Headless WordPress – или как да използваме WordPress като бекенд към собствената си уеб апликация.

Headless WordPress – или как да използваме WordPress като бекенд към собствената си уеб апликация.

В тази лекция ще споделя моя опит как да свържем WordPress като система за управление на съдържание с друга уеб апликация, която предоставя това съдържание към крайния потребител. Примерите в лекцията ще са базирани на работата ми по проект, който използва разработена от нас javascript single page апликация, която дава бърз достъп на клиентите до стотици статии за самопомощ на няколко езика. Headless философията ни позволява да се възползваме от удобството за обновяване и добавяне на съдържание от голям брой редактори, през добре познатия им WordPress бекенд, като в същото време визуализира съдържанието във вече съществуващата апликация, която клиентите ни използват за управление на услугата си.
Ще обърна внимание на следните теми:
– Как да прехвърлим всичко от WordPress, през REST API, към другата апликацията. стъпки от процеса: регистриране на REST endpoint, прехвърляне на навигационни менюта, breadcrumbs, seo тагове и други
– Как да защитим максимално обмена на данни между WordPress и другата апликация
– Как да улесним редакторите чрез добавяне на custom fields

27378dfefac1382ffcbc63e7183834ae?s=128

Stanimir Stoyanov

November 09, 2019
Tweet