Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mokřadní (kořenové) čistírny odpadních vod

Mokřadní (kořenové) čistírny odpadních vod

Přednáška představuje technologii mokřadních čistíren a její přednosti a nevýhody a dává příklady čistíren pro malé obce a jejich cenové srovnání.

7e0ee051351a56c6453c1d748fc5a39f?s=128

Vit Rous

June 06, 2019
Tweet

More Decks by Vit Rous

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Čistíme vodu, přirozeně. Mokřadní (kořenové / vegetační) čistírny odpadních vod

  VÍT ROUS Seminář Mokřadní čištění odpadních vod Závada, 6. 6. 2019
 2. 2 Čistíme vodu, přirozeně. PŘEDSTAVENÍ A OBSAH PŘEDNÁŠKY Přednášející: Ing.

  Vít Rous • Grania s.r.o. • FŽP ČZU • Projektant – kořenové čistírny, rybníky, potoky, dešťovka, protierozní ochrana – vše přírodě-blízká řešení • rous.vitek@grania.cz • www.grania.cz Obsah přednášky: 1. Co je to mokřadní / kořenová / vegetační čistírna. 2. Proč zvolit kořenovku. 3. Příklady pro (menší) obce.
 3. 3 Čistíme vodu, přirozeně. CO JE TO MOKŘADNÍ (KOŘENOVÁ) ČISTÍRNA

  Uměle vytvořený mokřadní systém, navržený za účelem využití přirozených procesů pro zlepšení kvality vody.
 4. 4 Čistíme vodu, přirozeně. PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU… KDYŽ MÁ TOLIK

  NEVÝHOD ▪ Větší náročnost na plochu. ▪ Pokles čisticího efektu mimo vegetační období. ▪ Nevhodnost pro průmyslové odpadní vody a odpadní vody z nemocnic a jiných nebezpečných provozů. ▪ Menší možnost řízení čisticího procesu. ▪ Nemožnost přílišného používání desinfekčních prostředků. ▪ Nevhodnost pro čištění koncentrovaných odpadních vod. (z prezentace http://pece.zf.jcu.cz/docs/prednasky/Funkce-a-vyuziti-makrofyt- 8913bcb97c.pdf)
 5. 5 Čistíme vodu, přirozeně. PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU… KDYŽ MÁ TOLIK

  NEVÝHOD Zdroj: Tom Headley (2017): Treatment of Oilfield Production Water using Wetlands in Oman - presentation. Aarhus BAUER NIMR (OMAN) Voda z ropných vrtů 180 000 m3/den Přes 400 ha Mokřad s volnou hladinou
 6. 6 Čistíme vodu, přirozeně. PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU… KDYŽ MÁ TOLIK

  NEVÝHOD ČISTÍRNA DŮLNÍCH VOD MR I Terén Design s.r.o. Grania s.r.o. Důlní voda 80-160 l/s Mariánské Radčice ČR
 7. 7 Čistíme vodu, přirozeně. PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU… KDYŽ MÁ TOLIK

  NEVÝHOD Zdroj: Iridra - facebook ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém 20 000 EO Francouzský systém
 8. 8 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE JAKÉ JSOU

  DNES KOŘENOVKY ▪ Kořenovka s vertikálním průtokem ▪ Většina nových ▪ Vyšší účinnost => menší ▪ Limity do 2000 EO bez problémů ▪ Kořenovka s horizontálním průtokem ▪ Stále nejčastější ▪ Menší účinnost (NH4) ▪ Dnes už nepoužíváme! Zdroj: Dotro et al (2017): Treatment wetlands. London: IWA Publishing (Biological wastewater treatment series, volume seven).
 9. 9 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE JAKÉ JSOU

  DNES KOŘENOVKY ▪ Čím víc pruhů, tím víc Adidas a čím více filtrů, tím čistější voda! ▪ Pro obce jsou dnes 2 nejlepší volby ▪ 1. „rakouský“ systém − Předčištění v septiku + 2x filtr s vertikálním průtokem, odvoz kalu nebo přidání kalového vegetačního pole − Dražší investice (15-25 tisíc EO), případně dražší provoz (samostatné řešení kalu) − Plocha 1 + 1 m2/EO ▪ 2. „francouzský“ systém − Pouze hrubé předčištění + 2x filtr s vertikálním průtokem − Nižší investice (10-18 tisíc EO), levnější provoz (vyřešený kal) − Plocha 1,2 + 0,8 m2/EO
 10. 10 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE JAKÉ JSOU

  DNES KOŘENOVKY Vegetační filtr s vertikálním průtokem Francouzský systém Potřeba velkého septiku Pouze hrubé předčištění (levnější investice i údržba)
 11. 11 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE RAKOUSKÝ SYSTÉM

