Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mokřadní (kořenové) čistírny odpadních vod

Mokřadní (kořenové) čistírny odpadních vod

Přednáška představuje technologii mokřadních čistíren a její přednosti a nevýhody a dává příklady čistíren pro malé obce a jejich cenové srovnání.

Vit Rous

June 06, 2019
Tweet

More Decks by Vit Rous

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Čistíme vodu, přirozeně.
  Mokřadní (kořenové / vegetační)
  čistírny odpadních vod
  VÍT ROUS
  Seminář Mokřadní čištění odpadních vod
  Závada, 6. 6. 2019

  View Slide

 2. 2
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘEDSTAVENÍ A OBSAH PŘEDNÁŠKY
  Přednášející:
  Ing. Vít Rous
  • Grania s.r.o.
  • FŽP ČZU
  • Projektant – kořenové
  čistírny, rybníky, potoky,
  dešťovka, protierozní
  ochrana – vše přírodě-blízká
  řešení
  [email protected]
  • www.grania.cz
  Obsah přednášky:
  1. Co je to mokřadní /
  kořenová / vegetační
  čistírna.
  2. Proč zvolit kořenovku.
  3. Příklady pro (menší)
  obce.

  View Slide

 3. 3
  Čistíme vodu, přirozeně.
  CO JE TO MOKŘADNÍ (KOŘENOVÁ)
  ČISTÍRNA
  Uměle vytvořený mokřadní systém,
  navržený za účelem využití přirozených
  procesů pro zlepšení kvality vody.

  View Slide

 4. 4
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU…
  KDYŽ MÁ TOLIK NEVÝHOD
  ▪ Větší náročnost na plochu.
  ▪ Pokles čisticího efektu mimo vegetační období.
  ▪ Nevhodnost pro průmyslové odpadní vody a odpadní vody z
  nemocnic a jiných nebezpečných provozů.
  ▪ Menší možnost řízení čisticího procesu.
  ▪ Nemožnost přílišného používání desinfekčních prostředků.
  ▪ Nevhodnost pro čištění koncentrovaných odpadních vod.
  (z prezentace http://pece.zf.jcu.cz/docs/prednasky/Funkce-a-vyuziti-makrofyt-
  8913bcb97c.pdf)

  View Slide

 5. 5
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU…
  KDYŽ MÁ TOLIK NEVÝHOD
  Zdroj: Tom Headley (2017): Treatment of Oilfield Production Water using Wetlands in Oman - presentation. Aarhus
  BAUER NIMR (OMAN)
  Voda z ropných vrtů
  180 000 m3/den
  Přes 400 ha
  Mokřad s volnou hladinou

  View Slide

 6. 6
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU…
  KDYŽ MÁ TOLIK NEVÝHOD
  ČISTÍRNA DŮLNÍCH VOD MR I
  Terén Design s.r.o.
  Grania s.r.o.
  Důlní voda
  80-160 l/s
  Mariánské Radčice
  ČR

  View Slide

 7. 7
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PROČ ZVOLIT KOŘENOVKU…
  KDYŽ MÁ TOLIK NEVÝHOD
  Zdroj: Iridra - facebook
  ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém
  20 000 EO
  Francouzský systém

  View Slide

 8. 8
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  JAKÉ JSOU DNES KOŘENOVKY
  ▪ Kořenovka s vertikálním
  průtokem
  ▪ Většina nových
  ▪ Vyšší účinnost => menší
  ▪ Limity do 2000 EO bez
  problémů
  ▪ Kořenovka s horizontálním
  průtokem
  ▪ Stále nejčastější
  ▪ Menší účinnost (NH4)
  ▪ Dnes už nepoužíváme!
  Zdroj: Dotro et al (2017): Treatment wetlands. London: IWA Publishing (Biological wastewater treatment series, volume seven).

  View Slide

 9. 9
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  JAKÉ JSOU DNES KOŘENOVKY
  ▪ Čím víc pruhů, tím víc Adidas a čím více filtrů, tím čistější voda!
  ▪ Pro obce jsou dnes 2 nejlepší volby
  ▪ 1. „rakouský“ systém
  − Předčištění v septiku + 2x filtr s vertikálním průtokem, odvoz kalu
  nebo přidání kalového vegetačního pole
  − Dražší investice (15-25 tisíc EO), případně dražší provoz
  (samostatné řešení kalu)
  − Plocha 1 + 1 m2/EO
  ▪ 2. „francouzský“ systém
  − Pouze hrubé předčištění + 2x filtr s vertikálním průtokem
  − Nižší investice (10-18 tisíc EO), levnější provoz (vyřešený kal)
  − Plocha 1,2 + 0,8 m2/EO

  View Slide

 10. 10
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  JAKÉ JSOU DNES KOŘENOVKY
  Vegetační filtr s vertikálním
  průtokem
  Francouzský systém
  Potřeba velkého septiku Pouze hrubé předčištění
  (levnější investice i údržba)

  View Slide

 11. 11
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  RAKOUSKÝ SYSTÉM
  BÄRENKOGELHAUS „Rakouský“ systém
  40 EO
  Zdroj: Hochfeldt et al. (2017): Simulating a full-scale two-stage vertical flow wetland system using the HYDRUS Wetland Module

  View Slide

 12. 12
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  RAKOUSKÝ SYSTÉM
  BÄRENKOGELHAUS „Rakouský“ systém
  40 EO
  Zdroj: Hochfeldt et al. (2017): Simulating a full-scale two-stage vertical flow wetland system using the HYDRUS Wetland Module

  View Slide

 13. 13
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY OD NÁS A ZE SVĚTA
  RAKOUSKÝ SYSTÉM
  Přítok Odtok Limity
  BAT
  2000 EO
  CHSK 346 12
  75
  (140)
  BSK 149 7
  22
  (30)
  NL - -
  25
  (30)
  N-NH4 57 0.03
  12
  (20)
  Zdroj: Paing et al (2015): Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system age and design on performances of French vertical
  flow constructed wetlands: A survey based on 169 full scale systems.

