Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Gutenberg a przyszłość WordPressa

Gutenberg a przyszłość WordPressa

WordUp Wrocław #15: Gutenberg

W 2018 roku szykuje się wiele zmian, które wpłyną na przyszłość WordPressa. Przede wszystkim ujrzymy zupełnie nowy sposób tworzenia treści, który przedefiniuje to, jak użytkownicy korzystają z WordPressa. Programiści i projektanci powinni być świadomi wyzwań, ale również nowych możliwości, które się przed nimi pojawią.

Transcript

 1. Grzegorz Ziółkowski @gziolo gziolo.pl Gutenberg a przyszłość WordPressa

 2. ROZDZIAŁ I Historia

 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. “ ” The editor will endeavour to create a new

  page and post building experience that makes writing rich posts effortless, and has “blocks” to make it easy what today might take shortcodes, custom HTML, or “mystery meat” embed discovery. make.wordpress.org/core/2017/01/04/focus-tech-and-design-leads/ MATT MULLENWEG
 11. Wprowadzając koncepcje "bloku", mamy możliwośći ujednolicenia wielu różnych interfesjów.

 12. "Mystery meat" odnosi się do ukrytych funkcjonalności w oprogramowaniu, które

  każdy musi odkryć samemu.
 13. ROZDZIAŁ II Gutenberg

 14. None
 15. Wizja • Wszystko jest blokiem • Wszystkie bloki są sobie

  równe • Placeholdery są kluczowe • Bezpośrednia modyfikacja • Dostosowanie do potrzeb użytkownika • Przeciągnij i upuść jako dodatek
 16. “ ” Ultimately, the vision for Gutenberg is to make

  it much easier to author rich content. Through ensuring good defaults, wrapping and bundling advanced layout options blocks, and making the most important actions immediately available, authoring content with WordPress should be accessible to anyone. WORDPRESS.ORG/GUTENBERG/HANDBOOK/REFERENCE/DESIGN-PRINCIPLES/
 17. ROZDZIAŁ III Demo

 18. ROZDZIAŁ IV Sprawy techniczne

 19. Wybory techniczne: make.wordpress.org/core/2017/01/17/editor- technical-overview/

 20. “ ” MATT MULLENWEG I believe quite strongly that JavaScript

  and API-driven interfaces are the future of not just WordPress but the web. The State of the Word 2015
 21. SPRAWY TECHNICZNE Technologie

 22. Biblioteki • React • Redux • Lodash • Pakiety WordPressa

  • Inne moduły npm
 23. Narzędzia • Webpack • Babel • Eslint • Jest •

  Cypress
 24. Gutenberg jest zbudowana z niezależnych modułów.

 25. Zewnętrzne biblioteki przykryte warstwą abstrakcji.

 26. Komponenty wielokrotnego użycia ponad czysty HTML i CSS.

 27. SPRAWY TECHNICZNE Bloki

 28. Enqueue Javascript CSS HTML

 29. API bloku: wordpress.org/gutenberg/handbook/block-api

 30. None
 31. Bloki jako kompozycja komponentów.

 32. None
 33. SPRAWY TECHNICZNE Szablony

 34. Eksperymenty z szablonem: github.com/WordPress/gutenberg-theme

 35. Rozszerzalność SPRAWY TECHNICZNE

 36. None
 37. None
 38. None
 39. None
 40. None
 41. ROZDZIAŁ V Przyszłość…

 42. Propozycja włączenia do dystrybucji WordPressa dopiero nastąpi.

 43. Gutenberg to nie jest page builder, Customizer będzie następny.

 44. Eksperymenty: sposób na tworzenie bloków w każdym frameworku.

 45. Interaktywne bloki także na frontendzie?

 46. Zestaw na początek i skrypty wielokrotnego użycia.

 47. None
 48. “ ” DAN ABRAMOV If WordPress were to adopt React,

  it would make sense for it to also provide a zero- configuration build environment. We are happy to offer some of the packages we developed as part of Create React App for reuse. wpcouple.com/interview-react-team-facebook-wordpress-gutenberg/
 49. Generowanie bloków z WP-CLI: wordpress.org/gutenberg/handbook/blocks/ generate/blocks-with-wp-cli/

 50. Skrypty wielokrotnego użycia: github.com/WordPress/packages/tree/master/ packages/scripts

 51. Pakiety WordPressa (npm): github.com/WordPress/packages

 52. ROZDZIAŁ VI Weź też udział

 53. Dowiedz się więcej: wordpress.org/gutenberg

 54. Dokumentacja: wordpress.org/gutenberg/handbook/

 55. Pobierz wtyczkę: wordpress.org/plugins/gutenberg/

 56. Pomóż ze zgłoszeniami: github.com/WordPress/gutenberg/issues

 57. Dołącz do rozmów: #core-editor, środa 15:00

 58. Dziękuję, pytania? Grzegorz Ziółkowski @gziolo gziolo.pl