Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Infographic Stappenplan

Infographic Stappenplan

Stappenplan voor het maken van infographics

Studio Lakmoes

May 27, 2014
Tweet

More Decks by Studio Lakmoes

Other Decks in Design

Transcript

  1. 1 Inventarisatie 2 Informatie 3 Analyse 4 Blauwdruk 5 Ontwerpen

    6 Opleveren akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord Infographics ontwerpen stappenplan
  2. Informatie en data analyser- en en ordenen De informatie en

    data wordt geanalyseerd en geordend. We ontdekken welk verhaal de informatie en data vertel- len en of het een logisch verhaal is met een kop, een midden en een staart (con- clusie). Blauwdruk schetsen We gaan een wireframe of blauwdruk schetsen om te laten zien waar welke infor- matie in de infographic geplaatst gaat worden. Studio Lakmoes helpt bij het delen van kennis door data en informatie te vertalen naar infographics. Hieronder wordt de werkwijze van Studio Lakmoes toegelicht. studio lakmoes [email protected] Arnhem 06 4992 5262 www.studiolakmoes.nl @studiolakmoes Inventarisatie Allereerst inventariseren we wat doel en doelgroep zijn, welke vraag we willen beant- woorden, en welke infor- matie daarvoor nodig is. We kijken ook hoe de infograph- ic verspreid gaat worden (online of offline) en of er een huisstijl is waar rekening mee gehouden moet worden. Informatie en data verzamelen We verzamelen alle infor- matie en data die nodig is. Ontwerpen De wireframe of blauwdruk wordt ingevuld: we ontwerp- en beelden, grafieken, titels en tekstvakken. Opleveren De infographic wordt opge- leverd. Let op: op elke fase wordt akkoord gegeven. Het is niet mogelijk om na akkoord nog een stapje terug te zetten in de tijd. Als de wireframe is ontworpen, kun je geen nieuwe data toevoegen.