Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Fronteers - JavaScript at your enterprise (Dutch)

Fronteers - JavaScript at your enterprise (Dutch)

Dutch presentation about JavaScript web development and the modern toolbelt (Grunt/Yo/Bower/...).

Dimitri

June 19, 2014
Tweet

More Decks by Dimitri

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JAVASCRIPT AT YOUR ENTERPRISE Presentation by — Consultant at @g00glen00b

  @OptisNV
 2. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

 3. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

 4. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

 5. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE! Dzone, Reddit, StackOverflow, ... JavaScript is populair

  Dagelijks nieuwe frameworks en libraries
 6. IS IT THAT GOOD? Grote vooruitgang laatste decennium HTML5 Explosieve

  groei van frameworks and libraries Application lifecycle tools (mede dankzij Node.js)
 7. HTML5 Nieuwe elementen Local database Geolocation Video API Audio API

  Canvas WebGL File API WebSockets CSS3
 8. NIEUWE FRAMEWORKS

 9. APPLICATION LIFECYCLE Yo Grunt Bower Component PhantomJS Karma QUnit Jasmine

  The intern ...
 10. THE "DEVELOPER" IMPROVED Meer developers zijn op de hoogte van

  de DO en de DON'T's Vergelijken met "===" en "!==" Global namespace vermijden Gebruik van closures ...
 11. WAT MET DE REST VAN DE WERELD

 12. MICROSOFT Silverlight? Node.js voor Windows Server Internet Explorer & HTML5

  support
 13. ADOBE Flash voor Linux + Android? Acquires Phonegap, platform voor

  mobile apps met HTML5 + CSS + JS
 14. JAVA JavaServer Faces (JSF)? JSF vs AngularJS

 15. GOOGLE Google Web Toolkit? Enorm veel succes met AngularJS Dart

 16. IBM Lanceert cloud platform BlueMix met support voor Node.js +

  MongoDB Ontwikkelt Node-red, een Node.js variant voor Apache Camel Acquires Worklight, platform voor mobile apps met HTML5 + CSS + JS
 17. MOZILLA Research projecten zoals asm.js, Parallel JavaScript, ... Samenwerking met

  Epic: Unreal engine in browser Webmaker: Tutorials voor het maken van toepassingen op het web
 18. JFROG Gekend van Artifactory Nu ook voor Node.js packages

 19. ANDERE EBAY - QL.IO PAYPAL - KRAKENJS

 20. HOW DO WE DO IT? 3 STAPPEN 1. RESTIFY YOUR

  DATA 2. FRONT-END HERWERKEN 3. APPLICATION LIFECYCLE UITBREIDEN
 21. RESTIFY YOUR DATA Business data via web services JSON of

  XML? Multi-channel approach (mobile?) Eenvoudige integratie met frameworks
 22. FRONT-END HERWERKEN Monoliet JS bestanden Hoe koppeling logica + HTML

  vermijden Structuur Testability Zijn daar design patterns voor? Model, View, Controller HTML = view Logica = controller
 23. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE Dependency management Minification + compressing Unit

  testing Steeds meer tooling dankzij Node.js Yeoman Yo: Project scaffolding Grunt: Task runner Bower: dependency management Kunnen afzonderlijk geïnstalleerd worden
 24. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE TEST, 1, 2, 3... Test je

  JavaScript code JavaScript testing frameworks: QUnit Jasmine KarmaJS test runner Grunt plugin Reporters Browser PhantomJS: Headless testen
 25. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE VOORBEELD LIFECYCLE 1. Start project: Project

  scaffolding met Yo 2. Development project: Dependency management met Bower Versionering van dependencies Code quality + test coverage met Grunt 3. Deployment project: Deployment in cloud met Grunt 4. Continuous integration: Met Jenkins (of Travis CI) 5. Versioning: Git Project kan herbruikt worden in andere projecten Tagging releases: Bower dependency versies
 26. TOEKOMST Met deze drie stappen ben je klaar voor de

  toekomst Node.js? Back-end aanpassen Mobile? Nieuwe app op basis van business services
 27. TOEKOMST GET MEAN Full JavaScript stack MongoDB: NoSQL database (JSON/BSON

  documenten) Express: Web framework voor Node.js AngularJS: Client-side MVC framework Node.js: JavaScript platform Ook andere stacks bestaan: Meteor Nodember ...
 28. DEMO APPLICATION LIFECYCLE: MAVEN & GRUNT

 29. JAVASCRIPT IN INDUSTRY

 30. THE END QUESTIONS? Mail: Twitter: Github: [email protected] @g00glen00b g00glen00b NU

  ALLEMAAL SNEL DE UITSLAG VAN CHECKEN #COLCIV #WK2014