$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Forum Bezpieczeństwa Banków 2015: Efektywna wymiana informacji

Forum Bezpieczeństwa Banków 2015: Efektywna wymiana informacji

Motywacja do wymiany informacjami nadal jest za mała, nawet jeśli > 90% uczestników ankiet deklaruje chęć wymiany - nie wymieniają się w takiej skali. Prezentacja dodaje oliwy do ognia opisem motywacji, czym i jak się wymieniać by było to efektywne, a także czym wymieniać się nie trzeba w pierwszej kolejności.

White Cat Security

May 06, 2015
Tweet

More Decks by White Cat Security

Other Decks in Research

Transcript

 1.  
  Efektywna  wymiana  informacji  
  Przemysław  Skowron  
   
   

  View Slide

 2. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Agenda:  
  – Bio  
  – Motywacja  
  – Czym,  jak  i  z  kim  się  dzielić  
  – Skąd  pozyskiwać  informacje  
  – Podsumowanie  
  – Sesja:  Q&A  

  View Slide

 3. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Bio:  
  – Założyciel  grupy  White  Cat  Security:  “znamy  
  Twojego  wroga”  (2012-­‐)  
  – Lider  i  architekt  CSIRT  Grupy  Alior  Bank  
  (2008-­‐2015)  
  – wcześniej  Grupa  INTERIA.PL,  Fundacja  PROIDEA  
  – więcej:  h_ps://linkedin.com/in/pskowron    

  View Slide

 4. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Motywacja  (przestępców):  
  –  Cel:  środki  finansowe  klientów  sektora  bankowego  
  –  Typy  ataków  (2013-­‐):  
  •  Ataki  uniwersalne  (podmiana  danych  w  schowku,  w  pamięci,  
  w  oparciu  o  bufor  klawiatury)  
  •  Ataki  celowane  w  systemy  transakcyjne/CMS*  banków  lub  
  produkty  jak  bankowość  elektroniczna  niezależnie  od  
  brandu  
  •  Ataki  specjalne,  celowane  w  konkretnego  klienta  
  (indywidualnego  lub  firmę),  niezależne  od  banku,  z  którego  
  usług  korzysta  

  View Slide

 5. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Motywacja  (przestępców):  
  –  Różnice:  
  •  Przed  2013  atakowali  pojedyncze  banki,  teraz  kampanie  
  celowane  są  w  kilka-­‐kilkanaście  banków  jednocześnie  
  •  Przed  2013  nie  zauważano  ataków  uniwersalnych  
  (dotykających  nie  tylko  sektor  finansowy)  
  •  Przed  2013  nie  odnotowano  ataków  z  wykorzystaniem  
  przejmowanych  domowych  routerów  (DNS),  bez  
  infekowania  systemu  operacyjnego  

  View Slide

 6. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Motywacja  (przestępców):  
   
   
  Ile  właściwie  jest  do  zebrania  z  rynku?  
  >  1  MLD  PLN  

  View Slide

 7. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Motywacja  (przestępców):  
  Skąd  taki  potencjał?  
   
  –  75%  nie  obawia  się  nadużyć  z  użyciem  ich  danych  
  –  71%  nie  obawia  się  o  bezpieczeństwo  transakcji  
  –  57%  nie  ma  AV  
  –  71%  otwiera  maile  od  nieznanej  osoby    
   
  Special  Eurobarometer  423:  Cyber  Security    

  View Slide

 8. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Motywacja  (obrońców):  
  – Rekomendacja  EBC:  bezpieczeństwo  płatności  
  internetowych  
  – Reputacja  /  wizerunek  marki  (problemy  kojarzone  
  są  z  marką)  
  – Przewaga  konkurencyjna  (nie  pomaga  w  wymianie  
  informacji)  
  – Potrzebujemy  “bohaterów”  

  View Slide

 9. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Czym  się  dzielić:  
  –  Opisem  scenariuszu  ataku  (ubezpieczenie,  antywirus,  
  zmiana  formatu  rachunku)  
  –  Cechami  charakterstycznymi  ataku  (nadużywana  
  funkcjonalność,  dodatkowe  “parametry”)  
  –  Rachunkami  “mułów”  
  –  Adresami  IP  z  kontekstem  (z  uwzględnieniem  dat,  
  czasu,  innych  cech  jak  User-­‐Agent,  Accept-­‐Language,  
  Cookie)  

  View Slide

 10. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Czym  się  nie  musimy  dzielić:  
  – Wiedzą  o  tym  z  jakich  technik  anty-­‐RE  malware  
  korzysta,  itp.  
  – Gdzie  w  rejestrze  systemowym  znaleźć  ślad  po  
  infekcji  (przyda  się  na  innym  poziomie  dojrzałości  
  procesów)  

  View Slide

 11. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Jak  się  dzielić:  
  – Szybko  (czas  rzeczywisty)  
  – W  jednolitym  formacie  pozwalającym  
  oskryptować  przesłane  dane  
  – Automatycznie  (nie  ma  czasu  na  ręczne  
  weryfikacje,  jeśli  ufasz  –  nie  zwlekaj)  

  View Slide

 12. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Z  kim  się  dzielić:  
  – Im  większe  grono  tym  lepiej  (odsprzedawanie  
  botnetów/webinjectów:  dzisiaj  atakują  X,  jutro  Y)  
  – Wychodzić  poza  sektor:  
  •  Operatorzy  telekomunikacyjni  /  dostawcy  Internetu  
  •  Zespoły  CERT/CSIRT  w  Polsce  i  za  granicą  (ataki  na  
  polskich  klientów  najczęściej  łączone  są  z  atakami  na  
  banki  spoza  Polski  –  szczególnie,  że  w  innych  krajach  
  takich  zespołów  jest  więcej  i  działają  bardziej  otwarcie)  

  View Slide

 13. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Jak  pozyskiwać  dane  do  wymiany?  
  –  Słuchaj  (ruch,  analiza  malware/infr.  “złych”)  
  –  Porównuj  /  Analizuj  
  –  Wyciągaj  wnioski  (IOC/schematy)  
  –  BONUS:  Poluj  (honeypoty  nie  powinny  już  dziwić,  
  nawet  w  sektorze  finansowym)  
   
  Bądź  proaktywny  

  View Slide

 14. Efektywna  wymiana  informacji  
  •  Podsumowanie:  
  –  Choć  trudno  w  to  czasem  uwierzyć,  “da  się”  
  –  Zawsze  należy  pamiętać  o  kontekście  informacji,  bez  
  niego  najczęściej  zostaną  suche  dane  i  może  
  zabraknąć  nam  odwagi  by  ich  użyć  
  –  Nie  rezygnuj,  bo  nie  ma  rozwiązanie  klasy  “enterprise”  
  –  może  nigdy  nie  będzie  
  –  Rozwiązania  klasy  “enterprise”  bez  istotnych  dla  nich  
  informacji  dostarczą  najwyżej  danych,  nie  informacji  

  View Slide

 15. Efektywna  wymiana  informacji  
   
   
  Sesja:  Q&A  

  View Slide

 16. Efektywna  wymiana  informacji  
   
   
  Dziękuję!  
   
  [email protected]  

  View Slide