Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Město, které se vyzná: Zelená a modrá infrastruktura

Město, které se vyzná: Zelená a modrá infrastruktura

Přednáška pro ostravský Klimaticon 2019 o tom, co je zelená a modrá infrastruktura a další pojmy z této oblasti (zejména Low Impact Development) s přiblížením na příkladech o co se jedná.

7e0ee051351a56c6453c1d748fc5a39f?s=128

Vit Rous

May 18, 2019
Tweet

Transcript

 1. Město, které se vyzná: Zelená a modrá infrastruktura VÍT ROUS

  Klimaticon 2019: Změny klimatu a urbanizovaná krajina
 2. 2 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura PŘEDSTAVENÍ A OBSAH PŘEDNÁŠKY

  Přednášející: Ing. Vít Rous • Grania s.r.o. • FŽP ČZU • Projektant – kořenové čistírny, rybníky, potoky, HDV, PEO – vše „Nature Based Solutions“ • rous.vitek@grania.cz • www.grania.cz Obsah přednášky: 1. O čem vlastně mluvíme? 2. Vyplatí se to? 3. A jak to vlastně vypadá?
 3. 3 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Zdroj: European Commission, 2013. Building a Green Infrastructure for Europe. ZI – EVROPSKÁ KOMISE
 4. 4 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Evropská komise: Zelená infrastruktura = Strategicky plánovaná síť přírodních a polopřírodních ploch s rozdílnými environmentálními prvky, jež byla navržena a pečuje se o ni s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. ZI – EVROPSKÁ KOMISE
 5. 5 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Zdroj: Galavotti, H. EPA’s Stormwater Program and Improving Resiliency with Green Infrastructure. US EPA Office of Water ZI – US EPA
 6. 6 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  US EPA: Zelená infrastruktura = Je nákladově-efektivní a přizpůsobivý přístup k hospodaření se srážkovými vodami, který přináší mnoho výhod pro společnost. ZI – EVROPSKÁ KOMISE
 7. 7 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Zdroj: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs ZI – WIKIPEDIA
 8. 8 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Wikipedia: Zelená infrastruktura = Zelená anebo Modro-zelená infrastruktura je síť prvků poskytující metody řešení městských a klimatických výzev pomocí stavění s přírodou (building with nature x building in nature). ZI – WIKIPEDIA
 9. 9 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Zdroj: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs ZI – MŽP ČR
 10. 10 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  Počítáme s vodou - https://www.pocitamesvodou.cz/modro-zelena-infrastruktura-je- cesta-jak-udrzet-vodu-ve-mestech-a-vnitrozemi/ Časopis Ochrana přírody – http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane- prirody/zelena-infrastruktura-co-a-proc-se-ztratilo-v-prekladu/ Česká komora architektů – https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/strategie-zelene- infrastruktury ZI – ČR
 11. 11 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  ABY TO NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ… Zdroj: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs
 12. 12 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  ABY TO NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ… Evropská komise: Nature-based solutions = Řešení společenských výzev pomocí „NBS“ jsou taková řešení , která jsou inspirovaná a podporovaná přírodou, a která jsou nákladově-efektivní a zároveň poskytují environmentální, společenské a ekonomické užitky a pomáhají budovat odolnost.
 13. 13 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  ABY TO NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ… Zdroj: Eric Fischer - Bioswale and curb extension with cutouts, wikipedia SUDS – sustainable drainage systems
 14. 14 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura O ČEM VLASTNĚ MLUVÍME

  ABY TO NEBYLO TAK JEDNODUCHÉ… LID – Low Impact Development
 15. 15 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? PENÍZE

  jak kdy, jak kde, jak co X SPOLEČENSKÉ UŽITKY ano, ale jak to ocenit?
 16. 16 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? ▪

  Zlepšení kvality vody ▪ Snížení spotřeby vody ▪ Dotace podzemních vod ▪ Snížení rizika povodní ▪ Zvýšení odolnosti dopadům klimatických změn ▪ Snížení přízemního ozónu ▪ Snížení znečištění prachem ▪ Snížení teplot ▪ Snížení spotřeby energie -> snížení emisí ▪ Zvýšení anebo zlepšení biodiverzity (habitatů) ▪ Zlepšení lidského zdraví ▪ Zvýšení fyzické aktivity (chůze, běh) ▪ Více míst k rekreaci ▪ Zlepšená estetika ▪ Úspora nákladů (na údržbu) ▪ „Zelená“ zaměstnání ▪ Zvýšení hodnoty nemovitostí
 17. 17 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? Zdroj:

  https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/HarvestingtheValueofWater.pdf
 18. 18 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? Zdroj:

  https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/HarvestingtheValueofWater.pdf Snížení nákladů na údržbu
 19. 19 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? Zdroj:

  https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/HarvestingtheValueofWater.pdf Zvýšení cen u „zelených“ projektů X Dobré pro developery, ale pomáháme gentrifikaci?
 20. 20 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura VYPLATÍ SE TO? ▪

