$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

„Sphinx, Dyre, Slave - potomkowie ZeuSa: jest czego się bać?”

White Cat Security
September 17, 2015

„Sphinx, Dyre, Slave - potomkowie ZeuSa: jest czego się bać?”

O złośliwym oprogramowaniu atakującym klientów sektora finansowego w Polsce do połowy roku 2015. Jeśli przeglądasz slajdy, prezentacja na pewno wymaga aktualizacji o nowe scenariusze, choć zdecydowana większość jest nadal aktualna.

White Cat Security

September 17, 2015
Tweet

More Decks by White Cat Security

Other Decks in Research

Transcript

 1. „Spinx,  Dyre,  Slave  -­‐  potomkowie  ZeuSa:  
  jest  czego  się  bać?”  
   
  Przemysław  Skowron,  17.09.2015,  Wrocław  

  View Slide

 2. O  mnie  
  •  Poznaję  „wroga”  od  roku  2001  
  •  Doświadczenie  w  „red  &  blue”  team  
  •  W  latach  2008-­‐2015  lider  i  architekt  CSIRT  Grupy  Alior  Bank  –  
  pierwszy  CSIRT  w  Polsce  
  •  Od  2015  (oficjalnie)  lider  White  Cat  Security:  
  –  Blog  hYp://www.whitecatsec.com  
  –  Usługi  hYp://www.whitecatsec.com/p/oferta.html  
   
   
  •  Więcej:  hYps://linkedin.com/in/pskowron      
  2  

  View Slide

 3. Agenda  
  •  Zdefiniujmy  problem  wyzwanie  
  •  Jak  się  bronimy?  
  •  Jak  jesteśmy  atakowani?  
  •  Dlaczego  to  nie  działa?  
  •  Co  więc  działa?  
  •  Podsumowanie  
  3  

  View Slide

 4. Zdefiniujmy  problem  wyzwanie  
  •  Ataki  celowane:  Równolegle  atakowani  są  Klienci  od  kilku  do  
  kilkunastu  banków  w  Polsce  –  prawdopodobnie  co  najmniej  
  jeden  z  naszych  członków  Rodziny  
  •  Ataki  niezależne  od  marki  danego  banku:  wszystkie  banki  w  
  Polsce  i  nie  tylko  banki  –  KAŻDY  z  Nas  
  4  

  View Slide

 5. Zdefiniujmy  problem  wyzwanie  
  •  Dżentelmeni  nie  rozmawiają  o  $,  my  musimy:  
  – 35  mln.  PLN  wg.  Redaktorów  TVP2  („pewne  jak  w  
  banku”)  
  – Przypadki  na  setki  tyś.  PLN  z  pojedynczych  
  przypadków  wg.  Redaktorów  TVN  (Jaworzno,  
  Rząśnia,  etc.)  
  – Wg.  mnie  między  kilkadzesiąt,  a  kilkaset  MLN/rok  
  – Potencjalna  strata  >  1  MLD  PLN/rok  w  .pl  
  5  

  View Slide

 6. Zdefiniujmy  problem  wyzwanie  
  •  Skąd  taki  potencjał?  
  – 75%  nie  obawia  się  nadużyć  z  użyciem  ich  danych  
  – 71%  nie  obawia  się  o  bezpieczeństwo  transakcji  
  – 57%  nie  ma  AV  
  – 71%  otwiera  maile  od  nieznanej  osoby    
  Special  Eurobarometer  423:  Cyber  Security
     
   
  6  

  View Slide

 7. Jak  się  bronimy?  
  •  Klienci:  
  – AV  
  – Inny  Anty(„coś”)  
  – Firewall  
  – Aktualny  system  i  oprogramowanie  
  – Wiedza  o  zagrożeniach  i  stale  rozwijany  wew.  
  mechanizm  obronny  (detekcyjny)  
   
