Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[ITAD] Asp.Net Core

[ITAD] Asp.Net Core

What is Asp.Net Core and is it worth out energy and attention? Presentation about new stuff from Microsoft.

code: https://github.com/michalczukm/itad-aspnet_core
IT Academic Days; Gdańsk, Poland

Michał Michalczuk

December 10, 2016
Tweet

More Decks by Michał Michalczuk

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 1. Obecny stan asp.net core 2. Gdzie i jak używać

  3. Uruchomienie aplikacji 4. Konfiguracja 5. IoCC 6. Controllers 7. Zależności 8. Podsumowanie / Perspektywy 2
 2. asp.net core - aktualny stan 5 • v. 1.1 -

  RTM jest od czerwca • nowy tooling CLI: dotnet • nowy webserver - Kestrel • napisany od 0 • wszystkie repozytoria https://github.com/aspnet • rozwijany ściśle równolegle do .net core, EntityFramwork Core
 3. • aha, ale to już było - ale nie w

  takiej skali asp.net core - modularność 6
 4. Szybkość działania Name OS Role CPU RAM perfsvr Windows Server

  2012 R2 Web Server Xeon E5-1650 32 GB perfsvr2 Ubuntu 14.04 LTS Web Server & Load Generator Xeon E5-1650 32 GB 10 https://github.com/aspnet/benchmarks
 5. • uruchomić aplikację • uruchomić testy • restore pakietów nuget

  • spięty z EF core • spięty z generatorem Razor > dotnet run | co potrafi nowe cli 13
 6. • szybki • wygodna konfiguracja (appsettings, oddzielne pliki, brak przekształceń)

  • multiplatformowy (tj działa pod .net core) • wygodny tooling • abstrakcje ponad implementacje • wbudowany IoCC • lekki i modułowy, nie wymaga .net framework na maszynie do uruchomienia asp.net core - podsumowanie 16
 7. • nie wszystkie biblioteki są kompatybilne • zamieszanie z wersjami

  frameworków • biblioteki i community asp.net core - podsumowanie 17