Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne

2013-05-20 PHPers.pl

D608d2629d4e5b521f60cfbd3e9a9d73?s=128

Tytus

May 20, 2013
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Wyrażenia Regularne 20-05-2013 Tytus Ciunelis @tciunelis

 2. None
 3. Wyrażenia Regularne z

 4. Wyrażenia Regularne z Kapitanem Kirkiem

 5. PCRE PCRE = Perl Compatible Regular Expressions

 6. PCRE PCRE = Perl Compatible Regular Expressions Philip Hazel University

  Computing Service Cambridge CB2 3QH, England.
 7. PCRE PCRE = Perl Compatible Regular Expressions ◦ http://www.pcre.org/pcre.txt

 8. Oznaczenia RegExp Subject Match

 9. RegExp

 10. RegExp /foobar/i

 11. RegExp - pattern /foobar/i

 12. RegExp - pattern /foobar/i ◦ Pattern - sekwencja symboli i

  słów ◦ Opis szukanego łańcucha
 13. RegExp - modifier /foobar/i

 14. RegExp - modifier /foobar/i ◦ Opcjonalnie

 15. RegExp - delimiter /foobar/i

 16. RegExp - delimiter /foobar/i ◦ oddziela wzorzec ◦ rozdziela wzorzec

  od modyfikatorów
 17. RegExp - delimiter #foobar#i

 18. RegExp - delimiter #foobar#i

 19. RegExp - delimiter [foobar]i

 20. RegExp - delimiter {foobar}i

 21. RegExp - example /DESTRUCTION/ Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.

  -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'
 22. RegExp - example /DESTRUCTION/ Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.

  ◦ Wzorzec musi wystąpić przynajmniej raz ◦ Położenie nie jest istotne -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'
 23. Metacharacters

 24. Metacharacters /[Cap]tin \s* Ki+r./ ◦ Część znaków wzorca ma specjalne

  znaczenie
 25. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot

 26. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku
 27. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku ◦ Oprócz znaku nowej lini
 28. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku ◦ Oprócz znaku nowej lini Captin Kirk ✓
 29. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku ◦ Oprócz znaku nowej lini Captin Dirk ✓
 30. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku ◦ Oprócz znaku nowej lini Captin Śirk ✓
 31. /Captin .irk/ Metacharacters - Dot ◦ Kropka pasuje do dowolnego

  znaku ◦ Oprócz znaku nowej lini Captin _irk ✓
 32. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot

 33. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot ◦ Modyfikator s włącza tryb single

  line (dotall)
 34. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot ◦ Modyfikator s włącza tryb single

  line (dotall) Captin Kirk ✓
 35. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot ◦ Modyfikator s włącza tryb single

  line (dotall) Captin:Kirk ✓
 36. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot ◦ Modyfikator s włącza tryb single

  line (dotall) Captin↵ Kirk ✓
 37. /Captin.Kirk/s Metacharacters - Dot ◦ Modyfikator s włącza tryb single

  line (dotall) ◦ http://nikic.github.io/2011/12/10/PCRE-and-newlines.html Captin↵ Kirk ✓
 38. \$ Metacharacters - Escape ◦ Za pomocą \ można pozbawić

  znak specjalnego znaczenia
 39. \$ Metacharacters - Escape . [] () ^ $ *

  + ? {} | \ ◦ Za pomocą \ można pozbawić znak specjalnego znaczenia
 40. Price is \Q$9.99\E Metacharacters - Escape Price is $9.99

 41. Price is \Q$9.99\E Metacharacters - Escape Price is $9.99 ◦

  Metaznaki wewnątrz \Q i \E stracą swoje specjalne znaczenie
 42. Character Classes

 43. /[abcdef]/ Character Classes

 44. /[abcdef]/ Character Classes ◦ Brak separatorów między znakami

 45. /[abcdef]/ Character Classes ◦ Brak separatorów między znakami ◦ Ograniczone

  nawiasami kawadratowymi
 46. /[abcdef]/ Character Classes ◦ Brak separatorów między znakami ◦ Ograniczone

  nawiasami kawadratowymi ◦ Traktowane jako jeden znak
 47. /[a-f]/ Character Classes ◦ Można definiować zakres

 48. /[a-cd-f0-9]/ Character Classes ◦ Można definiować zakres ◦ Jedna klasa

  może zawierać wiele zakresów
 49. /[abc.]/ Character Classes ◦ Znaki specjalne (metacharacters) tracą swoje specjalne

  znaczenie wewnątrz klasy
 50. /[af-]/ Character Classes ◦ Myślnik traci specjalne znaczenie

 51. /[^abc]/ Character Classes ◦ Znaki w klasie mogą być zanegowane.