  Tak  to  wygląda  na  „papierze”  
  7  

  View Slide

 8. Jak  się  bronimy?  
  •  Klienci:  
  –  AV  (brak,  ignorowany,  nieskuteczny)  
  –  Inny  Anty(„coś”)  (j/w)  
  –  Firewall  (j/w)  
  –  Aktualny  system  i  oprogramowanie  (nie  ma  nawet  w  
  filmach)  
  –  Wiedza  o  zagrożeniach  i  stale  rozwijany  wew.  
  mechanizm  obronny  (detekcyjny)  (przestępcy  
  „edukują”  skuteczniej)  
   
  Tak  to  wygląda  w  rzeczywistości  
  8  

  View Slide

 9. Jak  się  bronimy?  
  •  Banki:  
  – SSL  
  – „silne”,  wieloskładnikowe  metody  autoryzacji  
  – Systemy  FDS  (Fraud  Detecion  System)  
  – Inne  (operacyjne  działania  owiane  „poufnością”)  
  – Regulamin  bezpiecznego  korzystania  z  bankowości  
   
  Tak  to  wygląda  na  „papierze”  
  9  

  View Slide

 10. Jak  się  bronimy?  
  •  Banki:  
  –  SSL  (MITM,  Phishing,  etc.)  
  –  „silne”,  wieloskładnikowe  metody  autoryzacji  
  (zmieniają  wysokość  poprzeczki,  nie  są  wystarczające)  
  –  Systemy  FDS  (Fraud  Detecron  System)  (j/w)  
  –  Inne  (operacyjne  działania  owiane  „poufnością”)  
  –  Regulamin  bezpiecznego  korzystania  z  bankowości  
   
  Tak  to  wygląda  w  rzeczywistości  
  10  

  View Slide

 11. Jak  jesteśmy  atakowani?  
  •  Kradzież  loginu  i  hasła  (nawet  gdy  maskowane  
  –  poproszą  o  całe  J)  
  •  Kradzież  danych  o  środkach  
  •  Wykonanie  akcji  w  bankowości  
  •  Zlecenie  transakcji  finansowej  
  •  Kradzież  kodu  autoryzującego  
  •  Podmiana  nr.  rachunku  beneficjenta  
  11  

  View Slide

 12. Jak  jesteśmy  atakowani?  
  •  Kradzież  loginu  i  hasła  (nawet  gdy  maskowane  
  –  poproszą  o  całe  J)  
  – Podsłuchają  w  ruchu  sieciowym  (lokalnie,  przed  
  zaszyfrowaniem)  
  – Wstawią  swój  formularz  lub  zmodyfikują  istniejący  
  •  Kradzież  danych  o  środkach  
  – “Podsłuchają”  odpowiedź  serwera  zwracającą  
  informacje  o  naszych  produktach  bankowych  
  12  

  View Slide

 13. Jak  jesteśmy  atakowani?  
  •  Wykonanie  akcji  w  bankowości  
  – Zmiana  numer  zaufanego  tel.  (kody  SMS)  
  – Stworzenie/modyfikacja  szablonu  płatności  
  •  Zlecenie  transakcji  finansowej  
  – Stworzenie/modyfikacja  płatności  odroczonej  
  – Stworzenie/modyfikacja  płatności  do  autoryzacji  
  13  

  View Slide

 14. Jak  jesteśmy  atakowani?  
  •  Kradzież  kodu  autoryzującego  
  – Przekazanie  kodu  SMS  z  tel.  
  – Fałszywy  formularz  autoryzacji  operacji  (innej  niż  
  ta,  którą  faktycznie  kod  autoryzuje)  
  •  Podmiana  nr.  rachunku  beneficjenta  
  – Podmiana  danych  w  „schowku”,  na  stronie  (nie  
  tylko  banku)  
  14  

  View Slide

 15. Dlaczego  to  nie  działa?  
  •  „silne”  metody  autoryzacji  i  FDSy  (o  ile  je  
  posiadamy)  działają,  ale  nie  są  w  100%  
  skuteczne  
  •  Nie  miejmy  złudzeń,  że  Klienci  sektora  
  finansowego  nagle  nie  będą  przegrywać  walki  
  ze  złośliwym  oprogramowaniem  –  będą  i  to  
  częściej!  
  15  

