Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Monsters, brievenbussen en andere onzin @ DomoticaGrunn

Monsters, brievenbussen en andere onzin @ DomoticaGrunn

Tegenwoordig kun je allerlei ‘Internet of Things’ apparaten in de winkel kopen. Hue lampen, Sonos speakers en nog veel, veel meer. Aan en uit zetten van lampen met een app is een leuk nieuwtje, maar niet zo praktisch en wordt al snel saai. Als developer en all-round geek vind ik het leuk om te spelen met nieuwe technologie, maar ook vooral om te kijken hoe alles werkt onder de motorkap en dingen te bedenken die net even niet mogelijk zijn met de app van de fabrikant.

Deze presentatie gaat over het combineren van sensoren, switches en displays met verschillende technologieën om problemen op de lossen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Veel belangrijker, om gewoon lol te hebben met IoT en gewoon geeky dingen maken. Deze presentatie bevat monsters, veel monsters.

Niels Leenheer

September 05, 2017
Tweet

More Decks by Niels Leenheer

Other Decks in Technology

Transcript

 1. monsters, brievenbussen en andere onzin

 2. None
 3. een nieuw huis

 4. None
 5. None
 6. 10 meter

 7. het huis 
 van de toekomst

 8. None
 9. None
 10. 433MHz

 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. IoT is zo ongelofelijk saai

 17. raspberry pi met domoticz

 18. None
 19. kippenverwarming

 20. brrrr!

 21. kippenwaterdrinkbak

 22. kippenwaterdrinkbakverwarmingselement

 23. kippenwaterdrinkbakverwarmingselementschakelaar

 24. kippenwaterdrinkbakverwarmingselementschakelaarthermometer

 25. None
 26. rfxcom

 27. elke 30 seconden een “ping” met de temperatuur

 28. temperatuur onder nul → zet de verwarming aan

 29. zet klikaanklikuit schakelaar aan

 30. None
 31. The “S” in IoT stands for security

 32. None
 33. de vurige 
 heksenpot

 34. Doe-het-zelf IoT

 35. brains (oftewel microcontrollers)

 36. Arduino Uno
 ATmega238
 16 Mhz
 2 KB RAM
 32 KB

  Flash
 37. ESP-01
 ESP 8266 
 80 Mhz
 128 KB RAM
 512

  KB Flash

 38. NodeMCU
 ESP 8266
 80 Mhz
 128 KB RAM
 4 MB

  Flash

 39. NodeMCU

 40. Neopixel
 24 serieel 
 geschakelde 
 WS2812 RGB 
 LEDs

 41. #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN D1 #define PIXELS 24 Adafruit_NeoPixel strip

  = Adafruit_NeoPixel(PIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup(void) { strip.begin(); strip.setBrightness(255); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); } void loop(void) { }
 42. int i = 0; void setup(void) { strip.begin(); strip.setBrightness(255); }

  void loop(void) { i = (i + 1) % PIXELS; strip.setPixelColor(i % PIXELS, strip.Color(0, 0, 0)); strip.setPixelColor((i + 1) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 63)); strip.setPixelColor((i + 2) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 127)); strip.setPixelColor((i + 3) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 195)); strip.setPixelColor((i + 4) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(8); }
 43. ?! JavaScript? En C?
 Zo'n beetje hetzelfde. Ongeveer.
 Niet helemaal.

  Nee.
 44. IKEA SOMMAR 2017 theelichthouder

 45. None
 46. None
 47. None
 48. None
 49. WiFi is vast heel moeilijk…

 50. const char* ssid = "........"; const char* password = "........";

  ESP8266WebServer server(80); void setup(void) { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); server.on("/on", [](){ server.send(200, "text/plain", "on"); }); server.on("/off", [](){ server.send(200, "text/plain", "off"); }); server.begin(); } void loop(void) { server.handleClient(); }
 51. http:/ /sparkle.local/api?command=power&status
 command=power&on
 command=power&off command=brightness&status
 command=brightness&set=50 command=color&status
 command=color&set=f34d0d

 52. homebridge homebridge-better-http-rgb

 53. siri

 54. ?

