Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital marketing học trường nào

Digital marketing học trường nào

Digital marketing học trường nào? Trường nào dạy digital marketing uy tín?

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. DIGITAL
  MARKETING HỌC
  TRƯỜNG NÀO

  View Slide

 2. 01
  DIGITAL MARKETING
  Digital marketing là một lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị đã trải
  qua một sự biến đổi đáng kể trong thế kỷ 21, chủ yếu là do sự
  phát triển của công nghệ và Internet. Thay vì sử dụng các
  phương tiện truyền thống như quảng cáo trên truyền hình hoặc
  in ấn, digital marketing tập trung vào sử dụng các kênh trực
  tuyến để tiếp cận và tương tác với khách hàng mục tiêu. Điều
  này bao gồm sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, email
  marketing, quảng cáo trực tuyến, tạo nội dung trên web, và
  nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra hiệu ứng quảng cáo và
  thương hiệu.

  View Slide

 3. 01
  DIGITAL MARKETING
  Digital marketing không chỉ giúp các doanh nghiệp tiếp cận
  một lượng lớn người tiêu dùng trên toàn cầu mà còn cho phép
  họ theo dõi và đo lường kết quả của các chiến dịch quảng cáo
  một cách chi tiết. Điều này giúp họ tối ưu hóa chi phí quảng
  cáo và tạo ra các chiến dịch hiệu quả hơn.

  View Slide

 4. DIGITAL MARKETING HỌC TRƯỜNG NÀO
  Dưới đây là danh sách 10 trường học Digital Marketing tại Việt Nam:
  VTC Academy - Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
  Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - Hà Nội.
  Đại học RMIT - TP. Hồ Chí Minh.
  Đại học Tài chính - Marketing (UFM) - TP. Hồ Chí Minh.
  Đại học FPT - Hà Nội.
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội.
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - TP. Hồ Chí Minh.
  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh.
  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, ĐHQG-HCM - TP. Hồ
  Chí Minh.
  Học viện Ngân hàng - Hà Nội.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  03

  View Slide

 5. DIGITAL
  MARKETING HỌC
  TRƯỜNG NÀO
  T Ì M H I Ể U T H Ê M T Ạ I

  View Slide