Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hoe betrokken wil jij zijn? Wetenschap 2.0 - NSCR

Hoe betrokken wil jij zijn? Wetenschap 2.0 - NSCR

Voor de promovendi van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) gaf Studio Lakmoes een inspiratielezing over bruggen bouwen naar de samenleving als onderzoeker binnen een maatschappelijk 'hot' thema.

0c4b3a946718934d23039797a2e87010?s=128

Studio Lakmoes

April 10, 2014
Tweet

Transcript

 1. Wetenschap 2.0 Hoe betrokken wil jij zijn? VU Amsterdam, 10

  april 2014
 2. None
 3. None
 4. None
 5. Wetenschapper in 2014

 6. Is kennis delen mijn verantwoordelijkheid?

 7. Transparantie en openheid

 8. Participatie

 9. Beeldcultuur

 10. Economische crisis

 11. None
 12. None
 13. Is het belangrijk? … dat jullie kennis wordt gebruikt? En

  hebben jullie daar een rol in te vervullen?
 14. Is kennis delen mijn verantwoordelijkheid? En als ik het niet

  doe, wie dan?
 15. Hoe kun je zorgen dat kennis gebruikt wordt? •  zenden

  •  dialoog •  participatie •  cocreatie
 16. Kennisuitwisseling is tweerichtingsverkeer

 17. Stem je communicatie af op je doelgroep

 18. Biedt je kennis aan in hapklare brokken

 19. Ondersteun je communicatie met visuele hulpmiddelen

 20. Hersenen houden van beeld •  Onbewust verwerken •  Sneller informatie

  opnemen •  Relaties & patronen vinden •  Motiveren
 21. Hoe leer je het liefst?

 22. Communiceer niet alleen aan het eind van je onderzoekstraject

 23. None
 24. Social media zijn tools

 25. None
 26. Social media landscape

 27. Posters en powerpoint

 28. Beleids- samenvattingen    

                   !   " # $  "   "        # %                          !! "  # #   $        %         &     !     $          '   ! $"     "  ! !  " & "  !  " !   "    "    ! (         )"   &'( & )&*&+ ( ','( -   . /    %  0)1 &'(& )&*&+ (','(- -(&'( 2&''-0 -02'(-0 *&' +)-()& )&' 3)-( /'( +&'3(43&'& )+ )&5)3 3-2(- (&'(11& 3- &'& -'2& $    "          * $   !    '        ! * ' + , -     -     "     !    !  " $"!!    .       /0 0! "    "         /0&! 
 29. Infographics

 30. Platforms

 31. Hoe gebruik je slim social media?

 32. Word ik als onderzoeker nog wel serieus genomen als ik

  ga bloggen/twitteren? En waarom eigenlijk niet?
 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. None
 40. Hoe voorkom ik dat mijn verhaal ‘verkeerd’ in de media

  komt? En is het eigenlijk erg?
 41. None