Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Masterclass GA4 - Cidet Manresa & Orvit Digital

Masterclass GA4 - Cidet Manresa & Orvit Digital

Gemma Fontane

September 28, 2023
Tweet

More Decks by Gemma Fontane

Other Decks in Marketing & SEO

Transcript

 1. Índex 1 - Introducció a l’analítica digital 2 - D’Universal

  Analytics a Google Analytics 4 3 - Definició de KPIs 4 - Com s’estructura Google Analytics 4? 5 - Adquisition Report 6 - Engagement Report 7 - Els esdeveniments 8 - Els paràmetres 9 - Monetisation Report 10 - Audiències i remàrqueting 11 - Presentació i visualització de dades
 2. Introducció a l’analítica digital Què fan els nostres usuaris? Què

  els agrada més i menys? Quins són els seus interessos? Com ens han trobat? Quins segments són més rendibles? Quins problemes tenen? Etc. L’analítica ens dona respostes a moltes preguntes:
 3. Introducció a l’analítica digital Millorar l’usabilitat Millorar el contingut Entendre

  millors els nostres clients Millorar les nostres campanyes de marketing L’analítica ens permet:
 4. Si ho configurem de forma correcte, podrem crear informes de

  molta utilitat per a les nostres estratègies digitals
 5. Descàrrega d’arxius Generació de leads Reproduccions de vídeo Enviaments de

  formularis Quines són els KPIs principals d’una empresa industrial?
 6. Dimensió: és un atribut de les dades que es fa

  servir per descriure-les. Dimensions i mètriques: Existeixen les dimensions predefinides i les personalitzades, creades per l'usuari. Google Analytics 4
 7. Mètrica: és una mesura quantitativa, com una mitjana, una proporció

  o un percentatge, entre d'altres. Acostuma a ser un número. Dimensions i mètriques: Un exemple de mètrica és el Número d'esdeveniments, que mostra la quantitat de vegades que s'ha activat un esdeveniment. Google Analytics 4
 8. Edat País Genère Intressos Idioma Dispositiu Etc Dimensions predefinides: Llistat

  dimensions predefinides: https://support.google.com/analytics/answer/9143382 Google Analytics 4
 9. Esdeveniment: nom de l'esdeveniment, conversió... Temps: Any, mes, dia... Campanya:

  Font, mitjà, campanya... Localització: País, regió, ciutat... Demogràfiques: edat, sexe, interessos.. Tecnologia: categoria del dispositiu, navegador... Quines són les dimensions principals que farem servir? Però n'hi ha moltes més. Hem de definir aquelles que ens interessen. *En podrem crear de personalitzades, ho veurem més endavant. Google Analytics 4
 10. Google Ads Google Search Console Ad Manager Merchant Center ...

  Vinculació amb altres eines: Google Analytics 4
 11. Informe d'adquisició d'usuaris: Aquest informe proporciona informació sobre com els

  usuaris van ser adquirits i capturats per primera vegada al lloc web. Informe d'Adquisició de Trànsit: Aquest informe opera a nivell de sessió i ajuda a identificar la campanya de què procedeix cada sessió. Com mesurar el trànsit web a través de GA4?
 12. Com saber quines accions fan els usuaris a la nostra

  pàgina web? Com hi interaccionen?
 13. Què és un esdeveniment? Els esdeveniments permeten mesurar interaccions concretes

  dels usuaris en un lloc web o en una aplicació, com ara carregar una pàgina, fer clic en un enllaç i completar una compra. Els esdeveniments
 14. Els esdeveniments registrats automàticament: Els esdeveniments registrats automàticament: són aquells

  que GA4 registra per defecte. Els esdeveniments de medició millorada: s'han d'habilitar des de GA4 i després els mesura automàticament. Tipus d’esdeveniments: Trobem 4 tipus de classificació principal d'esdeveniments a GA4: Classificació d’esdeveniments
 15. Els esdeveniments recomanats: són aquells que podem implementar nosaltres mateixos,

  però tenen noms i paràmetres predefinits. Els farem mitjançant Google Tag Manager. Els esdeveniments personalitzats: són aquells que defineix totalment el propietari. Els farem mitjançant Google Tag Manager. Tipus d’esdeveniments: Trobem 4 tipus de classificació principal d'esdeveniments a GA4: Configuració d’esdeveniments
 16. Tipus d’esdeveniments: Els esdeveniments recomanats i personalitzats s’han de configurar

