.NET Ekosisteminin Açık Kaynak Yolculuğu ve Bugünü

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=47 Eser Ozvataf
September 28, 2019

.NET Ekosisteminin Açık Kaynak Yolculuğu ve Bugünü

Konuşmada .NET Framework'ün en başından zaman akışına birlikte bakarak, ilk sürümünü, .NET Framework'ün source-opened olmasını, .NET Core'a gereksinim duyulmasını ve en sonunda GitHub'ın satın alınıp .NET Core'un bildiğimiz .NET Framework'ün yerine geçeceği .NET 3.0 sonrası döneme kadar birlikte tarih çizgisini okumaya çalışacağız. Aynı zamanda bugünü tahlil edip .NET Foundation ve GitHub üzerinden elde edebileceğimiz kütüphane ve çözümlerin de bir portfolyosuna göz atacağız.

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=128

Eser Ozvataf

September 28, 2019
Tweet