$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Masterclass GA4 - Cidet Manresa & Orvit Digital

Masterclass GA4 - Cidet Manresa & Orvit Digital

Gemma Fontane

September 28, 2023
Tweet

More Decks by Gemma Fontane

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. Analítica Digital:
  GA4 i GTM
  orvitdigital.com

  View Slide

 2. Índex
  1 - Introducció a l’analítica digital
  2 - D’Universal Analytics a Google Analytics 4
  3 - Definició de KPIs
  4 - Com s’estructura Google Analytics 4?
  5 - Adquisition Report
  6 - Engagement Report
  7 - Els esdeveniments
  8 - Els paràmetres
  9 - Monetisation Report
  10 - Audiències i remàrqueting
  11 - Presentació i visualització de dades

  View Slide

 3. 01
  Introducció a
  l’analítica digital

  View Slide

 4. Introducció a l’analítica digital
  Què fan els nostres usuaris?
  Què els agrada més i menys?
  Quins són els seus interessos?
  Com ens han trobat?
  Quins segments són més rendibles?
  Quins problemes tenen?
  Etc.
  L’analítica ens dona respostes a moltes preguntes:

  View Slide

 5. Introducció a l’analítica digital
  Millorar l’usabilitat
  Millorar el contingut
  Entendre millors els nostres clients
  Millorar les nostres campanyes de marketing
  L’analítica ens permet:

  View Slide

 6. La podem aplicar a:
  Introducció a l’analítica digital
  Disseny Marketing
  Negoci

  View Slide

 7. Introducció a l’analítica digital

  View Slide

 8. 02
  D’Universal Analytics
  a Google Analytics 4

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. És cert, que si GA4 no està ben configurat,
  pot ser de ben poca utilitat...

  View Slide

 13. És cert, que si GA4 no està ben configurat,
  pot ser de ben poca utilitat...

  View Slide

 14. Tanmateix, si es configura
  correctamemt...

  View Slide

 15. Si ho configurem de forma
  correcte, podrem crear informes
  de molta utilitat per a les nostres
  estratègies digitals

  View Slide

 16. Podrem disposar de dades útils!

  View Slide

 17. 03
  Primer pas: definir els
  KPIs de la nostra
  empresa

  View Slide

 18. Avui serem una empres B2B del
  sector industrial...

  View Slide

 19. Descàrrega d’arxius
  Generació de leads
  Reproduccions de vídeo
  Enviaments de formularis
  Quines són els KPIs principals
  d’una empresa industrial?

  View Slide

 20. Descàrrega d’arxius: manuals, instruccions, fitxes
  tècniques, etc.
  File downloads

  View Slide

 21. Reproduccions de vídeo: vídeos sobre funcionament,
  manteniment, processos d'instal·lació, etc.
  Video reproductions

  View Slide

 22. Enviaments de formularis: sol·licituds, pressupostos, etc.
  Form submissions

  View Slide

 23. Leads: subscripcions a butlletins, trucades, sol·licituds
  d'informació, etc.
  Lead generation

  View Slide

 24. View Slide

 25. 04
  Com s’estructura Google
  Analytics 4?

  View Slide

 26. Dimensió: és un atribut de les dades que es fa servir
  per descriure-les.
  Dimensions i mètriques:
  Existeixen les dimensions predefinides i les
  personalitzades, creades per l'usuari.
  Google Analytics 4

  View Slide

 27. Mètrica: és una mesura quantitativa, com una
  mitjana, una proporció o un percentatge, entre
  d'altres. Acostuma a ser un número.
  Dimensions i mètriques:
  Un exemple de mètrica és el Número d'esdeveniments,
  que mostra la quantitat de vegades que s'ha activat un
  esdeveniment.
  Google Analytics 4

  View Slide

 28. Google Analytics 4
  Nom de la Dimensió
  Valor de la Dimensió
  Mètrica

  View Slide

 29. Edat
  País
  Genère
  Intressos
  Idioma
  Dispositiu
  Etc
  Dimensions predefinides:
  Llistat dimensions predefinides:
  https://support.google.com/analytics/answer/9143382
  Google Analytics 4