  Dopełnienie zbioru.
 52. /[^abc]/ Character Classes ◦ Znaki w klasie mogą być zanegowane

  ◦ Oznacza każdy znak, który nie znajduje się w klasie razem z nowymi liniami
 53. /[ab^c]/ Character Classes ◦ W innym miejscu traci specjalne znaczenie

 54. Character Classes - skróty \w słowo [A-Za-z0-9_] \W wszystko oprócz

  słów [^A-Za-z0-9_] \d cyfra [0-9] \D wszystko oprócz cyfr [^0-9] \s biały znak [ \n\r\t\f] \S wszystko oprócz białych znaków [^ \n\r\t\f]
 55. Character Classes - skróty \w słowo [A-Za-z0-9_] \W wszystko oprócz

  słów [^A-Za-z0-9_] \d cyfra [0-9] \D wszystko oprócz cyfr [^0-9] \s biały znak [ \n\r\t\f] \S wszystko oprócz białych znaków [^ \n\r\t\f] . Kropka [^\n]
 56. Alternatives

 57. Alternatives /Kirk|Spock/ Kirk

 58. Alternatives /Kirk|Spock/ Kirk Spock

 59. Alternatives /Kirk|Spock/ Kirk Spock Kirk Spock

 60. Metacharacters - Quantifier /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/

 61. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ Kwantyfikator określa powtórzenia poprzedniego znaku lub grupy Metacharacters

  - Quantifier
 62. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ ◦ * zero lub więcej (0 → ∞)

  Metacharacters - Quantifier
 63. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ ◦ * zero lub więcej (0 → ∞)

  ◦ + jedno lub więcej (1 → ∞) Metacharacters - Quantifier
 64. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ ◦ * zero lub więcej (0 → ∞)

  ◦ + jedno lub więcej (1 → ∞) ◦ ? zero lub jedno (0 → 1) Metacharacters - Quantifier
 65. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ ◦ * zero lub więcej (0 → ∞)

  ◦ + jedno lub więcej (1 → ∞) ◦ ? zero lub jedno (0 → 1) ◦ {x,y} od x do y (x → y) Metacharacters - Quantifier
 66. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/ ◦ * zero lub więcej (0 → ∞)

  = {0,} ◦ + jedno lub więcej (1 → ∞) = {1,} ◦ ? zero lub jedno (0 → 1) = {0,} ◦ {x,y} od x do y (x → y) Metacharacters - Quantifier
 67. Quantifier - greediness

 68. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness

 69. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness

 70. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness /".+"/

 71. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness /".+"/

 72. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness /".+?"/

 73. Quantifier - greediness *? +? {,}? ?? ◦ Aby zmienić

  kwantyfikator na leniwy wystarczy dodać ?
 74. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness /".+"/U

  ◦ Odwraca zachłanność kwantyfikatorów
 75. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott Quantifier - greediness /"[^"]+"/

 76. Quantifier - greediness /"[^"]+"/ Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

 77. Quantifier - greediness /"[^"\r\n]+"/ Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

 78. Assertions and anchors

 79. Assertions and anchors ◦ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor

  (kotwica) ◦ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji
 80. Assertions and anchors ◦ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor

  (kotwica) ◦ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji /^k/i Kirk
 81. Assertions and anchors ◦ Znak karetki oznacza, że napis musi

  zaczynać się od znaku k /^k/i Kirk
 82. Assertions and anchors ◦ Znak dolara oznacza, że napis musi

  się kończyć się znakiem k /k$/i Kirk
 83. Assertions and anchors ◦ Znak dolara oznacza, że napis musi

  się kończyć się znakiem k ◦ Dolar wyszuka koniec napisu przed znakiem nowej lini /k$/ Kirk\n
 84. Assertions and anchors /apple/i Apple

