Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[3Camp] Front-end tooling - package managers

[3Camp] Front-end tooling - package managers

How to survive and not get confused in the world of JavaScript tooling - package managers in this case.
npm, bower, yarn and a lot .. a lot of other solutions.

3Camp meetup; Gdańsk, Poland

Michał Michalczuk

November 15, 2016
Tweet

More Decks by Michał Michalczuk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Front-end tooling: package managers
  bower, npm i nowy dzieciak w sąsiedztwie czyli yarn
  Michał Michalczuk
  Full-Stack Software Developer

  View full-size slide

 2. 1.
  Idea package managerów
  2.
  Historia w JavaScript
  3.
  Bower
  4.
  Npm
  5.
  Yarn
  2

  View full-size slide

 3. Punkt wyjścia
  3
  Jose Aguinaga na medium.com
  https://goo.gl/kDVkbY

  View full-size slide

 4. Package manager - co toto?
  4
  Oprogramowanie które:
  ● zarządzania programami/bibliotekami
  ● zmniejsza manualne operacje dla ww.
  ● śledzi wersje oprogramowania

  View full-size slide

 5. Package manager - co toto?
  5
  Wikipedia: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Pms.svg

  View full-size slide

 6. A przynajmniej nie zawsze
  package manager
  rejestr / repo pakietów
  task runner / bundle maker
  6

  View full-size slide

 7. Package managers
  7
  Idea nie jest nowa
  Systemowe
  ● dpkg
  ● apt
  ● pacman
  ● yum
  ● homebrew
  ● chocolate

  View full-size slide

 8. Package managers
  8
  Idea nie jest nowa
  Dla IDE
  ● SublimeText Package Control
  ● Visual Studio Code Extensions Manager
  ● R# Extensions Manager
  ● Intellij/Webstorm itd Plugin Manager
  ● ...

  View full-size slide

 9. Package managers
  9
  Problem jest jak widać powszechny
  Aplikacje/Dev
  pip & pypi NuGet
  anaconda
  maven
  gradle gem
  ivy
  composer itd.

  View full-size slide

 10. Web Development 1.0
  10
  // biblioteka w źródłach

  // cdn
  integrity="sha256-hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8="
  crossorigin="anonymous">

  View full-size slide

 11. Managery pakietów
  w światku JavaScript
  11

  View full-size slide

 12. Package managery dedykowane/używane do front-endu
  12
  https://github.com/duojs/duo
  https://github.com/componentjs/component
  https://github.com/caolan/jam
  https://github.com/volojs/volo
  https://github.com/ender-js/Ender
  https://github.com/jspm/jspm-cli
  https://github.com/bower/bower
  https://github.com/npm
  https://github.com/yarnpkg/yarn

  View full-size slide

 13. Jak to aktualnie wygląda?
  13
  https://github.com/duojs/duo
  https://github.com/componentjs/component
  https://github.com/caolan/jam
  https://github.com/volojs/volo
  https://github.com/ender-js/Ender
  https://github.com/jspm/jspm-cli
  https://github.com/bower/bower
  https://github.com/npm
  https://github.com/yarnpkg/yarn

  View full-size slide

 14. Bower
  14
  ● Dedykowany dla front-end-u
  ● Płaskie zależności (od zawsze)
  ● bower.json
  ● zarządzanie zależnościami
  ● publikowanie pakietów
  ● wersja stabilna: 1.8

  View full-size slide

 15. Bower - płaskie zależności
  16

  View full-size slide

 16. Bower - warto wiedzieć
  17
  ● hostowany na Heroku ($170/month)
  ● 2points of failure: Heroku & GitHub
  ● brak wersjonowania rejestru
  ● migracja rejestru na GitHub - w trakcie
  (MVP już dostępne)
  - Moving Bower Registry to GitHub
  - GitHub.com : bower/components

  View full-size slide

 17. npm
  18
  ● node package manager
  ● package.json
  ● pierwotnie tylko pakiety node.js
  ● do wersji 2 tylko zagnieżdżone zależności
  ● wersja stabilna: 3.x
  ● pre-releasae: 4.0.x

  View full-size slide

 18. npm
  20
  ● npm scripts
  ● ogromne repozytorium
  ● podział na zależności prod i dev
  ● npm shrinkwrap
  ● engines

  View full-size slide

 19. npm - package.json angular-cli
  21
  {
  "scripts": {
  "build": "node ./scripts/publish/build.js",
  "test:packages": "node scripts/run-packages-spec.js",
  "eslint": "eslint ."
  ...
  },
  "engines": {
  "node": ">= 4.1.0",
  "npm": ">= 3.0.0"
  },
  ...
  "dependencies": {
  "@angular-cli/ast-tools": "^1.0.0",
  "@angular/common": "~2.1.0",
  ...
  },
  "devDependencies": {
  "@types/chai": "^3.4.32",
  "@types/chalk": "^0.4.28",
  ...
  "sinon": "^1.17.3",
  "walk-sync": "^0.2.6"
  }
  }

  View full-size slide

 20. npm - package.json angular-cli jako start
  22
  {
  ...
  "scripts": {
  "start": "ng build -w *.*"
  },
  ...
  }

  View full-size slide

 21. npm
  23
  ● czas czas czas
  ● długie ścieżki (not-windows friendly)
  ● nie deterministyczne instalowanie pakietów