  View Slide

 14. 14
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM
  Zdroj: Iridra - facebook
  ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém
  20 000 EO

  View Slide

 15. 15
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM
  Zdroj: Iridra - facebook
  ORHEI, MOLDAVA Francouzský systém
  20 000 EO

  View Slide

 16. 16
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM

  View Slide

 17. 17
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY OD NÁS A ZE SVĚTA
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM
  Přítok Odtok Limity
  BAT
  2000 EO
  CHSK 840 50
  75
  (140)
  BSK 360 6
  22
  (30)
  NL 350 10
  25
  (30)
  N-NH4 70 5
  12
  (20)
  Zdroj: Paing et al (2015): Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system age and design on performances of French vertical
  flow constructed wetlands: A survey based on 169 full scale systems.

  View Slide

 18. 18
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM
  ČR – OBEC BUKOV
  Francouzský systém
  200 EO, 2 m2/EO

  View Slide

 19. 19
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM - BUKOV
  Investice
  ▪ HÚT a vodní tok
  − 0,6 mil. Kč
  ▪ Čistírna
  − Domeček cca 0,25 mil. Kč
  − Automatické česle cca 0,3 m. Kč
  − Čerpadla cca 0,15 mil. Kč
  − Ostatní (kčov) – 1,9 mil. Kč
  ▪ Celkem čistírna
  − 2,6 mil. Kč
  ▪ Celkem stavba
  − 3,3 mil. Kč => 16 500 Kč / EO
  Provoz
  ▪ Automatické česle
  − 0,18 kW příkon
  − Ani ne 1 kWh denně
  ▪ Čerpadla
  − 3,7 kW příkon (vždy jen jedno)
  − běh < 2 hodiny denně celkem
  − 7 kWh = 28 Kč/d (4 Kč/kWh)
  − -> 10 220 Kč/rok
  ▪ Dohled
  − 1x za cca 3 dny (2x týdně)
  − 2-4 hodiny týdně

  View Slide

 20. 20
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM - ZÁVADA
  ČR
  „Francouzský“ systém
  250 EO, 2 m2/EO
  50 m
  17 m

  View Slide

 21. 21
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  FRANCOUZSKÝ SYSTÉM - ZÁVADA
  Investice
  ▪ Předčištění a VKP
  − 1,25 mil. Kč
  ▪ Filtrační pole
  − 3 mil. Kč
  ▪ Zpevněné plochy
  − 0,2 mil. Kč
  ▪ Celkem
  − 4,9 mil. Kč
  − 19 600 Kč/EO
  Provoz
  • Česle + lapák písku
  ruční
  • Dále gravitačně bez
  čerpadel
  • Odkalování nádrží
  • 1x za měsíc kalovým
  čerpadlem < 1 hodinu
  • Dohled
  • 1x za cca 3 dny (2x týdně)
  • 4-6 hodiny týdně

  View Slide

 22. 22
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  AKTIVAČNÍ ČOV - CENY

  View Slide

 23. 23
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  AKTIVAČNÍ ČOV - CENY
  ▪ 60 EO – 1 500 000 Kč
  ▪ 35 EO – 550 000 Kč
  ▪ 260 EO - Studie ČOV Křtěnov
  − SO 02 ČOV – 3,5 mil Kč
  − PS 01 – strojně technologická část – 1,3 mil. Kč
  − 18 400 Kč/EO
  ▪ 350 EO - Studie ČOV Nemyčeves
  − 15 500 Kč/EO -> 5,4 mil. Kč

  View Slide

 24. 24
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  AKTIVAČNÍ ČOV - CENY
  Závada Bukov Křetěnov Nemyčeves
  Počet EO 250 200 260 350
  Investice (Kč) 4 900 000 3 300 000 4 800 000 5 400 000
  Investice / EO 19 600 16 500 18 500 15 500
  elektřina 0 10 000 50 000 65 000
  Řešení kalu 10 000 0 25 000 35 000
  Provoz / EO 40 50 290 290

  View Slide

 25. 25
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  AKTIVAČNÍ ČOV - CENY
  0
  5000
  10000
  15000
  20000
  25000
  30000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  Srovnání části celkových nákladů v průběhu času
  Závada Bukov Křtěnov Nemyčeves

  View Slide

 26. 26
  Čistíme vodu, přirozeně.
  PŘÍKLADY PRO (MENŠÍ) OBCE
  RAKOUSKÝ SYSTÉM
  KČOV Růžová
  > 1000 EO
  < 1,5 m2/EO
  16 000 000 mil. Kč
  Anaerobní reaktory
  2x vertikální filtr
  Redukce fosforu

  View Slide

 27. 27
  Čistíme vodu, přirozeně.
  DĚKUJI ZA POZORNOST
  Řešíme vodu, přirozeně…
  A máme z toho radost!
  Vít Rous
  [email protected]
  603 537 399
  grania.cz

  View Slide