  View Slide

 30. Esdeveniment: nom de l'esdeveniment, conversió...
  Temps: Any, mes, dia...
  Campanya: Font, mitjà, campanya...
  Localització: País, regió, ciutat...
  Demogràfiques: edat, sexe, interessos..
  Tecnologia: categoria del dispositiu, navegador...
  Quines són les dimensions principals que farem servir?
  Però n'hi ha moltes més. Hem de definir aquelles que ens interessen.
  *En podrem crear de personalitzades, ho veurem més endavant.
  Google Analytics 4

  View Slide

 31. Google Ads
  Google Search Console
  Ad Manager
  Merchant Center
  ...
  Vinculació amb altres eines:
  Google Analytics 4

  View Slide

 32. Google Analytics 4

  View Slide

 33. Tot això, ho
  trobarem
  organitzat a
  l’eina amb
  diferents Reports

  View Slide

 34. Apartats:
  Google Analytics 4

  View Slide

 35. 05
  Adquisition Report a
  Google Analytics 4

  View Slide

 36. Acquisition Report

  View Slide

 37. Informe d'adquisició d'usuaris: Aquest informe
  proporciona informació sobre com els usuaris van ser
  adquirits i capturats per primera vegada al lloc web.
  Informe d'Adquisició de Trànsit: Aquest informe opera
  a nivell de sessió i ajuda a identificar la campanya de
  què procedeix cada sessió.
  Com mesurar el trànsit web a
  través de GA4?

  View Slide

 38. User Acquisition Report

  View Slide

 39. Traffic Acquisition Report

  View Slide

 40. L’informe d’adquisició
  ens permet saber
  com hem adquirit els
  usuaris a la web

  View Slide

 41. Podem jugar amb les mètriques i
  dimensions

  View Slide

 42. Podem crear comparatives

  View Slide

 43. Podrem filtrar:

  View Slide

 44. 06
  Engagement Report
  a Google Analytics 4

  View Slide

 45. Engagement Report

  View Slide

 46. De forma predeterminada, Google
  ofereix una sèrie d’esdeveniments...

  View Slide

 47. 07
  Com mesurar les
  interaccions?
  Els esdeveniments

  View Slide

 48. Com saber quines
  accions fan els
  usuaris a la nostra
  pàgina web? Com hi
  interaccionen?

  View Slide

 49. Què és un esdeveniment?
  Els esdeveniments permeten mesurar interaccions
  concretes dels usuaris en un lloc web o en una aplicació,
  com ara carregar una pàgina, fer clic en un enllaç i
  completar una compra.
  Els esdeveniments

  View Slide

 50. A GA4 els veiem a Reports - Engagement - Events:
  Els esdeveniments

  View Slide

 51. Tanmateix, cap d’aquests esdeveniments
  representa els KPIs d’interès per a la
  nostra empresa B2B...
  I ara què?

  View Slide

 52. A GA4 la majoria
  d’esdeveniments
  s’han de configurar
  de forma manual

  View Slide

 53. Els esdeveniments registrats automàticament:
  Els esdeveniments registrats automàticament: són
  aquells que GA4 registra per defecte.
  Els esdeveniments de medició millorada: s'han
  d'habilitar des de GA4 i després els mesura
  automàticament.
  Tipus d’esdeveniments:
  Trobem 4 tipus de classificació principal d'esdeveniments a
  GA4:
  Classificació d’esdeveniments

  View Slide

 54. Els esdeveniments recomanats: són aquells que podem
  implementar nosaltres mateixos, però tenen noms i paràmetres
  predefinits. Els farem mitjançant Google Tag Manager.
  Els esdeveniments personalitzats: són aquells que defineix
  totalment el propietari. Els farem mitjançant Google Tag
  Manager.
  Tipus d’esdeveniments:
  Trobem 4 tipus de classificació principal d'esdeveniments a GA4:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 55. Tipus d’esdeveniments:
  Els esdeveniments recomanats i personalitzats s’han de
  configurar mitjançant Google Tag Manager, a més a més
  de GA4, per tal que s’enregistrin correctament. En funció
  de la web, en alguns casos veurem que també és
  necessari crear etiquetes amb Google Tag Manager per
  poder enregistrar de forma òptima alguns esdeveniments
  de medició millorada.
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 56. Esdeveniments registrats automàticament:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 57. Esdeveniments de medició millorada: només s’han
  d’activar des de GA4 i ja es registraran.
  Llistat:
  https://support.google.com/analytics/answer/9216061
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 58. Esdeveniments recomanats: aquells que hem
  d’implementar nosaltres però tenen noms i paràmetres
  predefinits.
  Exemples:
  https://support.google.com/analytics/answer/9216061
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 59. Esdeveniments recomanats - General:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 60. Esdeveniments recomanats - Ecommerce:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 61. Esdeveniments recomanats - Jocs:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 62. Esdeveniments personalitzats:
  Configuració d’esdeveniments