 85. Assertions and anchors /apple/i Apple ✓ Pineapple ✓

 86. Assertions and anchors /^apple/i Apple ✓ Pineapple

 87. Assertions and anchors /^apple/i Apple ✓ Pineapple ✘

 88. Assertions and anchors /apple$/i Apple ✓ Apple-pie

 89. Assertions and anchors /apple$/i Apple ✓ Apple-pie ✘

 90. Assertions and anchors /^apple$/i Apple ✓ Apple-pie ✘

 91. Assertions and anchors /^apple$/i Apple ✓ Pineapple ✘ Apple-pie ✘

 92. Assertions and anchors Captain James T. Kirk Commander Spock Commander

  Dr. Leonard McCoy
 93. Assertions and anchors Captain James T. Kirk Commander Spock Commander

  Dr. Leonard McCoy /^c\w+/im
 94. Assertions and anchors Captain James T. Kirk Commander Spock Commander

  Dr. Leonard McCoy /^c\w+/im ◦ Karetka (^) wyszuka pasujące ciągi, zaraz po znaku nowej lini
 95. Assertions and anchors /\Ac\w+/im Captain James T. Kirk Commander Spock

  Commander Dr. Leonard McCoy
 96. Assertions and anchors Captain James T. Kirk Commander Spock Commander

  Dr. Leonard McCoy ◦ \A oznacza, że napis jest szukany tylko na samym początku /\Ac\w+/im
 97. Assertions and anchors Captain James T. Kirk Commander Spock Commander

  Dr. Leonard McCoy ◦ \A oznacza, że ciąg jest szukany tylko na samym początku napisu ◦ \Z wyszuka sam koniec napisu przed znakiem nowej linii ◦ \z wyszuka koniec napisu /\Ac\w+/im
 98. Word boundaries right to vote

 99. Word boundaries right to vote

 100. Word boundaries right to vote /\bto\b/

 101. Word boundaries right to vote /\bto\b/

 102. Word boundaries right to vote /\bto\b/

 103. Word boundaries come together /\bto\b/

 104. Word boundaries come together ✘ /\bto\b/

 105. Word boundaries come together /\bto\B/

 106. Word boundaries come together /\bto\B/

 107. Word boundaries nr2br /\B2\B/

 108. Word boundaries nr2br ✓ /\B2\B/

 109. Other assertions ◦ Możemy tworzyć własne asercje ◦ Służy do

  tego konstrukcja ?=
 110. Other assertions Kirk,Spock,McCoy /[a-z]+(?=,)/i ◦ Positive look ahead ◦ Pozytywne

  przewidywanie (positive assertions)
 111. Other assertions Kirk,Spock;McCoy /[a-z]+(?=,|;)/i ◦ Positive look ahead ◦ Pozytywne

  przewidywanie (positive assertions) ◦ Można używać alternatywy
 112. Other assertions Kirk,Spock,McCoy /Kirk(?!,Spock)/i ◦ Negative look ahead ◦ Negatywne

  przewidywanie (negative assertions)
 113. Other assertions Kirk,Spock,McCoy ✘ /Kirk(?!,Spock)/i ◦ Negative look ahead ◦

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)
 114. Other assertions Kirk,Spock,McCoy ✘ Kirk,McCoy,Spock ✓ /Kirk(?!,Spock)/i ◦ Negative look

  ahead ◦ Negatywne przewidywanie (negative assertions)
 115. Other assertions Spock,Kirk,McCoy /(?=Spock,)Kirk/i ◦ Jak dopasować coś przed kursorem?

 116. Other assertions Spock,Kirk,McCoy /(?=Spock,)Kirk/i ◦ Jak dopasować coś przed kursorem?

  Spock != Kirk
 117. Other assertions Spock,Kirk,McCoy /(?<=Spock,)Kirk/i ◦ Jak dopasować coś przed kursorem?

