Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Threat Intelligence: Move or Die!

98d357c4b232e6365648d3e38e660fa1?s=47 White Cat Security
October 20, 2016
98

Threat Intelligence: Move or Die!

98d357c4b232e6365648d3e38e660fa1?s=128

White Cat Security

October 20, 2016
Tweet

Transcript

 1. Threat Intelligence: Move or Die! Przemysław Skowron, 20.10.2016

 2. Wywiad nt. zagrożeń: Maszeruj albo GIŃ! Przemysław Skowron, 20.10.2016

 3. o White Cat Security (2015) • EDUKACJA - autorskie szkolenia/warsztaty

  – oparte o pragmatykę i doświadczenia z pierwszych linii frontu • DORADZTWO - animator frontu walki ze złośliwym oprogramowaniem atakującym klientów bankowości elektronicznej • Prace Badawczo-Rozwojowe - Badanie zagrożeń/problemów, na które nie ma oczywistych rozwiązań. 3
 4. o White Cat Security (2016) • 1 -> 3 Głównych

  Konsultantów (Core Team) • Klienci: ~połowa firm z indeksu WIG20 • Dostarczamy to czego nam brakowało: np. Threat Intelligence • Niezależność względem dostawców rozwiązań 4
 5. Agenda • Threat Intelligence – to nie ten moment? •

  Threat Intelligence – zrób to dobrze! • Threat Intell... – powiedz raz jeszcze! • Bonus: Kill Chain - warsztaty • Pytania? 5
 6. Motywacja • Ankieta: – > 25% czasu na monitoring i

  obsługę incydentów? – > 50% czasu? – > 75%? – 100%? • Kto z Was robi szpagat? 6
 7. Motywacja 7

 8. Motywacja 8

 9. Motywacja • Podstawowe zasady magii chaosu: – Brak dogmatów –

  Osobiste doświadczenia – Szlifowanie praktyki – Odwarunkowanie 9
 10. I – to nie ten moment? 10

 11. Nie znasz wartościowych zasobów w Twojej firmie. 11

 12. Nie włączyłaś/włączyłeś tworzenia zdarzeń z aktywności urządzeń/systemów/aplikacji -> ludzi(!) 12

 13. Nie zbierasz zdarzeń do centralnego punktu. 13

 14. Nie masz narzędzi do głębszej analizy zdarzeń. 14

 15. Nie masz wpływu na architekturę bezpieczeństwa w firmie. 15

 16. Nie wiesz jak skuteczna jest Twoja prewencja. 16

 17. Nie używasz Kill Chaina ani modelowania zagrożeń - robisz (ilościowa/jakościowa)

  analizę ryzyka. 17
 18. Nie masz ludzi dedykowanych do monitoringu i reagowania na incydenty

  bezpieczeństwa. 18
 19. Nie masz procesu usuwania znanych podatności. 19

 20. Nie przegrywasz -> Zwyciężasz vs. Uczysz się -> Zwyciężasz ==

  NIE Uczysz się 20
 21. II – Zrób to dobrze! 21

 22. „Branżowa” wymiana informacji 22

 23. KnowMeetTrust 23

 24. Broker informacji 24

 25. 25

 26. 26

 27. 27

 28. Kill Chain Warsztaty 28

 29. Kill Chain - tabelka Faza Detekcja Prewencja Zakłócenie Degradacja Zwodzenie

  Rekonesans Uzbrojenie Dostarczenie Wykorzystanie Instalacja C2 A or O 29
 30. Kill Chain - scenariusz 30

 31. Bonus#2: KMT w Polsce 31

 32. Sesja Q&A 32

 33. Sesja Q&A 33

 34. Sesja Q&A Dziękuję za aktywny udział! przemyslaw.skowron@whitecatsec.com 34