Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[L!der] Test Driven Development in C#, workshop

[L!der] Test Driven Development in C#, workshop

Workshops about unit testing and Test Driven Development in C#
code: https://github.com/mturzynskigoyello/tdd

L!der Workshops Day; Sopot, Poland

Michał Michalczuk

November 08, 2017
Tweet

More Decks by Michał Michalczuk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. TDD
  Test-Driven Development
  Mateusz Turzyński, Michał Michalczuk
  08.11.2017

  View Slide

 2. Testy?
  Upewnienie się, że
  program działa
  zgodnie
  z wymaganiami
  Czym jest testowanie oprogramowania?

  View Slide

 3. Testy?
  I tak wykonujemy testy.
  Zautomatyzujmy ten
  process.
  Uruchom aplikację – sprawdź czy działa poprawnie

  View Slide

 4. Testy?
  • Prostszy kod
  • Architektura
  • Luźne powiązania
  • Bezpieczniejsza
  modyfikacja kodu
  Na co wpływają testy

  View Slide

 5. Testy Jednostkowe
  • Tylko jedna klasa
  • Tylko jedna metoda
  • Tylko unit
  Izolujemy dokładnie
  jedną rzecz.
  Sprawdzamy jedną rzecz

  View Slide

 6. Testy Integracyjne
  • Interakcja wielu klas
  • Czy klasy wspólnie
  poprawnie działają
  Możemy sprawdzić czy
  całe moduły system
  działają wspólnie.
  Sprawdzamy jak rzeczy ze sobą współpracują

  View Slide

 7. Testy Jednostkowe
  • Tylko jedna klasa
  • Tylko jedna metoda
  • Tylko unit
  Izolujemy dokładnie
  jedną rzecz.
  Sprawdzamy jedną rzecz

  View Slide

 8. Testy jednostkowe w C#
  • nUnit
  • xUnit
  • MSTest
  • …
  Wsparcie framworków

  View Slide

 9. • Pierwotnie port
  z Junit
  • Wszystkie języki .net
  • Aktualnie: v.3
  • Open Source
  http://nunit.org/
  9

  View Slide

 10. Struktura testu
  10
  Klasa testowa
  Metoda testowa
  (jeden przypadek)
  Klasa testowana.
  Tworzymy instancję.
  Wykonaj test
  Sprawdź wyniki

  View Slide

 11. Struktura testu
  11
  SetUp
  Wykona się przed każdym testem
  Metod testowych może
  być dużo.
  Po jednej na przypadek.

  View Slide

 12. Setup projektów
  Jak sprawdzicie działanie tego programu?

  View Slide

 13. 13
  Kiedy pisać testy w projekcie

  View Slide

 14. Projekt powstający bez testów

  View Slide

 15. Projekt z testami napisanymi na koniec

  View Slide

 16. Test Driven Development
  • Testy jako element
  procesu
  • Najpierw testy
  • Testy wpływają na
  architecture
  • Testy przyśpieszają
  dalszą pracę
  Idź za testem

  View Slide

 17. Red Green Refactor
  Cykl pracy
  Red
  Green
  Refactor
  Napisz test który
  nie przechodzi.
  Napisz implementację.
  Test przechodzi.
  Refactoring.
  Poprawiamy.

  View Slide

 18. Co testować?
  Testuj
  •Logika
  •Zmiana stanu
  •Przepływ danych
  Nie ma sensu
  •Konstruktory
  •Kod
  deklaratywny
  18

  View Slide

 19. Dobry test jednostkowy to …
  • Jeden przypadek
  • Jedna asercja
  • Dla jednej klasy
  • Niezależny od innych klas
  • Niezależny od innych testów
  Testy mogą wykonywać się
  w dowolnej kolejności.
  19

  View Slide

 20. TDD, pair programming
  Popracujmy w parach

  View Slide

 21. Tworzymy kod przez
  kompozycję.
  Większość naszych klas
  wykorzystuje inne klasy
  do działania.
  • Jak je testować?
  • Czy to dalej testy
  jednostkowe?
  21

  View Slide

 22. To wciąż testy jednostkowe.
  Dalej testujemy tylko jedną klasę.
  Oraz kontrakty pomiędzy klasami.
  22
  Jeśli nie użyjemy implementacji klas zależnych

  View Slide

 23. Relacja pomiędzy klasami
  Baza
  danych
  User
  Service
  Username
  Repository
  Username
  Validator
  Password
  Validator

  View Slide

 24. Relacja pomiędzy klasami
  Zwróćcie uwagę na to że mamy
  interfejsy.

  View Slide

 25. Stub
  • Nie chcemy pobierać
  prawdziwych danych
  • Nie chcemy korzystać
  z implementacji naszych
  zależności
  • Sami „nagrajmy” co mają nam
  zwracać
  https://dev.to/milipski/test-doubles---fakes-mocks-and-stubs

  View Slide

 26. Stub
  User
  Service
  Username
  Repository
  Stub
  Username
  Validator
  Password
  Validator
  Not real
  data

  View Slide

 27. Mock
  • Czasem wystarczy
  wytestować czy
  wykonaliśmy metodę
  • Np. zapis – sprawdź czy
  został wykonany … lub czy
  nie został
  https://dev.to/milipski/test-doubles---fakes-mocks-and-stubs

  View Slide

 28. Mock
  User
  Service
  Username
  Repository
  Mock
  Username
  Validator
  Password
  Validator

  View Slide

 29. Testy jednostkowe w C#
  • Moq
  • FakeItEasy
  • Microsoft Fakes
  • NMock
  • …
  Biblioteki do “izolacji” wspierające framworki

  View Slide

 30. Przydadne linki
  MS Academy: Test-Driven Development
  https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/testdriven-development-16458
  Unit testing frameworks in C# compartion
  https://raygun.com/blog/unit-testing-frameworks-c/
  The Art. Of Unit Testing
  http://artofunittesting.com/
  Nasze
  repozytorium:
  https://github.com/mturzyn
  skigoyello/tdd
  30

  View Slide

 31. Dziękujemy za uwagę
  michalczukm
  [email protected]
  Mateusz Turzyński
  [email protected]
  Michał Michalczuk
  mturzynskigoyello

  View Slide