  mitjançant Google Tag Manager, a més a més de GA4, per tal que s’enregistrin correctament. En funció de la web, en alguns casos veurem que també és necessari crear etiquetes amb Google Tag Manager per poder enregistrar de forma òptima alguns esdeveniments de medició millorada. Configuració d’esdeveniments
 17. Esdeveniments de medició millorada: només s’han d’activar des de GA4

  i ja es registraran. Llistat: https://support.google.com/analytics/answer/9216061 Configuració d’esdeveniments
 18. Esdeveniments recomanats: aquells que hem d’implementar nosaltres però tenen noms

  i paràmetres predefinits. Exemples: https://support.google.com/analytics/answer/9216061 Configuració d’esdeveniments
 19. Configuració d’esdeveniments Esdeveniment personalitzat L’esdeveniment es recull sol a GA4?

  Sí És de medició millorada? Sí No Fes servir aquest esdeveniment És recomanat? Sí Utilitza el nom de l’esdeveniment recomenat de GA4 i configura’l amb GTM No Configura’l amb GTM No Fes servir els paràmetres proporcionats per GA4. Fes servir els paràmetres proporcionats i afegeix les que necessitis No has de fer res
 20. Què és cada KPI definit per a una empresa B2B

  dins la classificació d’esdeveniments?
 21. KPI Event Type How to set it up? File downloads

  File_download Enhanced event measurement GA4 & Google Tag Manager Video reproductions Video_engagement Enhanced event measurement GA4 & Google Tag Manager Form submission Form_submit Enhanced event measurement GA4 & Google Tag Manager Lead generation Generate_lead Recommended event Google Tag Manager Personalized Custom event Google Tag Manager
 22. A GA4 no sempre hem de seguir el que ens

  indiquen a les guies de recomanacions de Google
 23. Personalitzats - formularis: com el registrem? Configuració d’esdeveniments via Google

  Tag Manager Primer de tot, hem d’habilitar totes les variables per als esdeveniments de formularis.
 24. Però què passa si no només volem saber quants, però

  quins? Quins formularis han enviat o quins vídeos han vist?
 25. Què és un paràmetre? Els paràmetres proporcionen informació addicional sobre

  la manera com els usuaris interactuen amb la web. Serveixen per crear dimensions i mètriques personalitzades. Exemple: quan usuari veu un producte, podem crear paràmetres que descriguin el producte que veu com el nom, categoria o preu. Els paràmetres
 26. Què és un paràmetre? Els esdeveniments que es registren automàticament

  i els esdeveniments de mesura millorada inclouen paràmetres per defecte. Google també proporciona un conjunt de paràmetres obligatoris i opcionals per incloure amb cada esdeveniment recomanat. Configuració de paràmetres
 27. Paràmetres recollits automàticament: hi ha una sèrie de paràmetres recollits

  automàticament per GA4. Els esdeveniments que es registren automàticament i els esdeveniments de medició millorada inclouen paràmetres per defecte. Paràmetres personalitzats: permeten recollir informació que no es recull de forma automàtica. Tipus de paràmetres: Configuració de paràmetres
 28. language page_location page_referrer page_title screen_resolution Paràmetres recollits automàticament: es recullen

  de manera predeterminada amb cada esdeveniment, inclosos els esdeveniments personalitzats. Tots els paràmetres tenen limitacions de nombre de caràcters (totalment coherent - +100 normalment). Configuració de paràmetres
 29. Paràmetres de text: pensats per les dimensions personalitzades. Paràmetres de

  número: pensats per les mètriques personalitzades. Paràmetres personalitzats: permeten recollir informació que no es recull de forma predeterminada. Existeixen dos tipologies de paràmetres personalitzats: Configuració de paràmetres
 30. Com defineix Google, una audiència és un grup d'usuaris del

  vostre lloc web que han generat dades de comportament similars o que comparteixen dades demogràfiques o altres dades descriptives (per exemple, tenen la mateixa edat o el mateix sexe, o s'han adquirit a a través de la mateixa campanya). Per exemple, també podem crear una audiència a partir de tots els usuaris que hagin fet una compra de qualsevol tipus (purchase event_count > 0). Les audiències
 31. Com crear un informe a Looker Studio - Podem fer

  informes millors! Presentació de dades
 32. Com crear un informe a Looker Studio - Podem fer

  informes millors! Presentació de dades