  View full-size slide

 22. npm - do niedawna tylko zagnieżdżone zależności
  24

  View full-size slide

 23. Niespodziewane zmiany zależności - choroba npm & bower
  Bower
  {
  "name": "3camp-bower",
  ...
  "dependencies": {
  "moment": "momentjs#^2.16.0"
  }
  }
  npm
  {
  "name": "3camp-npm",
  ...
  "dependencies": {
  "moment": "^2.16.0"
  }
  }
  26
  pułapka semver

  View full-size slide

 24. Niespodziewane zmiany zależności - rozwiązania
  Bower
  natywnie:
  zewnętrzne biblioteki:
  https://github.com/shyiko/bower-shrinkwrap
  -resolver
  npm
  natywnie: npm shrinkwrap
  27

  View full-size slide

 25. npm - shrinkwrap
  28
  {
  "name": "3camp-npm",
  "version": "1.0.0",
  "dependencies": {
  "moment": {
  "version": "2.16.0",
  "from": "moment@*",
  "resolved":"http://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.16.0.tgz"
  }
  }
  }
  npm-shrinkwrap.json

  View full-size slide

 26. npm - shrinkwrap
  29
  $ npm shrinkwrap
  $ # commit npm-shrinkwrap.json
  $ npm install jquery --save
  $ # npm-shrinkwrap.json updated
  npm-shrinkwrap.json

  View full-size slide

 27. $ npm shrinkwrap -dev
  $ # npm-shrinkwrap.json updated
  $ npm install tslint --save-dev
  $ npm shrinkwrap -dev
  $ # run manually :(
  npm - shrinkwrap. Zależności dev
  30
  npm-shrinkwrap.json

  View full-size slide

 28. 11.10.2016 - Facebook wypuszcza yarn-a
  31

  View full-size slide

 29. Moja pierwsza reakcja
  32
  xkcd: https://xkcd.com/927/

  View full-size slide

 30. yarn / yarnpkg - nowy dzieciak w sąsiedztwie
  33
  ● korzysta z repozytoriów npm i bower
  ● zgodny z package.json
  ● node_modules
  ● deterministyczny
  ● szybki
  ● automatyczny lock (odpowiednik shrinkwrap)
  ● generowanie listy licencji wszystkich
  pakietów

  View full-size slide

 31. yarn / yarnpkg - nowy dzieciak w sąsiedztwie
  34
  ● opcja pracy offline
  ● globalny cache (tak, działa lepiej niż w npm)
  ● kolejnowanie requestów http

  View full-size slide

 32. yarn / yarnpkg - jak szybki jest?
  36
  https://medium.freecodecamp.com/npm-vs-yarn-benchmark-9b456de4aa96#.84t483iqv
  Czas w [s]
  angular2 | ember | react
  | npm_with_empty_cache | 15.687 | 56.993 | 93.650
  | npm_with_all_cached | 9.380 | 52.380 | 81.213
  |yarn_with_empty_cache | 9.477 | 30.757 | 37.497
  | yarn_with_all_cached | 4.650 | 15.090 | 17.730

  View full-size slide

 33. yarn / yarnpkg - jak szybki jest na CI?
  37
  Czas w [s]
  angular2 | ember | react
  | npm_with_empty_cache | 19.720 | 55.090 | 76.233
  | npm_with_all_cached | 14.640 | 40.203 | 56.467
  |yarn_with_empty_cache | 13.193 | 34.037 | 43.663
  | yarn_with_all_cached | 5.830 | 15.923 | 40.420

  View full-size slide

 34. yarn / yarnpkg - nowy dzieciak w sąsiedztwie
  38
  ● jeszcze nie do końca kompatybilny z npm
  (zależności do plików)
  dependencies: {
  "my-package": "../my-package",
  }
  dependencies: {
  "my-package": "file:../my-package",
  }
  ● jeszcze nie do końca multiplatformowy
  Windows 10: error An unexpected error occurred: "ENOENT:
  no such file or directory, open ‘{file-path}’

  View full-size slide

 35. yarn benchmark:
  https://medium.freecodecamp.com/npm-vs-yarn-benchmark-9b456de4aa96#.3r20pxkz
  1
  NPM vs Yarn Cheat Sheet:
  https://shift.infinite.red/npm-vs-yarn-cheat-sheet-8755b092e5cc#.rq6q2e5at
  Package managers 101:
  https://medium.freecodecamp.com/javascript-package-managers-101-9afd926add0a#.o
  qbv7v8g9
  bower packages repo goes to GitHub:
  https://twitter.com/sheerun/status/796046017133211648
  Migrate from npm to yarn:
  https://yarnpkg.com/en/docs/migrating-from-npm
  yarn, facebook blog:
  https://code.facebook.com/posts/1840075619545360/yarn-a-new-package-manager-fo
  r-javascript/
  file issue, yarn:
  yarnpkg/yarn: Issue #605
  front-end packages (old):
  https://github.com/wilmoore/frontend-packagers
  npm shrinkwrap:
  https://docs.npmjs.com/cli/shrinkwrap
  39

  View full-size slide

 36. Dziękuję za uwagę
  michalczukm [email protected]
  prezentacja:
  goo.gl/aFc4ys

  View full-size slide

 37. Pytania?
  michalczukm [email protected]
  prezentacja:
  goo.gl/aFc4ys

  View full-size slide