  ◦ Opcja: ?<=
 118. Other assertions Spock,Kirk,McCoy ✓ /(?<=Spock,)Kirk/i ◦ Jak dopasować coś przed

  kursorem? ◦ Opcja: ?<= pozytywne przewidywanie wsteczne (positive look behind)
 119. Other assertions Spock,Kirk,McCoy ✓ McCoy,Kirk,Spock ✘ /(?<!McCoy,)Kirk/i ◦ Opcja: ?<!

  negatywne przewidywanie wsteczne (negative look behind)
 120. Subpatterns

 121. Subpatterns /(captain)(kirk)/ captainkirk

 122. Subpatterns /(captain)(kirk)/ captainkirk ◦ Za pomocą nawiasów oznaczamy podłańcuchy

 123. Subpatterns /(captain)(kirk)/ captainkirk

 124. Subpatterns /(captain)(kirk)/ captainkirk 1:captain 2:kirk ◦ Podłańcuchy mogą być użyte

  do wyłuskiwania części dopasowania
 125. Subpatterns /((captain)(kirk))/ captainkirk 2:captain 3:kirk ◦ Podłańcuchy numerowane są od

  lewej do prawej 1:captainkirk
 126. Subpatterns /(a.c)\1/ ◦ Do znalezionych podłańcuchów można się odwoływać abcabc

  ✓ adcabc ✘
 127. Subpattern Options /(?#Komentarz w podłańcuchu.)/ ◦ W podłańcuchach można używać

  pewne opcje oraz modyfikatory.
 128. Subpattern Options /(?OptionPattern)/ ◦ Składnia opcji w podłańcuchach

 129. Subpattern Options /((?i)[a-z]+) [a-z]+/ Captain kirk ◦ Ustawienie braku wrażliwości

  na wielkość liter
 130. Subpattern Options /((?i)[a-z]+) [a-z]+/ ◦ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość

  liter Captain kirk
 131. Subpattern Options /((?i)[a-z]+) [a-z]+/ ◦ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość

  liter Captain kirk Captain Kirk ✘
 132. Non-capturing subpatterns /box(?:ers)?/ ◦ Użycie ?: zaraz po nawiasie otwierającym

  podłańcuch spowoduje, że grupa nie zostanie przechwycona boxers
 133. Named subpatterns Captain Kirk /(?P<rank>Captain) Kirk/

 134. Named subpatterns Captain Kirk /(?P<rank>Captain) Kirk/ rank: Captain

 135. Backtracking

 136. Backtracking ◦ Algorytm z nawrotami

 137. Backtracking ◦ Algorytm z nawrotami ◦ Jeśli wybrana droga nie

  prowadzi do rozwiązania, silnik wykona nawrót do poprzedniego punktu, w kórym może podjąć decyzję.
 138. Backtracking ◦ Algorytm z nawrotami ◦ Jeśli wybrana droga nie

  prowadzi do rozwiązania, silnik wykona nawrót do poprzedniego punktu, w kórym może podjąć decyzję.
 139. Backtracking - example /\d+00/

 140. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 141. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 142. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 143. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 144. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 145. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 146. Backtracking - example /\d+00/ 12300 ◦ Łańcuch się skończył, a

  trzeba jeszcze sprawdzić 00
 147. Backtracking - example /\d+00/ 12300 ◦ backtrack

 148. Backtracking - example /\d+00/ 12300 ◦ backtrack

 149. Backtracking - example /\d+00/ 12300

 150. Backtracking - example /\d+00/ 12300 ✓

 151. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd

 152. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd

 153. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd

 154. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd

 155. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd ◦ nie udało się znaleźć

  f
 156. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd ◦ backtrack

 157. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd ◦ backtrack

 158. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd ◦ nie można się cofnąć

  dalej bo +
 159. Backtracking - example2 /\d+ff/ 123dd ✘

 160. Backtracking - example3 /ab??c/ abc

 161. Backtracking - example3 /ab??c/ abc

 162. Backtracking - example3 /ab??c/ abc ◦ Nie ma c na

  drugim miejscu
 163. Backtracking - example3 /ab??c/ abc ◦ Nie ma c na

  drugim miejscu
 164. Backtracking - example3 /ab??c/ abc ◦ backtrack ◦ spróbuj dopsaować

  b
 165. Backtracking - example3 /ab??c/ abc

 166. Backtracking - example3 /ab??c/ abc ✓

 167. Atomic grouping

 168. Atomic grouping ◦ Wyłączenie backtrackingu i niepozwalanie na nawroty może

  być pomocne ◦ Celem jest przyśpieszenie nieudanych dopasowań, zwłaszcza przy zagnieżdżonych kwantyfikatorach
 169. Atomic grouping (?>regex) ◦ Grupy atomowe nie zostaną przechwycone

