Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne

2013-05-20 PHPers.pl

Tytus

May 20, 2013
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Wyrażenia Regularne
  20-05-2013
  Tytus Ciunelis
  @tciunelis

  View full-size slide

 2. Wyrażenia Regularne z

  View full-size slide

 3. Wyrażenia Regularne z
  Kapitanem Kirkiem

  View full-size slide

 4. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions

  View full-size slide

 5. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions
  Philip Hazel
  University Computing Service
  Cambridge CB2 3QH, England.

  View full-size slide

 6. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions

  http://www.pcre.org/pcre.txt

  View full-size slide

 7. Oznaczenia
  RegExp
  Subject
  Match

  View full-size slide

 8. RegExp
  /foobar/i

  View full-size slide

 9. RegExp - pattern
  /foobar/i

  View full-size slide

 10. RegExp - pattern
  /foobar/i

  Pattern - sekwencja symboli i słów

  Opis szukanego łańcucha

  View full-size slide

 11. RegExp - modifier
  /foobar/i

  View full-size slide

 12. RegExp - modifier
  /foobar/i

  Opcjonalnie

  View full-size slide

 13. RegExp - delimiter
  /foobar/i

  View full-size slide

 14. RegExp - delimiter
  /foobar/i

  oddziela wzorzec

  rozdziela wzorzec od modyfikatorów

  View full-size slide

 15. RegExp - delimiter
  #foobar#i

  View full-size slide

 16. RegExp - delimiter
  #foobar#i

  View full-size slide

 17. RegExp - delimiter
  [foobar]i

  View full-size slide

 18. RegExp - delimiter
  {foobar}i

  View full-size slide

 19. RegExp - example
  /DESTRUCTION/
  Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.
  -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'

  View full-size slide

 20. RegExp - example
  /DESTRUCTION/
  Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.

  Wzorzec musi wystąpić przynajmniej raz

  Położenie nie jest istotne
  -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'

  View full-size slide

 21. Metacharacters

  View full-size slide

 22. Metacharacters
  /[Cap]tin \s* Ki+r./

  Część znaków wzorca ma specjalne znaczenie

  View full-size slide

 23. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot

  View full-size slide

 24. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku

  View full-size slide

 25. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini

  View full-size slide

 26. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Kirk ✓

  View full-size slide

 27. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Dirk ✓

  View full-size slide

 28. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Śirk ✓

  View full-size slide

 29. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin _irk ✓

  View full-size slide

 30. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot

  View full-size slide

 31. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)

  View full-size slide

 32. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin Kirk ✓

  View full-size slide

 33. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin:Kirk ✓

  View full-size slide

 34. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin↵
  Kirk ✓

  View full-size slide

 35. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  ○ http://nikic.github.io/2011/12/10/PCRE-and-newlines.html
  Captin↵
  Kirk ✓

  View full-size slide

 36. \$
  Metacharacters - Escape
  ○ Za pomocą \ można pozbawić znak specjalnego znaczenia

  View full-size slide

 37. \$
  Metacharacters - Escape
  . [] () ^ $ * + ? {} | \
  ○ Za pomocą \ można pozbawić znak specjalnego znaczenia

  View full-size slide

 38. Price is \Q$9.99\E
  Metacharacters - Escape
  Price is $9.99

  View full-size slide

 39. Price is \Q$9.99\E
  Metacharacters - Escape
  Price is $9.99
  ○ Metaznaki wewnątrz \Q i \E stracą swoje specjalne
  znaczenie

  View full-size slide

 40. Character Classes

  View full-size slide

 41. /[abcdef]/
  Character Classes

  View full-size slide

 42. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami

  View full-size slide

 43. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami
  ○ Ograniczone nawiasami kawadratowymi

  View full-size slide

 44. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami
  ○ Ograniczone nawiasami kawadratowymi
  ○ Traktowane jako jeden znak

  View full-size slide

 45. /[a-f]/
  Character Classes
  ○ Można definiować zakres

  View full-size slide

 46. /[a-cd-f0-9]/
  Character Classes
  ○ Można definiować zakres
  ○ Jedna klasa może zawierać wiele zakresów

  View full-size slide

 47. /[abc.]/
  Character Classes
  ○ Znaki specjalne (metacharacters) tracą swoje specjalne
  znaczenie wewnątrz klasy

  View full-size slide

 48. /[af-]/
  Character Classes
  ○ Myślnik traci specjalne znaczenie

  View full-size slide

 49. /[^abc]/
  Character Classes
  ○ Znaki w klasie mogą być zanegowane. Dopełnienie zbioru.

