Speaker Deck

Forum Bezpieczeństwa Banków 2015: Efektywna wymiana informacji

by White Cat Security

Published May 6, 2015 in Research

Motywacja do wymiany informacjami nadal jest za mała, nawet jeśli > 90% uczestników ankiet deklaruje chęć wymiany - nie wymieniają się w takiej skali. Prezentacja dodaje oliwy do ognia opisem motywacji, czym i jak się wymieniać by było to efektywne, a także czym wymieniać się nie trzeba w pierwszej kolejności.