Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hoe betrokken wil jij zijn? Wetenschap 2.0 - NSCR

Hoe betrokken wil jij zijn? Wetenschap 2.0 - NSCR

Voor de promovendi van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) gaf Studio Lakmoes een inspiratielezing over bruggen bouwen naar de samenleving als onderzoeker binnen een maatschappelijk 'hot' thema.

Studio Lakmoes

April 10, 2014
Tweet

More Decks by Studio Lakmoes

Other Decks in Science

Transcript

 1. Is het belangrijk? … dat jullie kennis wordt gebruikt? En

  hebben jullie daar een rol in te vervullen?
 2. Hoe kun je zorgen dat kennis gebruikt wordt? •  zenden

  •  dialoog •  participatie •  cocreatie
 3. Hersenen houden van beeld •  Onbewust verwerken •  Sneller informatie

  opnemen •  Relaties & patronen vinden •  Motiveren
 4. Beleids- samenvattingen    

                   !   " # $  "   "        # %                          !! "  # #   $        %         &     !     $          '   ! $"     "  ! !  " & "  !  " !   "    "    ! (         )"   &'( & )&*&+ ( ','( -   . /    %  0)1 &'(& )&*&+ (','(- -(&'( 2&''-0 -02'(-0 *&' +)-()& )&' 3)-( /'( +&'3(43&'& )+ )&5)3 3-2(- (&'(11& 3- &'& -'2& $    "          * $   !    '        ! * ' + , -     -     "     !    !  " $"!!    .       /0 0! "    "         /0&! 
 5. Word ik als onderzoeker nog wel serieus genomen als ik

  ga bloggen/twitteren? En waarom eigenlijk niet?