  Green Infrastructure & Economic Development - Strategies to Foster Opportunity for Marginalized Communities − http://colab-archive.mit.edu/resources/green-infrastructure-and-economic-development- strategies-foster-opportunity-marginalized ▪ MAKING CITIES LIVEABLE - Blue-green infrastructure and its impact on society − https://ramboll.com/-/media/files/rgr/documents/markets/water/m/making-cities- liveable.pdf?la=en ▪ WHAT BENEFITS DOES GREEN INFRASTRUCTURE IN CITIES OFFER? - A functional perspective − https://greensurge.eu/pdfer/05_Benefits._A_functional_perspective.pdf
 21. 21 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? Zdroj: Low Impact Development Manual for Michigan U nás – povinnost primárně vsakovat Potřebujeme ale i evapotranspiraci!
 22. 22 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? Zdroj: http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/ Zeleň spotřebitel vody x recyklátor vody
 23. 23 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? PLÁNOVACÍ (NONSTRUCTURAL) OPATŘENÍ Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf Myslí územní plány na vodu a přírodu?
 24. 24 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf Myslí dopravní projektanti na (ne)propustnost povrchů?
 25. 25 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ ▪ Místní rostliny ▪ Co nejmenší plocha trávníku ▪ Propustná terasa ▪ Propustný chodník ▪ Základy s nízkým vlivem na podloží ▪ Dešťová zahrádka ▪ Příjezd s propustným povrchem Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf A co architekti?
 26. 26 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? DALŠÍ PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ Zdroj: Low Impact Development for Michigan ▪ Chránit přirozené odtokové cesty (údolnice) ▪ Ochranné pásmo kolem vodních toků
 27. 27 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? DALŠÍ PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf Stromy potřebují místo pro život!
 28. 28 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ (STRUCTURAL) OPATŘENÍ ▪ Dešťové zahrádky (bioretention) ▪ Vegetační příkopy (svejl) ▪ Propustná dlažba ▪ Infiltrační nádrže ▪ Podpovrchové vsaky ▪ Zelené střechy ▪ Zachycení-Znovuvyuží ▪ Umělé mokřady (kořenovky) ▪ Filtrační systémy ▪ Suché nádrže ▪ A další Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf Je toho spousta, ale v principu jde pořád o to samé. Vodu zadržet co nejblíže místu a pomalu vsakovat / využít pro evapotranspiraci (vegetaci) Případně přitom i vyčistit a recyklovat.
 29. 29 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Dešťové zahrádky
 30. 30 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Dešťové zahrádky
 31. 31 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Dešťové zahrádky
 32. 32 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Dešťové zahrádky jako součást parkování / zklidňování dopravy Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf
 33. 33 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Řešení obrácené než normálně v ČR -> vegetace níže než asfalt a přítok otvory v obrubnících Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf
 34. 34 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Vegetační příkop (bioswale) v principu to stejné, akorát protáhlé na délku Zdroj: https://www.psp.wa.gov/downloads/LID/20121221_LIDmanual_FINAL_secure.pdf
 35. 35 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Obecný název pro tyto plochy jakékoli velikosti Bioretention = zadržení vody + vegetace
 36. 36 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Zdroj: https://www.dailybreeze.com/2019/05/15/new-playground-coming-to-polliwog-park-in-manhattan-beach-cast-a-vote-for-your-favorite-design/ Nemáme náhodou ve městech nějaké jednoúčelové plochy?
 37. 37 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Zdroj: https://www.dailybreeze.com/2019/05/15/new-playground-coming-to-polliwog-park-in-manhattan-beach-cast-a-vote-for-your-favorite-design/ Nebo plochy, které jsou vlastně skoro k ničemu?
 38. 38 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Zdroj: http://spravnym.smerem.cz/ Retenci už trochu umíme, ale co když nestačí?
 39. 39 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Zdroj: facebook Iridra srl Přepady z odlehčovacích komor zatím vůbec neřešíme
 40. 40 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Zdroj: facebook Iridra srl Umělé mokřady (kořenové čistírny) mohou sloužit jak pro vyčištění přetoků z kanalizace, tak pro retenci vody
 41. 41 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura A JAK TO VLASTNĚ

  VYPADÁ? KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ Mokřad pro retenci a čištění dešťové vody
 42. 42 Klimaticon 2019 – Zelená infrastruktura ZELENÁ INFRASTRUKTURA CO SI

  VZÍT DOMŮ? ▪ Plánujeme a stavíme s přírodou, ne v přírodě (nebo dokonce proti přírodě). ▪ Víceúčelové a zelené je cool! (doslova) ▪ Zelená si s šedou rozumí a nemusí se hádat. ▪ Zadržet, zdržet, využít! ▪ A když to nejde, tak vyčistit! ▪ Ekologické i ekonomické. Zelená nesmí být exklusivní ale inkluzivní! Tak hurá do toho!