CONFidence 2015: Analiza przypadku: Carbanak - jak uniknąć powtórki

CONFidence 2015: Analiza przypadku: Carbanak - jak uniknąć powtórki

Carbanak jako pretekst do tego by spróbować inaczej niż dotychczas popatrzeć na obronę uwzględniając modelowanie zagrożeń i metodykę Cyber Kill Chain.

Link do video: https://www.youtube.com/watch?v=EFFC49bTuzI

98d357c4b232e6365648d3e38e660fa1?s=128

White Cat Security

May 26, 2015
Tweet