 55. espruino

 56. None
 57. pixel monsters

 58. Prolight 12W plafondlamp

 59. None
 60. Neopixel
 64 serieel 
 geschakelde 
 WS2812 RGB 
 LEDs

 61. None
 62. SD card Opslag van monsters Buzzer Piepjes voor een notificatie

  Lichtgevoelige weerstand Nachtstand
 63. None
 64. None
 65. None
 66. None
 67. None
 68. None
 69. None
 70. None
 71. ben je gek geworden? ja, geen probleem kan ik het

  meenemen in een vliegtuig?
 72. None
 73. progressive
 web app

 74. http:/ /pixel.local

 75. http:/ /pixel.local

 76. None
 77. editor.addEventListener('touchstart', handleTouch); editor.addEventListener('touchmove', handleTouch); function handleTouch(e) { for (var i

  = 0; i < e.changedTouches.length; i++) { let elem = document.elementFromPoint( e.changedTouches[i].pageX, e.changedTouches[i].pageY ); if (elem.tagName && elem.tagName == 'TD' && 
 editor.contains(elem)) 
 { drawPixel(elem); } } e.preventDefault(); }
 78. editor.addEventListener('touchstart', handleTouch); editor.addEventListener('touchmove', handleTouch); function handleTouch(e) { for (var i

  = 0; i < e.changedTouches.length; i++) { let elem = document.elementFromPoint( e.changedTouches[i].pageX, e.changedTouches[i].pageY ); if (elem.tagName && elem.tagName == 'TD' && 
 editor.contains(elem)) 
 { drawPixel(elem); } } e.preventDefault(); }
 79. let socket = new WebSocket( "ws://" + window.location.host + "/ws"

  ); function drawPixel(elem) { if (elem.dataset.color != currentColor) { elem.dataset.color = currentColor; elem.style.backgroundColor = '#' + currentColor; socket.send(JSON.stringify({ command: "draw", x: elem.dataset.x, y: elem.dataset.y, color: currentColor })); } }
 80. let socket = new WebSocket( "ws://" + window.location.host + "/ws"

  ); function drawPixel(elem) { if (elem.dataset.color != currentColor) { elem.dataset.color = currentColor; elem.style.backgroundColor = '#' + currentColor; socket.send(JSON.stringify({ command: "draw", x: elem.dataset.x, y: elem.dataset.y, color: currentColor })); } }
 81. {
 "command": "draw",
 "x": 5,
 "y": 5,
 "color": "ffffff"
 }

 82. {
 "command": "draw",
 "x": 5,
 "y": 5,
 "color": "ffffff"
 }

 83. None
 84. None
 85. None
 86. socket.onmessage = function(msg) { let data = JSON.parse(msg.data); if (data.command

  == "draw") { let elem = document.querySelector( 'td[data-x=' + data.x + ']' + 
 '[data-y=' + data.y + ']' ); elem.dataset.color = data.color; elem.style.backgroundColor = '#' + data.color }; } }
 87. socket.onmessage = function(msg) { let data = JSON.parse(msg.data); if (data.command

  == "draw") { let elem = document.querySelector( 'td[data-x=' + data.x + ']' + 
 '[data-y=' + data.y + ']' ); elem.dataset.color = data.color; elem.style.backgroundColor = '#' + data.color }; } }
 88. demo

 89. het mysterie 
 van de 
 spookbrievenbus

 90. brieven bus

 91. magneetcontact

 92. bij openen van de deksel een signaal

 93. http:/ /pixel.local/api?command=notify&icon=mailbox

 94. None
 95. None
 96. None
 97. oplossing #1 magneetcontact
 combineren met een 
 bewegingsdetector?

 98. oplossing #2 magneetcontact
 uitzetten bij 
 harde westenwind?

 99. oplossing #3

 100. de wispelturige
 wasmachine

 101. None
 102. None
 103. Standby verbruik
 4,6 watt Wasmachine uit
 0,3 watt Begin programma


  24,9 watt
 104. None
 105. De was is klaar!

 106. De was is klaar! De was is klaar! De was

  is klaar! De was is klaar!
 107. None
 108. 2000 watt

 109. 20 - 200 watt

 110. 2 - 5 watt

 111. De was is klaar! De was is klaar! De was

  is klaar! De was is klaar!
 112. None
 113. commandArray = {} if (uservariables['WasmachineBezig'] == 2) then s =

  uservariables_lastupdate['WasmachineBezig'] lastUpdate = os.time{ year=string.sub(s, 1, 4), month=string.sub(s, 6, 7), day=string.sub(s, 9, 10), hour=string.sub(s, 12, 13), min=string.sub(s, 15, 16), sec=string.sub(s, 18, 19) } difference = os.difftime (os.time(), lastUpdate) if (difference > 300) then commandArray['Variable:WasmachineBezig'] = '0' commandArray['OpenURL'] = 'pixel.local/api?command=notify&icon=shirt' end end return commandArray
 114. De was is klaar!

 115. None
 116. None
 117. bedankt! vragen? 
 
 @html5test