Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Revitalizace povodí - Nová Oleška

7e0ee051351a56c6453c1d748fc5a39f?s=47 Vit Rous
July 22, 2019

Revitalizace povodí - Nová Oleška

Prezentace shrnuje provedená opatření v povodí nad vsí Nová Oleška, která měla za cíl snížit povodňové riziko, ale fungují zároveň jako "protisuchá" opatření.

7e0ee051351a56c6453c1d748fc5a39f?s=128

Vit Rous

July 22, 2019
Tweet

Transcript

 1. Řešíme vodu, přirozeně. Povodně a sucho – dvě strany jedné

  mince na reálném příkladu Nové Olešky VÍT ROUS
 2. 2 Řešíme vodu, přirozeně. PŘEDSTAVENÍ A OBSAH PŘEDNÁŠKY Přednášející: Ing.

  Vít Rous • Grania s.r.o. • FŽP ČZU • Projektant – kořenové čistírny, rybníky, potoky, dešťovka, protierozní ochrana – vše přírodě-blízká řešení • rous.vitek@grania.cz • www.grania.cz Obsah přednášky: 1. Co se řešilo v Nové Olešce. 2. Jak jsme to řešili. 3. Co z toho vzešlo.
 3. 3 Řešíme vodu, přirozeně. CO SE ŘEŠILO V NOVÉ OLEŠCE

  Problém se řeší teprve, když se přímo dotýká lidí -> úkol – ať není vesnice zaplavována i 1-2 letou vodou
 4. 4 Řešíme vodu, přirozeně. CO SE ŘEŠILO V NOVÉ OLEŠCE

  Příčin problému je ale většinou několik a s lidmi souvisí -> řešení – ne pouze prohloubit a opevnit koryto ve vesnici
 5. 5 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI Hydrologický model

  -> identifikace klíčových prvků -> návrh nové situace -> model -> porovnání původní / nové
 6. 6 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI 1. Rekonstrukce

  rybníku 2. Suchý poldr 3. Revitalizace toku 4. Polosuchý poldr 5. Úprava toku ve vsi 1 4 3 2 5
 7. 7 Řešíme vodu, přirozeně. 0 1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 současný stav návrhový stav JAK JSME TO ŘEŠILI Déšť – 50 mm - odtok z původního povodí - po úpravách
 8. 8 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI Déšť původně

  generující 2letou vodu – nově menší průtok
 9. 9 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI 50 letý

  déšť – původně cca 8 m3, nově cca 4 m3
 10. 10 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI No dobře,

  ale teď neprší, tak proč řešit povodně? Protože povodně nebyl jediný problém v Nové Olešce, ale nejvíc trápil místní.
 11. 11 Řešíme vodu, přirozeně. JAK JSME TO ŘEŠILI Problém byl

  i opačný – po jarních povodních pak v létě voda nedotekla do vsi
 12. 12 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Tůně ve

  vsi v záplavové zóně
 13. 13 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Koryto toku

  sice zpevněné, ale kámen na sucho / gabiony a možnost vybřežení -> zůstávají místa pro různorodý život
 14. 14 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Rybník původně

  „na černo“ -> legalizace, zvýšení hráze, zvětšení retence vody, zvětšení mokřadu
 15. 15 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Původní rybníček

 16. 16 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Nový rybník

  s násobně větší retenční kapacitou a velkým mokřadem
 17. 17 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Suchý poldr

  s mokřadem
 18. 18 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Suchý poldr

  s mokřadem
 19. 19 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO původní koryto

 20. 20 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO původní koryto

 21. 21 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO nové koryto

 22. 22 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO nové koryto

 23. 23 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO nové koryto

 24. 24 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Tůně místo

  původního koryta
 25. 25 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Polosuchý poldr

  – původní stav (zde prý nikdy neměla být voda – prý zbytečný návrh v rámci projektu)
 26. 26 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Stačí ale

  zrušit drén a co se nestane…
 27. 27 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO …najednou je

  voda…
 28. 28 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO …i letos,

  i minulý rok, i ve vsi…
 29. 29 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO …a za

  vodou přišli lidé zpět do krajiny
 30. 30 Řešíme vodu, přirozeně. CO Z TOHO VZEŠLO Závěrem (co

  si vzít domů): Opatření fungují již několik a za tu dobu: 1. Nebyly ve vesnici povodně jako dřív. 2. Nevyschla voda v potoce a v téhle „tůni“. 3. Lidi opravili křížek, postavili lavičku, zasadili strom a šli bruslit tam, kde měla být maximálně louže…
 31. 31 Řešíme vodu, přirozeně. DĚKUJI ZA POZORNOST Řešíme vodu, přirozeně…

  A máme z toho radost! Vít Rous rous.vitek@grania.cz 603 537 399 grania.cz