 170. Atomic grouping (?>\d+)ff

 171. Atomic grouping (?>\d+)ff \d++ff ◦ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy

  (possessive) wystarczy dodać +
 172. Atomic grouping (?>\d+)ff \d++ff ◦ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy

  (possessive) wystarczy dodać + ◦ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne
 173. Atomic grouping (?>\d+)ff \d++ff ◦ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy

  (possessive) wystarczy dodać + ◦ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne ◦ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania
 174. Atomic grouping /\w+d/ abcdef ◦ Pamiętaj, że może to zmienić

  wynik dopasowania /\w++d/
 175. Atomic grouping /\w+d/ abcdef ◦ Pamiętaj, że może to zmienić

  wynik dopasowania /\w++d/
 176. Unicode

 177. Unicode /^abcdef$/u

 178. Unicode /^abcdef$/u ◦ Modyfikator u ◦ UTF-8 Mode

 179. Unicode - UTF-8 Mode ◦ Kody ASCII (0-127) są identyczne

  ◦ 2-4 Bajty użyte do reprezentacji znaków (Codepoints) ◦ Każdy codepoint jest uważany za jeden znak.
 180. Unicode Świerzop

 181. Unicode Świerzop /\x{015A}/u

 182. Unicode Świerzop /\x{015A}/u

 183. Unicode Świerzop /[a-z\x{0104}-\x{017C}]+/u

 184. Unicode Świerzop 한국어 /\p{L}+/u

 185. Czytelność /foobar/x

 186. Czytelność Łatwo przeczytać? /^[a-z0-9_%.-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$/iD

 187. Czytelność / ^ # początek łańcucha [a-z0-9_%.-]+ # user @

  # delimiter @ [a-z0-9.-]+ # domena \. # delimiter . [a-z]{2,4} # top level domain $ # koniec łańcucha /iDx
 188. Czytelność / ^ # początek łańcucha [a-z0-9_%.-]+ # user @

  # delimiter @ [a-z0-9.-]+ # domena \. # delimiter . [a-z]{2,4} # top level domain $ # koniec łańcucha /iDx ◦ Wszystko zaczynajace sie od znaku # do końca linii jest komentarzem
 189. Czytelność / ^ # początek łańcucha [a-z0-9_%.-]+ # user @

  # delimiter @ [a-z0-9.-]+ # domena \. # delimiter . [a-z]{2,4} # top level domain $ # koniec łańcucha /iDx ◦ Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )
 190. Czytelność / ^ # początek łańcucha [a-z0-9_%.-]+ # user @

  # delimiter @ [a-z0-9.-]+ # domena \. # delimiter . [a-z]{2,4} # top level domain $ # koniec łańcucha /iDx ◦ Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )
 191. PHP

 192. PHP $template = "Welcome on [ship_name]! Sincerely, [captain_name]";

 193. PHP $template = "Welcome on [ship_name]! Sincerely, [captain_name]"; $template =

  str_replace("[ship_name]",$data['ship_name'], $template); $template = str_replace("[captain_name]",$data[captain_name], $template);
 194. PHP $template = "Welcome on [ship_name]! Sincerely, [captain_name]"; $template =

  preg_replace_callback('#\[([a-z_])+\]#', 'my_callback', $template); function my_callback($matches) { ... }
 195. Linki i Narzędzia ◦ http://www.pcre.org/pcre.txt ◦ Philip Hazel - Mastering

  regular expressions ◦ http://www.regular-expressions.info/ ◦ RegexBuddy ◦ http://rubular.com/
 196. Dziękuję Pytania?