Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital marketing học trường nào

Digital marketing học trường nào

Digital marketing học trường nào? Trường nào dạy digital marketing uy tín?

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

  1. 01 DIGITAL MARKETING Digital marketing là một lĩnh vực quảng

    cáo và tiếp thị đã trải qua một sự biến đổi đáng kể trong thế kỷ 21, chủ yếu là do sự phát triển của công nghệ và Internet. Thay vì sử dụng các phương tiện truyền thống như quảng cáo trên truyền hình hoặc in ấn, digital marketing tập trung vào sử dụng các kênh trực tuyến để tiếp cận và tương tác với khách hàng mục tiêu. Điều này bao gồm sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến, tạo nội dung trên web, và nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra hiệu ứng quảng cáo và thương hiệu.
  2. 01 DIGITAL MARKETING Digital marketing không chỉ giúp các doanh

    nghiệp tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng trên toàn cầu mà còn cho phép họ theo dõi và đo lường kết quả của các chiến dịch quảng cáo một cách chi tiết. Điều này giúp họ tối ưu hóa chi phí quảng cáo và tạo ra các chiến dịch hiệu quả hơn.
  3. DIGITAL MARKETING HỌC TRƯỜNG NÀO Dưới đây là danh sách

    10 trường học Digital Marketing tại Việt Nam: VTC Academy - Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - Hà Nội. Đại học RMIT - TP. Hồ Chí Minh. Đại học Tài chính - Marketing (UFM) - TP. Hồ Chí Minh. Đại học FPT - Hà Nội. Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - TP. Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, ĐHQG-HCM - TP. Hồ Chí Minh. Học viện Ngân hàng - Hà Nội. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 03