kurumları: PHP diye bir partiden mi
  geliyorsunuz? (Programcı Halk Partisi)
   Firmalar: PHP, ASP, JSP, Photoshop,
  Dreamweaver ve Flash bilen, çay
  demlemesini bilen PHP‟ci arıyoruz.
   Zend Sertifikası (ZCE): 31 kişi (22 Haziran
  2012)

  View full-size slide

 9. Türkiye’de PHP
   Ben PHP uzmanıyım:
   “PHP Uzman”larının iş başvurusu sonucu: %90 red
   Kariyer.net: 158 ilan (6 Kasım 2012)

  View full-size slide

 10. PHP Uzmanı
   Tecrübe
   Analitik/pratik düşünce
   Ortam bilgisi (Linux, Apache, Mysql, …)
   Güvenlik
   Estetik (Kodlama disiplini)

  View full-size slide

 11. Sözdizimi
   PHP nedir? Dil, yorumlayıcı?
   PHP etiketleri:
   HTML içine gömülme
   Yorumlar


  // yorum satırı
  # yorum satırı
  /*
  Yorum satırları
  Yorum satırları
  */

  View full-size slide

 12. Veri Türleri
   Boolean (doğru/yanlış)
   Sayılar (integer, float, double)
   Metinler (Karakter katarı/dizisi) (string)
   Diziler (array)
   Nesneler (object)
   Kaynaklar (resource)
   NULL

  View full-size slide

 13. Değişkenler
   $ (dolar) işareti ile başlar
   Rakam ile başlayamaz
   Türkçe harf kullanılabilir
   Büyük-küçük harfe duyarlıdır

  View full-size slide

 14. Değişken Değişkenler
   $ornek = “isim”; $$ornek = “Ali”;

  View full-size slide

 15. Sabitler
   define(„ISIM‟, „DEGER‟);
   Değerleri daha sonra değiştirilemez

  View full-size slide

 16. Aritmetik Operatörler

  View full-size slide

 17. Atama Operatörleri
   Değer atama: =
   Toplayıp atama: +=
   Dizilerde (anahtara) değer atama: =>
  $a = 5;
  $x = “Ahmet”;
  $a = 5;
  $a += 5; // $a değeri 10 olur
  $a = array(„anahtar‟ => „değer‟)
  echo $a[„anahtar‟]; // değer

  View full-size slide

 18. Bit İşlem Operatörleri

  View full-size slide

 19. Karşılaştırma Operatörleri

  View full-size slide

 20. Mantıksal Operatörler

  View full-size slide

 21. Metin ve Dizi Operatörleri
   Metinleri birleştirmek için . (nokta)
   Dizi birleşim: $a + $b
   Dizi eşitlik: $a == $b
   Dizi denklik: $a === $b
  $a = “isim: ” . “ahmet”;

  View full-size slide

 22. Çıktı, yazdırma, yansıtma
   echo
   print
   printf
   “ (çift tırnak) ve „ (tek tırnak)
   HEREDOC
   NOWDOC

  View full-size slide

 23. Tür Dönüşümleri
   (int) (integer)
   (float) (double)
   (bool)
   (string)
   (array)
   (object)
  $a = “5”; // string
  $b = (int)$a; // integer

  View full-size slide

 24. Denetim Yapıları: Koşullar
   if
   else
   elseif / else if
   switch
   case
   break
  $a = 1;
  if ($a == 1) {
  echo „$a değişkeninin değeri 1‟;
  } else if ($a == 2) {
  echo „$a değişkeninin değeri 2‟;
  } else {
  echo „$a değişkeninin değeri: ‟ . $a;
  }

  View full-size slide

 25. Denetim Yapıları: Döngüler
   while
   do while
   for
   foreach
   break
   continue
  $i = 0;
  while ($i < 10) {
  $i++;
  if ($i == 2) {
  continue;
  }
  if ($i == 7) {
  break;
  }
  echo $i;
  }

  View full-size slide

 26. Denetim Yapıları
   include
   require
   include_once
   require_once

  View full-size slide

 27. Fonksiyonlar
   “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır.
   İsimlerde harfler, rakamlar ve _ (alt çizgi)
  kullanılabilir.
   “return” denetleyicisi ile değer döner.
   Değişken etki alanları (variable scope).
  $a = 5;
  $b = 10;
  function topla ($a, $b) {
  $c = $a + $b;
  return $c;
  }
  echo topla($a, $b); // 15
  echo topla(3,5); // 8

  View full-size slide

 28. Değişken Fonksiyonlar
   function ornek() {}
   $isim = “ornek”;
   $isim();

  View full-size slide

 29. Anonim Fonksiyonlar
   Fonksiyonlara ait bir isim yoktur.
   $ornek = function () {};
   $ornek();

  View full-size slide

 30. Genel Fonksiyonlar
   isset
   unset
   empty
   is_integer, is_string, is_float/double,
  is_array, is_object

  View full-size slide

 31. Metin Fonksiyonları
   strtolower, strtoupper
   ucwords, ucfirst
   strlen
   substr
   str_replace, str_ireplace
   strstr
   trim, ltrim, rtrim
   explode
   str_repeat

  View full-size slide

 32. Dizi Fonksiyonları
   count
   implode
   in_array
   array_search
   array_key_exists
   array_merge
   array_unique
   shuffle
   sort, rsort, ksort, krsort, usort, uksort

  View full-size slide

 33. Matematik Fonksiyonları
   rand, mt_rant
   round, floor, ceil
   abs, pow, sqrt, pi
   min, max

  View full-size slide

 34. Tarih ve Saat Fonksiyonları
   date
   time, microtime
   strtotime
   mktime

  View full-size slide

 35. Kriptografi Fonksiyonları
   md5, sha1
   crypt

  View full-size slide

 36. Teşekkürler

  View full-size slide