  View Slide

 16. Co  więc  działa?  
  •  Motywacja:  
  – Reputacja  (banku,  klienta,  dostawcy)  
  – Prawo  (od  min.  2010  sądy  przychylne  bankom,  
  KNF  również  jasno  określa  się  w  temacie  
  złośliwego  oprogramowania)  
  – Kto  nie  chce  być  „Batmanem”  ?!  
  – Rekomendacja  Europejskiego  Banku  Centralnego  
  odnośnie  bezpieczeństwa  transakcji                                                                    
  finansowych  w  kanałach  elektronicznych  
  16  

  View Slide

 17. Co  więc  działa?  
  •  KK10.1  
  „Systemy  te  powinny  również  być  zdolne  do  
  wykrywania  symptomów  infekcji  sesji  przez  
  szkodliwe  oprogramowanie  (np.  poprzez  
  sprawdzenie,  czy  dana  czynność  realizowana  
  jest  przez  skrypt,  czy  przez  człowieka)  oraz  
  znanych  scenariuszy  oszustw.”  
   
  17  

  View Slide

 18. Co  więc  działa?  
  1.  Musimy  porzucić  dogmaty:  „nic  nie  możemy  
  zrobić”,  „użyli  obfuskacji!”,  „wykrywają  VM!”    
  2.  Przeanalizujmy  atak:  
  1.  Co  go  charakteryzuje?  -­‐>  IOC  
  2.  Co  go  odróżnia  od  „normalnego”  Klienta?  -­‐>  IOC  
  3.  Gdzie  go  mogę  zidentyfikować?  -­‐>  mam  lub  
  potrzebuję  nowych  narzędzi  –  zazwyczaj  
  wystarczy  to  co  masz!  
  18  

  View Slide

 19. Co  więc  działa?  
  4.  Zaimplementuj  detekcję  i  zintegruj  z  
  procesem  obsługi  Klienta.  Jest  DOBRZE!  
  5.  Powtarzaj  1-­‐4  lub  równolegle  przejdź  do  6.  
  6.  Opracuj  plan  działania  by  wcześniej  być  
  gotowym  na  kolejny  atak  –  z  mniejszą  ilością  
  udanych  kradzieży  po  zmienia  scenariusza/
  wektora  ataku.  
  19  

  View Slide

 20. Co  więc  działa?  
  •  Co  potrzebujemy?  
  – Ludzi:  CSIRT  +  IT  +  dostawca  bankowości  
  – Klasyczne  systemy  bezpieczeństwa  są  
  wystarczające  –  naprawdę  (!)  
  •  Co  otrzymamy?  
  – Skuteczną  detekcję  wszystkich*  znanych  i  
  częściową,  nieznanych  ataków  na  użytkowników  
  systemów  transakcyjnych  
  20  

  View Slide

 21. BONUS  (jeśli  mamy  czas)  
  •  Dedykowane  systemy  detekcji  złośliwego  
  oprogramowania  dla  bankowości:  
  1.  Czy  ktoś  zamierza  spróbować?  
  2.  Czy  ktoś  korzysta(ł)?  
  3.  Stopień  zadowolenia:  SUPER!  /  ŚREDNIO  /  …  
  21  

  View Slide

 22. Podsumowanie  
  •  Potencjalne  straty  >  niż  można  to  sobie  
  wyobrazić  
  •  Nie  oddawajmy  (klienci,  banki,  dostawcy  
  bankowości)  walkowerem  pieniędzy  
  •  Wiem  jak  walczysz  i  nic  nie  stoi  na  
  przeszkodzie  by  z  Tobą  nie  przegrać!  
  22  

  View Slide

 23. Sesja  Q&A  
   
  Dziękuję  za  aktywny  udział!  
   
  Do  zobaczenia  w  2016!  
   
   
   
  [email protected]  
  23  

  View Slide