Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Framework Agnostic

Framework Agnostic

Konrad Alfaro

February 22, 2019
Tweet

More Decks by Konrad Alfaro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Framework Agnostic Czyli najlepsze co możesz zrobić dla biznesu 


  z którym pracujesz PHPers Opole #3
 2. Konrad Alfaro PHP Software Developer @ BitBag PHPers Opole #3

 3. Korzyści Rozwiązania Problemy PHPers Opole #3

 4. 1. Frameworki PHPers Opole #3

 5. “Framework” programmer PHPers Opole #3

 6. PHPers Opole #3

 7. Yuck! PHPers Opole #3

 8. PHPers Opole #3

 9. Yuck! Yuck! PHPers Opole #3

 10. PHPers Opole #3

 11. PHPers Opole #3

 12. Narzut techniczny Annotations Controllers YAMLs PHPers Opole #3

 13. PHPers Opole #3

 14. 2. Proces Developerski PHPers Opole #3

 15. Brak kultury dzielenia się wiedzą PHPers Opole #3

 16. “Boskie klasy” dla logiki biznesowej PHPers Opole #3

 17. PHPers Opole #3

 18. 3. “DDD” PHPers Opole #3

 19. PHPers Opole #3

 20. Database Driven Development Co może dla niektórych oznaczać… PHPers Opole

  #3
 21. Hype Driven Development lub po prostu… PHPers Opole #3

 22. Yes, of course, we DO in our company TDD, BDD,

  DDD, SOLID, OOP, EVENT SOURCING, CQRS, MICROSERVICES, SERVERLESS, CODE REVIEW, PAIR PROGRAMMING, AGILE, MEXICAN FRIDAYS… PHPers Opole #3
 23. PHPers Opole #3

 24. To wszystko to nie rozumienie bądź nadużywanie technicznych sformułowań PHPers

  Opole #3
 25. Korzyści Rozwiązania Problemy PHPers Opole #3

 26. Po pierwsze…
 Bądź Inżynierem PHPers Opole #3

 27. Bądź dociekliwy i nie bój się pytać PHPers Opole #3

  (Seniorzy, patrzę na Was)
 28. Używaj CQS / CQRS Command Query Separation
 Command Query Responsibility

  Segregation PHPers Opole #3
 29. Command PHPers Opole #3

 30. Query PHPers Opole #3

 31. Client
 
 UI/Presentation Command Query Event Write DB Read DB

  PHPers Opole #3
 32. Rozkazywanie aplikacji PHPers Opole #3

 33. PHPers Opole #3

 34. PHPers Opole #3 CommandBus thephpleague/tactician norzechowicz/hire-in-social

 35. PHPers Opole #3

 36. PHPers Opole #3 Użycie w aplikacji

 37. PHPers Opole #3

 38. PHPers Opole #3

 39. PHPers Opole #3

 40. PHPers Opole #3 Odczytywanie z aplikacji

 41. PHPers Opole #3

 42. PHPers Opole #3

 43. PHPers Opole #3 QueryBus norzechowicz/hire-in-social

 44. Pamiętaj, że Framework to tylko jedna z warstw PHPers Opole

  #3
 45. PHPers Opole #3

 46. PHPers Opole #3

 47. PHPers Opole #3

 48. Jak możesz to zorganizować: PHPers Opole #3

 49. Jak możesz to zorganizować: PHPers Opole #3

 50. Używaj z głową Domain Driven Design PHPers Opole #3

 51. 40 minut nie wystarczy… PHPers Opole #3

 52. Kiedy używać? PHPers Opole #3

 53. PHPers Opole #3 Complex Business Logic

 54. No czyli kiedy? PHPers Opole #3

 55. Event Stroming z pomocą! http://eventstorming.pl/ PHPers Opole #3

 56. Wciąż nie rozumiesz? PHPers Opole #3

 57. Czytaj i pytaj! PHPers Opole #3

 58. Korzyści Rozwiązania Problemy PHPers Opole #3

 59. Dla developera to
 mniej 
 co przekłada się na… PHPers

  Opole #3
 60. Łatwiejsze wprowadzanie zmian PHPers Opole #3

 61. Efektywniejsza praca zespołu PHPers Opole #3

 62. Efektywniejsze działanie biznesu PHPers Opole #3

 63. Naszym obowiązkiem, jako programistów, powinno być wspieranie biznesu w jego

  działaniu oraz rozwijaniu PHPers Opole #3
 64. Źródła •Obrazki w tle: https://pexels.com/ •Komiks: CommitStrip.com •Źródło inspiracji: https://zawarstwaabstrakcji.pl/

  •Oferty pracy: https://justjoin.it/ & https://nofluffjobs.com/ •Przykłady kodu z github.com: • https://github.com/norzechowicz/hire-in-social PHPers Opole #3
 65. Thank you! github.com/RadnoK twitter.com/RadnoK_ radnok.com On behalf of PHPers Opole

  #3