  View full-size slide

 50. /[^abc]/
  Character Classes
  ○ Znaki w klasie mogą być zanegowane
  ○ Oznacza każdy znak, który nie znajduje się w klasie razem
  z nowymi liniami

  View full-size slide

 51. /[ab^c]/
  Character Classes
  ○ W innym miejscu traci specjalne znaczenie

  View full-size slide

 52. Character Classes - skróty
  \w słowo [A-Za-z0-9_]
  \W wszystko oprócz słów [^A-Za-z0-9_]
  \d cyfra [0-9]
  \D wszystko oprócz cyfr [^0-9]
  \s biały znak [ \n\r\t\f]
  \S wszystko oprócz białych
  znaków
  [^ \n\r\t\f]

  View full-size slide

 53. Character Classes - skróty
  \w słowo [A-Za-z0-9_]
  \W wszystko oprócz słów [^A-Za-z0-9_]
  \d cyfra [0-9]
  \D wszystko oprócz cyfr [^0-9]
  \s biały znak [ \n\r\t\f]
  \S wszystko oprócz białych
  znaków
  [^ \n\r\t\f]
  . Kropka [^\n]

  View full-size slide

 54. Alternatives

  View full-size slide

 55. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk

  View full-size slide

 56. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk
  Spock

  View full-size slide

 57. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk
  Spock
  Kirk Spock

  View full-size slide

 58. Metacharacters - Quantifier
  /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/

  View full-size slide

 59. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  Kwantyfikator określa powtórzenia poprzedniego znaku lub grupy
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 60. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 61. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 62. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1)
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 63. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1)
  ○ {x,y} od x do y (x → y)
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 64. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞) = {0,}
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞) = {1,}
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1) = {0,}
  ○ {x,y} od x do y (x → y)
  Metacharacters - Quantifier

  View full-size slide

 65. Quantifier - greediness

  View full-size slide

 66. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness

  View full-size slide

 67. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness

  View full-size slide

 68. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/

  View full-size slide

 69. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/

  View full-size slide

 70. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+?"/

  View full-size slide

 71. Quantifier - greediness
  *?
  +?
  {,}?
  ??
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na leniwy wystarczy dodać ?

  View full-size slide

 72. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/U
  ○ Odwraca zachłanność kwantyfikatorów

  View full-size slide

 73. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /"[^"]+"/

  View full-size slide

 74. Quantifier - greediness
  /"[^"]+"/
  Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

  View full-size slide

 75. Quantifier - greediness
  /"[^"\r\n]+"/
  Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

  View full-size slide

 76. Assertions and anchors

  View full-size slide

 77. Assertions and anchors
  ○ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor
  (kotwica)
  ○ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji

  View full-size slide

 78. Assertions and anchors
  ○ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor
  (kotwica)
  ○ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji
  /^k/i
  Kirk

  View full-size slide

 79. Assertions and anchors
  ○ Znak karetki oznacza, że napis musi zaczynać się od
  znaku k
  /^k/i
  Kirk

  View full-size slide

 80. Assertions and anchors
  ○ Znak dolara oznacza, że napis musi się kończyć się
  znakiem k
  /k$/i
  Kirk

  View full-size slide

 81. Assertions and anchors
  ○ Znak dolara oznacza, że napis musi się kończyć się
  znakiem k
  ○ Dolar wyszuka koniec napisu przed znakiem nowej lini
  /k$/
  Kirk\n

  View full-size slide

 82. Assertions and anchors
  /apple/i
  Apple

  View full-size slide

 83. Assertions and anchors
  /apple/i
  Apple ✓
  Pineapple ✓

  View full-size slide

 84. Assertions and anchors
  /^apple/i
  Apple ✓
  Pineapple

  View full-size slide

 85. Assertions and anchors
  /^apple/i
  Apple ✓
  Pineapple ✘

  View full-size slide

 86. Assertions and anchors
  /apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie

  View full-size slide

 87. Assertions and anchors
  /apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie ✘

  View full-size slide

 88. Assertions and anchors
  /^apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie ✘

  View full-size slide

 89. Assertions and anchors
  /^apple$/i
  Apple ✓
  Pineapple ✘
  Apple-pie ✘

  View full-size slide

 90. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy

  View full-size slide

 91. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  /^c\w+/im

  View full-size slide

 92. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  /^c\w+/im
  ○ Karetka (^) wyszuka pasujące ciągi, zaraz po znaku nowej
  lini

