Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Framework Agnostic

Framework Agnostic

Konrad Alfaro

February 22, 2019
Tweet

More Decks by Konrad Alfaro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Framework Agnostic
  Czyli najlepsze co możesz zrobić dla biznesu 

  z którym pracujesz
  PHPers Opole #3

  View Slide

 2. Konrad Alfaro
  PHP Software Developer @ BitBag
  PHPers Opole #3

  View Slide

 3. Korzyści
  Rozwiązania
  Problemy
  PHPers Opole #3

  View Slide

 4. 1. Frameworki
  PHPers Opole #3

  View Slide

 5. “Framework” programmer
  PHPers Opole #3

  View Slide

 6. PHPers Opole #3

  View Slide

 7. Yuck!
  PHPers Opole #3

  View Slide

 8. PHPers Opole #3

  View Slide

 9. Yuck!
  Yuck!
  PHPers Opole #3

  View Slide

 10. PHPers Opole #3

  View Slide

 11. PHPers Opole #3

  View Slide

 12. Narzut techniczny
  Annotations

  Controllers

  YAMLs
  PHPers Opole #3

  View Slide

 13. PHPers Opole #3

  View Slide

 14. 2. Proces Developerski
  PHPers Opole #3

  View Slide

 15. Brak kultury dzielenia się wiedzą
  PHPers Opole #3

  View Slide

 16. “Boskie klasy” dla logiki biznesowej
  PHPers Opole #3

  View Slide

 17. PHPers Opole #3

  View Slide

 18. 3. “DDD”
  PHPers Opole #3

  View Slide

 19. PHPers Opole #3

  View Slide

 20. Database Driven Development
  Co może dla niektórych oznaczać…
  PHPers Opole #3

  View Slide

 21. Hype Driven Development
  lub po prostu…
  PHPers Opole #3

  View Slide

 22. Yes, of course, we DO in our company
  TDD, BDD, DDD, SOLID, OOP, EVENT SOURCING,
  CQRS, MICROSERVICES, SERVERLESS, CODE
  REVIEW, PAIR PROGRAMMING, AGILE, MEXICAN
  FRIDAYS…
  PHPers Opole #3

  View Slide

 23. PHPers Opole #3

  View Slide

 24. To wszystko to nie rozumienie
  bądź nadużywanie
  technicznych sformułowań
  PHPers Opole #3

  View Slide

 25. Korzyści
  Rozwiązania
  Problemy
  PHPers Opole #3

  View Slide

 26. Po pierwsze…

  Bądź Inżynierem
  PHPers Opole #3

  View Slide

 27. Bądź dociekliwy i nie bój się pytać
  PHPers Opole #3
  (Seniorzy, patrzę na Was)

  View Slide

 28. Używaj
  CQS / CQRS
  Command Query Separation

  Command Query Responsibility Segregation
  PHPers Opole #3

  View Slide

 29. Command
  PHPers Opole #3

  View Slide

 30. Query
  PHPers Opole #3

  View Slide

 31. Client


  UI/Presentation
  Command
  Query
  Event
  Write DB
  Read DB
  PHPers Opole #3

  View Slide

 32. Rozkazywanie aplikacji
  PHPers Opole #3

  View Slide

 33. PHPers Opole #3

  View Slide

 34. PHPers Opole #3
  CommandBus
  thephpleague/tactician norzechowicz/hire-in-social

  View Slide

 35. PHPers Opole #3

  View Slide

 36. PHPers Opole #3
  Użycie w aplikacji

  View Slide

 37. PHPers Opole #3

  View Slide

 38. PHPers Opole #3

  View Slide

 39. PHPers Opole #3

  View Slide

 40. PHPers Opole #3
  Odczytywanie z aplikacji

  View Slide

 41. PHPers Opole #3

  View Slide

 42. PHPers Opole #3

  View Slide

 43. PHPers Opole #3
  QueryBus
  norzechowicz/hire-in-social

  View Slide

 44. Pamiętaj, że Framework to tylko
  jedna z warstw
  PHPers Opole #3

  View Slide

 45. PHPers Opole #3

  View Slide

 46. PHPers Opole #3

  View Slide

 47. PHPers Opole #3

  View Slide

 48. Jak możesz to zorganizować:
  PHPers Opole #3

  View Slide

 49. Jak możesz to zorganizować:
  PHPers Opole #3

  View Slide

 50. Używaj z głową
  Domain Driven Design
  PHPers Opole #3

  View Slide

 51. 40 minut nie wystarczy…
  PHPers Opole #3

  View Slide

 52. Kiedy używać?
  PHPers Opole #3

  View Slide

 53. PHPers Opole #3
  Complex Business Logic

  View Slide

 54. No czyli kiedy?
  PHPers Opole #3

  View Slide

 55. Event Stroming z pomocą!
  http://eventstorming.pl/
  PHPers Opole #3

  View Slide

 56. Wciąż nie rozumiesz?
  PHPers Opole #3

  View Slide

 57. Czytaj i pytaj!
  PHPers Opole #3

  View Slide

 58. Korzyści
  Rozwiązania
  Problemy
  PHPers Opole #3

  View Slide

 59. Dla developera to

  mniej 

  co przekłada się na…
  PHPers Opole #3

  View Slide

 60. Łatwiejsze wprowadzanie zmian
  PHPers Opole #3

  View Slide

 61. Efektywniejsza praca zespołu
  PHPers Opole #3

  View Slide

 62. Efektywniejsze działanie biznesu
  PHPers Opole #3

  View Slide

 63. Naszym obowiązkiem, jako programistów,
  powinno być wspieranie biznesu w jego
  działaniu oraz rozwijaniu
  PHPers Opole #3

  View Slide

 64. Źródła
  •Obrazki w tle: https://pexels.com/
  •Komiks: CommitStrip.com
  •Źródło inspiracji: https://zawarstwaabstrakcji.pl/
  •Oferty pracy: https://justjoin.it/ & https://nofluffjobs.com/
  •Przykłady kodu z github.com:
  • https://github.com/norzechowicz/hire-in-social
  PHPers Opole #3

  View Slide

 65. Thank you!
  github.com/RadnoK
  twitter.com/RadnoK_
  radnok.com
  On behalf of
  PHPers Opole #3

  View Slide