Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

.NET Ekosisteminin Açık Kaynak Yolculuğu ve Bugünü

Eser Ozvataf
September 28, 2019

.NET Ekosisteminin Açık Kaynak Yolculuğu ve Bugünü

Konuşmada .NET Framework'ün en başından zaman akışına birlikte bakarak, ilk sürümünü, .NET Framework'ün source-opened olmasını, .NET Core'a gereksinim duyulmasını ve en sonunda GitHub'ın satın alınıp .NET Core'un bildiğimiz .NET Framework'ün yerine geçeceği .NET 3.0 sonrası döneme kadar birlikte tarih çizgisini okumaya çalışacağız. Aynı zamanda bugünü tahlil edip .NET Foundation ve GitHub üzerinden elde edebileceğimiz kütüphane ve çözümlerin de bir portfolyosuna göz atacağız.

Eser Ozvataf

September 28, 2019
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. .NET Ekosisteminin Açık
  Kaynak Yolculuğu ve Bugünü
  .NET Conf 2019
  28.09.2019

  View full-size slide

 2. Eser Özvataf
  › Süreç Lideri @ Setur
  › Alaylı & Mektepli
  › Sektörde 18 Yıl İş Deneyimi
  › IT & Eğitimde ICT
  › Açık Kaynak Ekolünden
  › Kullanıcı Grupları ve Organizasyonlar’da Aktif
  › Twitch, Twitter, GitHub’da İçerik ve Kod Üretimi

  View full-size slide

 3. Selçuk Ermaya
  › gf

  View full-size slide

 4. Neler konuşuyoruz?
  • «Açık Kaynak Bir Dış Etken» Dönemi
  • .NET Framework’ün Geçmişi
  • .NET Framework açılımları
  • «Açık Kaynak» Dönemi
  • .NET Core
  • .NET Foundation
  • Gelecek

  View full-size slide

 5. «Ekosistem»

  View full-size slide

 6. .NET Framework’ün Geçmişi
  • Öncesinde Microsoft’un RAD ürünleri Visual Basic,
  rakibi Borland Delphi
  • Microsoft için «Next Generation Windows Services»
  • 90’ların sonunda geliştirilmeye başlanıyor
  • 2001’de .NET Framework yayınlanıyor
  Dış Etken:
  • Sun Microsystems’in Java’sı

  View full-size slide

 7. İlk Açılım
  • 2006’da CodePlex
  • Microsoft Reference Source License «MS-RSL» ve
  Microsoft Public License «MSPL»
  • 2008’de Source-Opened a.k.a. Referans modeli
  • 1. Parti: BCL, ASP.NET, ADO.NET, Windows Forms, WPF, XML
  • 2. Parti: LINQ, WCF, WF
  Dış Etken:
  • Mono başta olmak üzere .NET implementasyonları
  • SourceForce, Google Code, GitHub

  View full-size slide

 8. .NET Core Çağı
  • Satya Nadella’nın dönemi
  • Cross-Platform desteği
  • MIT lisansı
  • Tüm kaynak kod katkıya açık
  • NuGet tabanlı bir ekosistem ve Anlamlı sürümleme
  Dış Etken:
  • node.js başta olmak üzere diğer ekosistemler
  • macOS ve Linux yaygınlığı
  • Mobil ve cloud platformlar

  View full-size slide

 9. .NET Foundation
  • Kar amacı gütmeyen bir organizasyon
  • Açık Kaynak Geliştirme
  • Etkinlikler
  • Üye olabiliyorsunuz
  • OpenCollective üzerinden bir bağış sistemi var
  • «Katkı»da bulunmanızı bekliyorlar

  View full-size slide

 10. .NET Foundation
  • 61,000 katılımcı
  • 3700 şirket
  • 56 aktif proje
  • 462 repository
  • Bünyesindeki ürün aileleri:
  • Ek olarak Couchbase, MailKit, Prism, Salesforce, WiX, xUnit, Polly,
  AutoMapper, IdentityServer, Nunit, Json.NET vs.

  View full-size slide

 11. Gelecek
  • .NET 5 ile .NET Framework emekli edilerek .NET Core
  tabanı ile devam edilecek
  • WSL2

  View full-size slide

 12. Sonuç: Dinamikler değişti
  • .NET Framework’de arz’ın merkezden yapıldığı bir model’den,
  bugün ekosistemi birlikte ördüğümüz bir modele geçtik.
  • Microsoft şu anda şirket bazında 4,550 katkıda bulunan
  çalışanla en fazla açık kaynağa katkıda bulunan firma. En
  yakın takipçisi Google’ın 2,267 katkıda bulunan çalışanı var.
  • GitHub’ın satın alınması.

  View full-size slide