$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Empati och inkluderande design • tis 22 nov • UxWriting Nackademin

Empati och inkluderande design • tis 22 nov • UxWriting Nackademin

Jonas Söderström
PRO

November 22, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Inkluderande design 
 som skapar tillgänglighet

  UX writing • Trä ff #8 • 22 nov Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart
 2. Jonas Söderström • 2022 Tryck på skärmen! ’’ ’’

 3. Jonas Söderström • 2022

 4. Jonas Söderström • 2022

 5. Jonas Söderström • 2022 Tryck på skärmen! 🤷

 6. Jonas Söderström • 2022 🤷 👵

 7. Jonas Söderström • 2022 Röd signalfärg Synliga lappar Gul signalfärg

  Sträcker sig mot användaren ”Ta mig!”
 8. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers” (”A ff ordances”) Håll här

  Lägg något här
 9. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers??” ??? Huh? Va?

 10. Jonas Söderström • 2022 Inga visuella ledtrådar till att det

  fi nns lappar Inget ”ta mig!” Ingen text ”tryck här för nummerlapp” … ingen bild… Tryck på den blåa randen!
 11. Jonas Söderström • 2022 Inga visuella ledtrådar till att det

  fi nns lappar Inget ”ta mig!” Ingen text ”tryck här för nummerlapp” … ingen bild… Ärrvävnad!
 12. Jonas Söderström • 2022 Apotek

 13. Jonas Söderström • 2022 Postkontoret

 14. Jonas Söderström • 2022 Postkontoret

 15. Jonas Söderström • 2022 ”Men så svårt är det väl

  inte…”
 16. Jonas Söderström • 2022 • … den som inte kan

  svenska perfekt • … den som har immiga glasögon på grund av regn ute • … den som är stressad • … den som är på vårdcentralen för första gången • … den som har torr hud 🤷 👵 De mest sårbara – svårt med språket, svårt att gå – 
 var de som drabbades!
 17. Jonas Söderström • 2022 "….jag personligen hade inte tänkt att

  det faktiskt kan vara fysiskt omöjligt att använda en pekskärm på grund av till exempel torra fi ngertoppar"
 18. Jonas Söderström • 2022 Funktionsnedsättning https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv nedsättning av fysisk, psykisk

  eller intellektuell funktionsförmåga” Jonas Söderström • 2022 ”
 19. Jonas Söderström • 2022 Funktionsvariation Jonas Söderström • 2022

 20. Jonas Söderström • 2022 Funktionshinder Individens förmågor Omvärldens krav {

  Funktions- hinder Jonas Söderström • 2021
 21. Jonas Söderström • 2022 Inkluderande design – 
 att minska

  trösklar 
 i omvärlden Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2021
 22. Jonas Söderström • 2022 Tillgänglighet är ett 
 mått på

  slutresultatet: 
 bättre eller sämre Individens förmågor Omvärldens krav Jonas Söderström • 2022
 23. Jonas Söderström • 2022 Programvara och system skall vara lämpligt

  utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10 Jonas Söderström • 2022
 24. Jonas Söderström • 2022 “Visst, men vi behöver inte tänka

  på tillgänglighet. Vår målgrupp för den här appen har inga handikapp.”
 25. Jonas Söderström • 2022 Det vet du inte, grabben Starr

 26. Jonas Söderström • 2022 ” ’My speech is slow, and

  I slur some words’, 
 said Dagmar Munn, a retired wellness instructor who has amyotrophic lateral sclerosis. ’Although I am careful to enunciate 
 and carefully pronounce a command, 
 the device stops listening by my second word. 
 I just can’t speak fast enough to satisfy 
 the preset listening time,’ Ms. Munn said.”
 27. Jonas Söderström • 2022 Companies have usually engineered voice technology

  to cater to uninterrupted speech from “the average North American English voice,” said Frank Rudzicz, associate professor at the University of Toronto 
 who studies speech, language and arti fi cial intelligence. As a result, diverse speech patterns sometimes sound foreign to voice-enabled devices. In other words, companies have rarely prioritized those of us whose speech doesn’t match 
 what engineers assume to be the norm.
 28. Jonas Söderström • 2022 Funktionsnedsättningar är olika Rörelse Armlös Skada

  Nybliven förälder Touch / tap!
 29. Jonas Söderström • 2022

 30. Jonas Söderström • 2022

 31. Jonas Söderström • 2022 Anna Teljfors på LinkedIn

 32. Jonas Söderström • 2022 Kognitiva funktionsvariationer Permanent • Autism /

  ADHD-spektrum • Dyslexi • Utvecklingsstörning • Hjärntrötthet (permanent?) Tillfällig • ”Pollenhjärna” Situation • Utvakad på grund av kolikbarn • Kognitiv överbelastning (stress)
 33. Jonas Söderström • 2022 “Visst, men vår målgrupp är genomsnittsanvändarna.”

 34. Jonas Söderström • 2022

 35. Jonas Söderström • 2022

 36. Jonas Söderström • 2022 Exkludering på fl er sätt

 37. Jonas Söderström • 2022 Källa: Per Axbom

 38. Jonas Söderström • 2022 Källa: Per Axbom

 39. Jonas Söderström • 2022 Inkludering är mer än anpassning till

  funktionsvariationer … … det kan också gälla innehåll.
 40. Jonas Söderström • 2022 Förutsätt inte att alla vill fi

  ra Mors dag/Fars dag
 41. Jonas Söderström • 2022 Låt mottagarna bestämma:

 42. Jonas Söderström • 2022 Användbarhet ”Tillgänglighet”

 43. Jonas Söderström • 2022 Användbarhet ”Tillgänglighet” Användbarhet ”Användbarhet” 
 är

  illusionen 
 av att det fi nns 
 en bred normalitet
 44. Jonas Söderström • 2022 …inte bara unga vita män Design

  för alla Användbarhet
 45. Jonas Söderström • 2022 …inte bara unga vita män Inkluderande

  design Användbarhet
 46. Jonas Söderström • 2022 Fördjupnings-läsning: Katrine Marçal: 
 Att upp

  fi nna världen
 47. Jonas Söderström • 2022 Nyplings gårdsbutik, Lokrume

 48. Jonas Söderström • 2022 Det som är bra för personer

  med funktions- nedsättningar 
 är oftast också bra för alla. Nyplings gårdsbutik, Lokrume
 49. Jonas Söderström • 2022

 50. Jonas Söderström • 2022 Martin Bondeman, Kungliga Operan: 
 Om

  alla våra särskilda behov https://youtu.be/Z1Cqt1tYKM4
 51. Jonas Söderström • 2022 • Patricia Moore: Design for all

  – 
 The Lifespan Design Challenge (YouTube) • 25 min • https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0 • Martin Bondeman, Kungliga Operan: 
 Om alla våra särskilda behov (YouTube) • 16 min • https://youtu.be/Z1Cqt1tYKM4