Speaker Deck

CONFidence 2015: Analiza przypadku: Carbanak - jak uniknąć powtórki

by White Cat Security

Published May 26, 2015 in Research

Carbanak jako pretekst do tego by spróbować inaczej niż dotychczas popatrzeć na obronę uwzględniając modelowanie zagrożeń i metodykę Cyber Kill Chain.

Link do video: https://www.youtube.com/watch?v=EFFC49bTuzI