  View Slide

 63. Configuració d’esdeveniments
  Esdeveniment
  personalitzat
  L’esdeveniment es
  recull sol a GA4?

  És de medició
  millorada?

  No
  Fes servir aquest
  esdeveniment
  És recomanat?

  Utilitza el nom de
  l’esdeveniment
  recomenat de GA4 i
  configura’l amb GTM
  No
  Configura’l amb GTM
  No
  Fes servir els
  paràmetres
  proporcionats per GA4.
  Fes servir els paràmetres
  proporcionats i afegeix
  les que necessitis
  No has de fer
  res

  View Slide

 64. Què és cada KPI
  definit per a una
  empresa B2B dins la
  classificació
  d’esdeveniments?

  View Slide

 65. KPI Event Type How to set it up?
  File downloads File_download
  Enhanced event
  measurement
  GA4 & Google Tag
  Manager
  Video
  reproductions
  Video_engagement
  Enhanced event
  measurement
  GA4 & Google Tag
  Manager
  Form submission Form_submit
  Enhanced event
  measurement
  GA4 & Google Tag
  Manager
  Lead generation
  Generate_lead
  Recommended
  event
  Google Tag
  Manager
  Personalized Custom event
  Google Tag
  Manager

  View Slide

 66. File downloads
  Video reproductions
  Form submissions
  Enhanced Measurement Events

  View Slide

 67. Com configurar-los?
  Enhanced Measurement Events

  View Slide

 68. Com configurar-los?
  Enhanced Measurement Events

  View Slide

 69. Si funcionen correctament, marquem
  l'esdeveniment com a conversió!

  View Slide

 70. Així també tenim dades al
  conversion Report...

  View Slide

 71. Si funcionen correctament, marquem
  l'esdeveniment com a conversió!

  View Slide

 72. Molt fàcil, no?

  View Slide

 73. A Google Analytics 4, les coses no
  sempre son com semblen

  View Slide

 74. A GA4 no sempre hem
  de seguir el que ens
  indiquen a les guies de
  recomanacions de
  Google

  View Slide

 75. Esdeveniments no s’activen
  No es registren correctament
  ...
  Degut a com està programada
  una web...

  View Slide

 76. Google Tag Manager, la nostra eina
  de confiança per les interaccions

  View Slide

 77. Personalitzats - formularis: com el registrem?
  Configuració d’esdeveniments via
  Google Tag Manager
  Primer de tot, hem
  d’habilitar totes les
  variables per als
  esdeveniments de
  formularis.

  View Slide

 78. Personalitzats - formularis: com el registrem?
  Configuració d’esdeveniments via
  Google Tag Manager

  View Slide

 79. Personalitzats - formularis: creem l’activador
  Configuració d’esdeveniments via
  Google Tag Manager

  View Slide

 80. Personalitzats - formularis: mirem si funciona!
  Configuració d’esdeveniments via
  Google Tag Manager

  View Slide

 81. Generate_lead
  Recommended o Custom Events

  View Slide

 82. Recommended o Custom Events
  Leads = Custom Event
  click_phone, click_email, click_chat...

  View Slide

 83. Al final, hem configurat
  tots els esdeveniments
  per a empreses B2B de
  forma personalitzada

  View Slide

 84. Ara, podrem analitzar les dades
  que ens interessen:

  View Slide

 85. I crear informes personalitzats

  View Slide

 86. Però què passa si no
  només volem saber
  quants, però quins? Quins
  formularis han enviat o
  quins vídeos han vist?

