$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Fronteers - JavaScript at your enterprise (Dutch)

Fronteers - JavaScript at your enterprise (Dutch)

Dutch presentation about JavaScript web development and the modern toolbelt (Grunt/Yo/Bower/...).

Dimitri

June 19, 2014
Tweet

More Decks by Dimitri

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JAVASCRIPT
  AT YOUR ENTERPRISE
  Presentation by — Consultant at
  @g00glen00b @OptisNV

  View Slide

 2. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

  View Slide

 3. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

  View Slide

 4. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!

  View Slide

 5. JAVASCRIPT... IT'S EVERYWHERE!
  Dzone, Reddit, StackOverflow, ...
  JavaScript is populair
  Dagelijks nieuwe frameworks en libraries

  View Slide

 6. IS IT THAT GOOD?
  Grote vooruitgang laatste decennium
  HTML5
  Explosieve groei van frameworks and libraries
  Application lifecycle tools (mede dankzij Node.js)

  View Slide

 7. HTML5
  Nieuwe elementen
  Local database
  Geolocation
  Video API
  Audio API
  Canvas
  WebGL
  File API
  WebSockets
  CSS3

  View Slide

 8. NIEUWE FRAMEWORKS

  View Slide

 9. APPLICATION LIFECYCLE
  Yo
  Grunt
  Bower
  Component
  PhantomJS
  Karma
  QUnit
  Jasmine
  The intern
  ...

  View Slide

 10. THE "DEVELOPER" IMPROVED
  Meer developers zijn op de hoogte van de DO en de DON'T's
  Vergelijken met "===" en "!=="
  Global namespace vermijden
  Gebruik van closures
  ...

  View Slide

 11. WAT MET DE REST VAN DE WERELD

  View Slide

 12. MICROSOFT
  Silverlight?
  Node.js voor Windows Server
  Internet Explorer & HTML5 support

  View Slide

 13. ADOBE
  Flash voor Linux + Android?
  Acquires Phonegap, platform voor mobile apps met HTML5 +
  CSS + JS

  View Slide

 14. JAVA
  JavaServer Faces (JSF)?
  JSF vs AngularJS

  View Slide

 15. GOOGLE
  Google Web Toolkit?
  Enorm veel succes met AngularJS
  Dart

  View Slide

 16. IBM
  Lanceert cloud platform BlueMix met support voor Node.js +
  MongoDB
  Ontwikkelt Node-red, een Node.js variant voor Apache Camel
  Acquires Worklight, platform voor mobile apps met HTML5 +
  CSS + JS

  View Slide

 17. MOZILLA
  Research projecten zoals asm.js, Parallel JavaScript, ...
  Samenwerking met Epic: Unreal engine in browser
  Webmaker: Tutorials voor het maken van toepassingen op het
  web

  View Slide

 18. JFROG
  Gekend van Artifactory
  Nu ook voor Node.js packages

  View Slide

 19. ANDERE
  EBAY - QL.IO PAYPAL - KRAKENJS

  View Slide

 20. HOW DO WE DO IT?
  3 STAPPEN
  1.
  RESTIFY YOUR DATA
  2.
  FRONT-END HERWERKEN
  3.
  APPLICATION LIFECYCLE
  UITBREIDEN

  View Slide

 21. RESTIFY YOUR DATA
  Business data via web services
  JSON of XML?
  Multi-channel approach (mobile?)
  Eenvoudige integratie met frameworks

  View Slide

 22. FRONT-END HERWERKEN
  Monoliet JS bestanden
  Hoe koppeling logica + HTML vermijden
  Structuur
  Testability
  Zijn daar design patterns voor?
  Model, View, Controller
  HTML = view
  Logica = controller

  View Slide

 23. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE
  Dependency management
  Minification + compressing
  Unit testing
  Steeds meer tooling dankzij Node.js
  Yeoman
  Yo: Project scaffolding
  Grunt: Task runner
  Bower: dependency management
  Kunnen afzonderlijk geïnstalleerd
  worden

  View Slide

 24. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE
  TEST, 1, 2, 3...
  Test je JavaScript code
  JavaScript testing frameworks:
  QUnit
  Jasmine
  KarmaJS test runner
  Grunt plugin
  Reporters
  Browser
  PhantomJS: Headless testen

  View Slide

 25. UITBREIDEN VAN APPLICATION LIFECYCLE
  VOORBEELD LIFECYCLE
  1. Start project: Project scaffolding met Yo
  2. Development project:
  Dependency management met Bower
  Versionering van dependencies
  Code quality + test coverage met Grunt
  3. Deployment project: Deployment in cloud met Grunt
  4. Continuous integration: Met Jenkins (of Travis CI)
  5. Versioning: Git
  Project kan herbruikt worden in andere projecten
  Tagging releases: Bower dependency versies

  View Slide

 26. TOEKOMST
  Met deze drie stappen ben je klaar voor de toekomst
  Node.js? Back-end aanpassen
  Mobile? Nieuwe app op basis van business services

  View Slide

 27. TOEKOMST
  GET MEAN
  Full JavaScript stack
  MongoDB: NoSQL database (JSON/BSON
  documenten)
  Express: Web framework voor Node.js
  AngularJS: Client-side MVC framework
  Node.js: JavaScript platform
  Ook andere stacks bestaan:
  Meteor
  Nodember
  ...

  View Slide

 28. DEMO
  APPLICATION LIFECYCLE: MAVEN & GRUNT

  View Slide

 29. JAVASCRIPT IN INDUSTRY

  View Slide

 30. THE END
  QUESTIONS?
  Mail:
  Twitter:
  Github:
  [email protected]
  @g00glen00b
  g00glen00b
  NU ALLEMAAL SNEL DE UITSLAG VAN CHECKEN
  #COLCIV #WK2014

  View Slide