Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP Nedir & Giriş

PHP Nedir & Giriş

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada yaygın şekilde kullanılan PHP programlama dilinin tarihçesi, kullanım alanları, dil yapısı, diğer dillerle kıyaslanması.

4703eae62b85ba5ba5e7ec2f0a9c1b3b?s=128

Ramazan Terzi

December 12, 2012
Tweet

More Decks by Ramazan Terzi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. INET-TR‘12 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir

 2. PHP’nin Tarihi  1995 – Rasmus Lerdorf  (P)ersonal (H)ome

  (P)age Tools  (P)HP (H)ypertext (P)reprocessor  1998: PHP3  2000: PHP4: Zend Engine 1  2004: PHP5: Zend Engine 2  20??: PHP6 (kitabı olan, kendisi olmayan)
 3. Kimler kullanıyor?  Facebook  Yahoo  Sahibinden  GittiGidiyor

   İzlesene  Blogcu
 4. İşletim Sistemleri  Linux  Unix  MacOS X 

  Microsoft Windows  Bulut (Cloud)
 5. Web Sunucuları  Apache  Nginx  LigHTTPD  Micro$oft

  IIS
 6. Editörler (Düzenleyiciler)  Netbeans  Komodo Edit  Sublime Text

   Nano, Pico, vi, vim
 7. Neden PHP?  Basit?  Yaygın kullanım  Dokümanlar 

  Geniş topluluk  Kütüphane  Hazır kod (ARGE)
 8. Türkiye’de PHP  Devlet kurumları: PHP diye bir partiden mi

  geliyorsunuz? (Programcı Halk Partisi)  Firmalar: PHP, ASP, JSP, Photoshop, Dreamweaver ve Flash bilen, çay demlemesini bilen PHP‟ci arıyoruz.  Zend Sertifikası (ZCE): 31 kişi (22 Haziran 2012)
 9. Türkiye’de PHP  Ben PHP uzmanıyım: <?php echo “Hello world”

  ?>  “PHP Uzman”larının iş başvurusu sonucu: %90 red  Kariyer.net: 158 ilan (6 Kasım 2012)
 10. PHP Uzmanı  Tecrübe  Analitik/pratik düşünce  Ortam bilgisi

  (Linux, Apache, Mysql, …)  Güvenlik  Estetik (Kodlama disiplini)
 11. None
 12. Sözdizimi  PHP nedir? Dil, yorumlayıcı?  PHP etiketleri: <?php

  ?>  HTML içine gömülme  Yorumlar <html> <head></head> <body> <?php echo “Hello world!” ?> </body> </html> // yorum satırı # yorum satırı /* Yorum satırları Yorum satırları */
 13. Veri Türleri  Boolean (doğru/yanlış)  Sayılar (integer, float, double)

   Metinler (Karakter katarı/dizisi) (string)  Diziler (array)  Nesneler (object)  Kaynaklar (resource)  NULL
 14. Değişkenler  $ (dolar) işareti ile başlar  Rakam ile

  başlayamaz  Türkçe harf kullanılabilir  Büyük-küçük harfe duyarlıdır
 15. Değişken Değişkenler  $ornek = “isim”; $$ornek = “Ali”;

 16. Sabitler  define(„ISIM‟, „DEGER‟);  Değerleri daha sonra değiştirilemez

 17. Aritmetik Operatörler

 18. Atama Operatörleri  Değer atama: =  Toplayıp atama: +=

   Dizilerde (anahtara) değer atama: => $a = 5; $x = “Ahmet”; $a = 5; $a += 5; // $a değeri 10 olur $a = array(„anahtar‟ => „değer‟) echo $a[„anahtar‟]; // değer
 19. Bit İşlem Operatörleri

 20. Karşılaştırma Operatörleri

 21. Mantıksal Operatörler

 22. Metin ve Dizi Operatörleri  Metinleri birleştirmek için . (nokta)

   Dizi birleşim: $a + $b  Dizi eşitlik: $a == $b  Dizi denklik: $a === $b $a = “isim: ” . “ahmet”;
 23. Çıktı, yazdırma, yansıtma  echo  print  printf 

  “ (çift tırnak) ve „ (tek tırnak)  HEREDOC  NOWDOC
 24. Tür Dönüşümleri  (int) (integer)  (float) (double)  (bool)

   (string)  (array)  (object) $a = “5”; // string $b = (int)$a; // integer
 25. Denetim Yapıları: Koşullar  if  else  elseif /

  else if  switch  case  break $a = 1; if ($a == 1) { echo „$a değişkeninin değeri 1‟; } else if ($a == 2) { echo „$a değişkeninin değeri 2‟; } else { echo „$a değişkeninin değeri: ‟ . $a; }
 26. Denetim Yapıları: Döngüler  while  do while  for

   foreach  break  continue $i = 0; while ($i < 10) { $i++; if ($i == 2) { continue; } if ($i == 7) { break; } echo $i; }
 27. Denetim Yapıları  include  require  include_once  require_once

 28. Fonksiyonlar  “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır.  İsimlerde harfler,

  rakamlar ve _ (alt çizgi) kullanılabilir.  “return” denetleyicisi ile değer döner.  Değişken etki alanları (variable scope). $a = 5; $b = 10; function topla ($a, $b) { $c = $a + $b; return $c; } echo topla($a, $b); // 15 echo topla(3,5); // 8
 29. Değişken Fonksiyonlar  function ornek() {}  $isim = “ornek”;

   $isim();
 30. Anonim Fonksiyonlar  Fonksiyonlara ait bir isim yoktur.  $ornek

  = function () {};  $ornek();
 31. Genel Fonksiyonlar  isset  unset  empty  is_integer,

  is_string, is_float/double, is_array, is_object
 32. Metin Fonksiyonları  strtolower, strtoupper  ucwords, ucfirst  strlen

   substr  str_replace, str_ireplace  strstr  trim, ltrim, rtrim  explode  str_repeat
 33. Dizi Fonksiyonları  count  implode  in_array  array_search

   array_key_exists  array_merge  array_unique  shuffle  sort, rsort, ksort, krsort, usort, uksort
 34. Matematik Fonksiyonları  rand, mt_rant  round, floor, ceil 

  abs, pow, sqrt, pi  min, max
 35. Tarih ve Saat Fonksiyonları  date  time, microtime 

  strtotime  mktime
 36. Kriptografi Fonksiyonları  md5, sha1  crypt

 37. Teşekkürler