  View Slide

 87. 08
  Anem un pas més
  enllà: els paràmetres

  View Slide

 88. Què és un paràmetre?
  Els paràmetres proporcionen informació addicional sobre
  la manera com els usuaris interactuen amb la web.
  Serveixen per crear dimensions i mètriques
  personalitzades.
  Exemple: quan usuari veu un producte, podem crear
  paràmetres que descriguin el producte que veu com el
  nom, categoria o preu.
  Els paràmetres

  View Slide

 89. Què és un paràmetre?
  Els esdeveniments que es registren automàticament i els
  esdeveniments de mesura millorada inclouen paràmetres
  per defecte.
  Google també proporciona un conjunt de paràmetres
  obligatoris i opcionals per incloure amb cada
  esdeveniment recomanat.
  Configuració de paràmetres

  View Slide

 90. Paràmetres recollits automàticament: hi ha una sèrie
  de paràmetres recollits automàticament per GA4. Els
  esdeveniments que es registren automàticament i els
  esdeveniments de medició millorada inclouen
  paràmetres per defecte.
  Paràmetres personalitzats: permeten recollir
  informació que no es recull de forma automàtica.
  Tipus de paràmetres:
  Configuració de paràmetres

  View Slide

 91. language
  page_location
  page_referrer
  page_title
  screen_resolution
  Paràmetres recollits automàticament: es recullen de manera
  predeterminada amb cada esdeveniment, inclosos els
  esdeveniments personalitzats.
  Tots els paràmetres tenen limitacions de nombre de caràcters
  (totalment coherent - +100 normalment).
  Configuració de paràmetres

  View Slide

 92. Paràmetres de text: pensats per les dimensions
  personalitzades.
  Paràmetres de número: pensats per les mètriques
  personalitzades.
  Paràmetres personalitzats: permeten recollir informació
  que no es recull de forma predeterminada.
  Existeixen dos tipologies de paràmetres personalitzats:
  Configuració de paràmetres

  View Slide

 93. Els paràmetres ens permetran
  analizat en més detall

  View Slide

 94. Els paràmetres ens permetran
  analizat en més detall

  View Slide

 95. 09
  Monetisation Report

  View Slide

 96. Esdeveniments en
  Ecommerce

  View Slide

 97. En Ecommerce podem extreure molta informació!
  Monetització

  View Slide

 98. En Ecommerce podem extreure molta informació: compres
  Monetització

  View Slide

 99. 10
  Audiències i
  remàrqueting

  View Slide

 100. Com defineix Google, una audiència és un grup d'usuaris del
  vostre lloc web que han generat dades de comportament
  similars o que comparteixen dades demogràfiques o altres
  dades descriptives (per exemple, tenen la mateixa edat o el
  mateix sexe, o s'han adquirit a a través de la mateixa
  campanya).
  Per exemple, també podem crear una audiència a partir de
  tots els usuaris que hagin fet una compra de qualsevol tipus
  (purchase event_count > 0).
  Les audiències

  View Slide

 101. Les audiències

  View Slide

 102. Les audiències
  Per zona geogràfica

  View Slide

 103. Les audiències
  A partir d’esdeveniments:

  View Slide

 104. Les audiències
  Les audiències per anuncis de remàrqueting

  View Slide

 105. 11
  Presentació i
  visualització de dades

  View Slide

 106. Tenim diferents
  formes d’analitzar
  les dades: des del
  mateix GA4 o des de
  Looker Studio

  View Slide

 107. Com crear un informe a GA4 - Panell d’usuaris:
  Presentació de dades

  View Slide

 108. Com crear un informe a GA4 - Exploracions:
  Presentació de dades

  View Slide

 109. Com crear un informe a GA4 - Exploracions:
  Presentació de dades

  View Slide

 110. Com crear un informe a GA4 - Exploracions:
  Presentació de dades

  View Slide

 111. Com crear un informe a GA4 - Exploracions:
  Presentació de dades

  View Slide

 112. La millor manera de
  fer informes, però, és
  amb Looker Studio

  View Slide

 113. Com crear un informe a Looker Studio - Veiem-ho!
  Presentació de dades

  View Slide

 114. Com crear un informe a Looker Studio - Podem fer informes
  millors!
  Presentació de dades

  View Slide

 115. Com crear un informe a Looker Studio - Podem fer informes
  millors!
  Presentació de dades

  View Slide

 116. Gràcies!
  orvitdigital.com
  [email protected]

  View Slide