$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Việt Nam Forestry Cổng thông tin sức khỏe 24h

vietnamforestry

Ra đời từ năm 2004, Việt Nam Forestry với khởi đầu là một chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp của 19 đối tác quốc tế dành cho Việt Nam. Suốt 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển vì một mục tiêu giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đầu năm 2019, khởi động Dự án phát triển Việt Nam Forestry là Cổng thông tin sức khỏe 24h cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sức khỏe, đặc biệt là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Nhằm giúp người dân có nhận thức rõ nét về sự nguy hiểm của căn bệnh này.

>> Fanapge Việt Nam Forestry

>> About Vietnam Forestry

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 3/4, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mail: [email protected] Sđt: 0903876437 Hashtag: #vietnamforestry, #forestryvietnam, #thoatvidiadem, #thoaihoacotsong

Decks

Việt Nam Forestry Cổng thông tin sức khỏe 24h hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade