Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.js scripting - your front-end toolbox

Node.js scripting - your front-end toolbox

How to use node.js in your front-end work, how to automate things, use npm scripts ect.

code: https://github.com/michalczukm/nodejs-scripting-skm

Michał Michalczuk

November 17, 2017
Tweet

More Decks by Michał Michalczuk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Node.js Scripting
  Node.js w służbie front-end’u
  repo: https://github.com/michalczukm/nodejs-scripting-skm
  Michał Michalczuk

  View full-size slide

 2. Node.js
  2
  Czym jest node.js?
  • Środowisko wykonawcze
  • Wieloplatformowe środowisko wykonawcze
  • Wieloplatformowe środowisko wykonawcze do
  wytwarzania aplikacji serwerowych stworzonych w
  JavaScript
  • Rozwijany od 2009 roku jako OpenSource
  • Wykorzystuje silnik V8 (by Google)

  View full-size slide

 3. Node.js
  3
  Czym nie jest node.js?
  • Frameworkiem
  • Wielowątkowy

  View full-size slide

 4. Event Driven Programming
  4

  View full-size slide

 5. Event Driven Programming
  5
  element.onclick(...)
  Jak obsłużymy ten event?
  • Callback
  • Promise

  View full-size slide

 6. Node.js: single thread
  6
  Pan event-loop i jego
  wiadomości
  Callbacks

  View full-size slide

 7. Node.js: event-loop
  7
  Browser event-loop
  Źródło: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript/EventLoop
  while(queue.waitForMessage()) {
  queue.processNextMessage();
  }

  View full-size slide

 8. Node.js: event-loop
  8
  The almighty event loop
  Źródło: https://strongloop.com/strongblog/node-js-performance-event-loop-monitoring/

  View full-size slide

 9. Node.js: event-loop
  9

  View full-size slide

 10. Node.js: nie blokuje I/O
  10
  • L1-Cache 3 cykle
  • L2-Cache 14 cykli
  • RAM 250 cykli
  • Dysk 41 000 000 cykli
  • Sieć 240 000 000 cykli
  Dlaczego to tak istotne?

  View full-size slide

 11. npm: skupimy się na ...
  ● package.json
  ● package-lock.json
  ● npm scripts
  12

  View full-size slide

 12. Coding Session
  Code show session
  Show me the code: https://github.com/michalczukm/nodejs-scripting-skm

  View full-size slide

 13. Dziękuję za uwagę

  View full-size slide