  BÄRENKOGELHAUS „Rakouský“ systém 40 EO Zdroj: Hochfeldt et al. (2017): Simulating a full-scale two-stage vertical flow wetland system using the HYDRUS Wetland Module
 12. 12 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE RAKOUSKÝ SYSTÉM

  BÄRENKOGELHAUS „Rakouský“ systém 40 EO Zdroj: Hochfeldt et al. (2017): Simulating a full-scale two-stage vertical flow wetland system using the HYDRUS Wetland Module
 13. 13 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY OD NÁS A ZE SVĚTA

  RAKOUSKÝ SYSTÉM Přítok Odtok Limity BAT 2000 EO CHSK 346 12 75 (140) BSK 149 7 22 (30) NL - - 25 (30) N-NH4 57 0.03 12 (20) Zdroj: Paing et al (2015): Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system age and design on performances of French vertical flow constructed wetlands: A survey based on 169 full scale systems.
 14. 14 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  Zdroj: Iridra - facebook ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém 20 000 EO
 15. 15 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  Zdroj: Iridra - facebook ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém 20 000 EO
 16. 16 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

 17. 17 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY OD NÁS A ZE SVĚTA

  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM Přítok Odtok Limity BAT 2000 EO CHSK 840 50 75 (140) BSK 360 6 22 (30) NL 350 10 25 (30) N-NH4 70 5 12 (20) Zdroj: Paing et al (2015): Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system age and design on performances of French vertical flow constructed wetlands: A survey based on 169 full scale systems.
 18. 18 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  ČR – OBEC BUKOV Francouzský systém 200 EO, 2 m2/EO
 19. 19 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  - BUKOV Investice ▪ HÚT a vodní tok − 0,6 mil. Kč ▪ Čistírna − Domeček cca 0,25 mil. Kč − Automatické česle cca 0,3 m. Kč − Čerpadla cca 0,15 mil. Kč − Ostatní (kčov) – 1,9 mil. Kč ▪ Celkem čistírna − 2,6 mil. Kč ▪ Celkem stavba − 3,3 mil. Kč => 16 500 Kč / EO Provoz ▪ Automatické česle − 0,18 kW příkon − Ani ne 1 kWh denně ▪ Čerpadla − 3,7 kW příkon (vždy jen jedno) − běh < 2 hodiny denně celkem − 7 kWh = 28 Kč/d (4 Kč/kWh) − -> 10 220 Kč/rok ▪ Dohled − 1x za cca 3 dny (2x týdně) − 2-4 hodiny týdně
 20. 20 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  - ZÁVADA ČR „Francouzský“ systém 250 EO, 2 m2/EO 50 m 17 m
 21. 21 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  - ZÁVADA Investice ▪ Předčištění a VKP − 1,25 mil. Kč ▪ Filtrační pole − 3 mil. Kč ▪ Zpevněné plochy − 0,2 mil. Kč ▪ Celkem − 4,9 mil. Kč − 19 600 Kč/EO Provoz • Česle + lapák písku ruční • Dále gravitačně bez čerpadel • Odkalování nádrží • 1x za měsíc kalovým čerpadlem < 1 hodinu • Dohled • 1x za cca 3 dny (2x týdně) • 4-6 hodiny týdně
 22. 22 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE AKTIVAČNÍ ČOV

  - CENY
 23. 23 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE AKTIVAČNÍ ČOV

  - CENY ▪ 60 EO – 1 500 000 Kč ▪ 35 EO – 550 000 Kč ▪ 260 EO - Studie ČOV Křtěnov − SO 02 ČOV – 3,5 mil Kč − PS 01 – strojně technologická část – 1,3 mil. Kč − 18 400 Kč/EO ▪ 350 EO - Studie ČOV Nemyčeves − 15 500 Kč/EO -> 5,4 mil. Kč
 24. 24 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE AKTIVAČNÍ ČOV

  - CENY Závada Bukov Křetěnov Nemyčeves Počet EO 250 200 260 350 Investice (Kč) 4 900 000 3 300 000 4 800 000 5 400 000 Investice / EO 19 600 16 500 18 500 15 500 elektřina 0 10 000 50 000 65 000 Řešení kalu 10 000 0 25 000 35 000 Provoz / EO 40 50 290 290
 25. 25 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE AKTIVAČNÍ ČOV

  - CENY 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Srovnání části celkových nákladů v průběhu času Závada Bukov Křtěnov Nemyčeves
 26. 26 Čistíme vodu, přirozeně. PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE RAKOUSKÝ SYSTÉM

  KČOV Růžová > 1000 EO < 1,5 m2/EO 16 000 000 mil. Kč Anaerobní reaktory 2x vertikální filtr Redukce fosforu
 27. 27 Čistíme vodu, přirozeně. DĚKUJI ZA POZORNOST Řešíme vodu, přirozeně…

  A máme z toho radost! Vít Rous rous.vitek@grania.cz 603 537 399 grania.cz