$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

PHP Nedir & Giriş

PHP Nedir & Giriş

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada yaygın şekilde kullanılan PHP programlama dilinin tarihçesi, kullanım alanları, dil yapısı, diğer dillerle kıyaslanması.

Ramazan Terzi

December 12, 2012
Tweet

More Decks by Ramazan Terzi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. INET-TR‘12 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir

 2. PHP’nin Tarihi  1995 – Rasmus Lerdorf  (P)ersonal (H)ome

  (P)age Tools  (P)HP (H)ypertext (P)reprocessor  1998: PHP3  2000: PHP4: Zend Engine 1  2004: PHP5: Zend Engine 2  20??: PHP6 (kitabı olan, kendisi olmayan)
 3. Kimler kullanıyor?  Facebook  Yahoo  Sahibinden  GittiGidiyor

   İzlesene  Blogcu
 4. İşletim Sistemleri  Linux  Unix  MacOS X 

  Microsoft Windows  Bulut (Cloud)
 5. Web Sunucuları  Apache  Nginx  LigHTTPD  Micro$oft

  IIS
 6. Editörler (Düzenleyiciler)  Netbeans  Komodo Edit  Sublime Text

   Nano, Pico, vi, vim
 7. Neden PHP?  Basit?  Yaygın kullanım  Dokümanlar 

  Geniş topluluk  Kütüphane  Hazır kod (ARGE)
 8. Türkiye’de PHP  Devlet kurumları: PHP diye bir partiden mi

  geliyorsunuz? (Programcı Halk Partisi)  Firmalar: PHP, ASP, JSP, Photoshop, Dreamweaver ve Flash bilen, çay demlemesini bilen PHP‟ci arıyoruz.  Zend Sertifikası (ZCE): 31 kişi (22 Haziran 2012)
 9. Türkiye’de PHP  Ben PHP uzmanıyım: <?php echo “Hello world”

  ?>  “PHP Uzman”larının iş başvurusu sonucu: %90 red  Kariyer.net: 158 ilan (6 Kasım 2012)
 10. PHP Uzmanı  Tecrübe  Analitik/pratik düşünce  Ortam bilgisi

  (Linux, Apache, Mysql, …)  Güvenlik  Estetik (Kodlama disiplini)
 11. None
 12. Sözdizimi  PHP nedir? Dil, yorumlayıcı?  PHP etiketleri: <?php

  ?>  HTML içine gömülme  Yorumlar <html> <head></head> <body> <?php echo “Hello world!” ?> </body> </html> // yorum satırı # yorum satırı /* Yorum satırları Yorum satırları */
 13. Veri Türleri  Boolean (doğru/yanlış)  Sayılar (integer, float, double)

   Metinler (Karakter katarı/dizisi) (string)  Diziler (array)  Nesneler (object)  Kaynaklar (resource)  NULL
 14. Değişkenler  $ (dolar) işareti ile başlar  Rakam ile

  başlayamaz  Türkçe harf kullanılabilir  Büyük-küçük harfe duyarlıdır
 15. Değişken Değişkenler  $ornek = “isim”; $$ornek = “Ali”;

 16. Sabitler  define(„ISIM‟, „DEGER‟);  Değerleri daha sonra değiştirilemez

 17. Aritmetik Operatörler

 18. Atama Operatörleri  Değer atama: =  Toplayıp atama: +=

   Dizilerde (anahtara) değer atama: => $a = 5; $x = “Ahmet”; $a = 5; $a += 5; // $a değeri 10 olur $a = array(„anahtar‟ => „değer‟) echo $a[„anahtar‟]; // değer
 19. Bit İşlem Operatörleri

 20. Karşılaştırma Operatörleri

 21. Mantıksal Operatörler

 22. Metin ve Dizi Operatörleri  Metinleri birleştirmek için . (nokta)

   Dizi birleşim: $a + $b  Dizi eşitlik: $a == $b  Dizi denklik: $a === $b $a = “isim: ” . “ahmet”;
 23. Çıktı, yazdırma, yansıtma  echo  print  printf 

  “ (çift tırnak) ve „ (tek tırnak)  HEREDOC  NOWDOC
 24. Tür Dönüşümleri  (int) (integer)  (float) (double)  (bool)

   (string)  (array)  (object) $a = “5”; // string $b = (int)$a; // integer
 25. Denetim Yapıları: Koşullar  if  else  elseif /

  else if  switch  case  break $a = 1; if ($a == 1) { echo „$a değişkeninin değeri 1‟; } else if ($a == 2) { echo „$a değişkeninin değeri 2‟; } else { echo „$a değişkeninin değeri: ‟ . $a; }
 26. Denetim Yapıları: Döngüler  while  do while  for

   foreach  break  continue $i = 0; while ($i < 10) { $i++; if ($i == 2) { continue; } if ($i == 7) { break; } echo $i; }
 27. Denetim Yapıları  include  require  include_once  require_once

 28. Fonksiyonlar  “function” anahtar kelimesi ile tanımlanır.  İsimlerde harfler,

  rakamlar ve _ (alt çizgi) kullanılabilir.  “return” denetleyicisi ile değer döner.  Değişken etki alanları (variable scope). $a = 5; $b = 10; function topla ($a, $b) { $c = $a + $b; return $c; } echo topla($a, $b); // 15 echo topla(3,5); // 8
 29. Değişken Fonksiyonlar  function ornek() {}  $isim = “ornek”;

   $isim();
 30. Anonim Fonksiyonlar  Fonksiyonlara ait bir isim yoktur.  $ornek

  = function () {};  $ornek();
 31. Genel Fonksiyonlar  isset  unset  empty  is_integer,

  is_string, is_float/double, is_array, is_object
 32. Metin Fonksiyonları  strtolower, strtoupper  ucwords, ucfirst  strlen

   substr  str_replace, str_ireplace  strstr  trim, ltrim, rtrim  explode  str_repeat
 33. Dizi Fonksiyonları  count  implode  in_array  array_search

   array_key_exists  array_merge  array_unique  shuffle  sort, rsort, ksort, krsort, usort, uksort
 34. Matematik Fonksiyonları  rand, mt_rant  round, floor, ceil 

  abs, pow, sqrt, pi  min, max
 35. Tarih ve Saat Fonksiyonları  date  time, microtime 

  strtotime  mktime
 36. Kriptografi Fonksiyonları  md5, sha1  crypt

 37. Teşekkürler