  View full-size slide

 93. Assertions and anchors
  /\Ac\w+/im
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy

  View full-size slide

 94. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  ○ \A oznacza, że napis jest szukany tylko na samym
  początku
  /\Ac\w+/im

  View full-size slide

 95. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  ○ \A oznacza, że ciąg jest szukany tylko na samym początku
  napisu
  ○ \Z wyszuka sam koniec napisu przed znakiem nowej linii
  ○ \z wyszuka koniec napisu
  /\Ac\w+/im

  View full-size slide

 96. Word boundaries
  right to vote

  View full-size slide

 97. Word boundaries
  right to vote

  View full-size slide

 98. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View full-size slide

 99. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View full-size slide

 100. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View full-size slide

 101. Word boundaries
  come together
  /\bto\b/

  View full-size slide

 102. Word boundaries
  come together ✘
  /\bto\b/

  View full-size slide

 103. Word boundaries
  come together
  /\bto\B/

  View full-size slide

 104. Word boundaries
  come together
  /\bto\B/

  View full-size slide

 105. Word boundaries
  nr2br
  /\B2\B/

  View full-size slide

 106. Word boundaries
  nr2br ✓
  /\B2\B/

  View full-size slide

 107. Other assertions
  ○ Możemy tworzyć własne asercje
  ○ Służy do tego konstrukcja ?=

  View full-size slide

 108. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy
  /[a-z]+(?=,)/i
  ○ Positive look ahead
  ○ Pozytywne przewidywanie (positive assertions)

  View full-size slide

 109. Other assertions
  Kirk,Spock;McCoy
  /[a-z]+(?=,|;)/i
  ○ Positive look ahead
  ○ Pozytywne przewidywanie (positive assertions)
  ○ Można używać alternatywy

  View full-size slide

 110. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View full-size slide

 111. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy ✘
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View full-size slide

 112. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy ✘
  Kirk,McCoy,Spock ✓
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View full-size slide

 113. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  View full-size slide

 114. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?
  Spock != Kirk

  View full-size slide

 115. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?<=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  Opcja: ?<=

  View full-size slide

 116. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy ✓
  /(?<=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  Opcja: ?<= pozytywne przewidywanie wsteczne (positive
  look behind)

  View full-size slide

 117. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy ✓
  McCoy,Kirk,Spock ✘
  /(?○
  Opcja: ?look behind)

  View full-size slide

 118. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk

  View full-size slide

 119. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk
  ○ Za pomocą nawiasów oznaczamy podłańcuchy

  View full-size slide

 120. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk

  View full-size slide

 121. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk
  1:captain 2:kirk
  ○ Podłańcuchy mogą być użyte do wyłuskiwania części
  dopasowania

  View full-size slide

 122. Subpatterns
  /((captain)(kirk))/
  captainkirk
  2:captain 3:kirk
  ○ Podłańcuchy numerowane są od lewej do prawej
  1:captainkirk

  View full-size slide

 123. Subpatterns
  /(a.c)\1/
  ○ Do znalezionych podłańcuchów można się odwoływać
  abcabc ✓
  adcabc ✘

  View full-size slide

 124. Subpattern Options
  /(?#Komentarz w podłańcuchu.)/
  ○ W podłańcuchach można używać pewne opcje oraz
  modyfikatory.

  View full-size slide

 125. Subpattern Options
  /(?OptionPattern)/
  ○ Składnia opcji w podłańcuchach

  View full-size slide

 126. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  Captain kirk
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter

  View full-size slide

 127. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter
  Captain kirk

  View full-size slide

 128. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter
  Captain kirk
  Captain Kirk ✘

  View full-size slide

 129. Non-capturing subpatterns
  /box(?:ers)?/
  ○ Użycie ?: zaraz po nawiasie otwierającym podłańcuch
  spowoduje, że grupa nie zostanie przechwycona
  boxers

  View full-size slide

 130. Named subpatterns
  Captain Kirk
  /(?PCaptain) Kirk/

  View full-size slide

 131. Named subpatterns
  Captain Kirk
  /(?PCaptain) Kirk/
  rank: Captain

  View full-size slide

 132. Backtracking

  View full-size slide

 133. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami

  View full-size slide

 134. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami
  ○ Jeśli wybrana droga nie prowadzi do
  rozwiązania, silnik wykona nawrót do
  poprzedniego punktu, w kórym może podjąć
  decyzję.

  View full-size slide

 135. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami
  ○ Jeśli wybrana droga nie prowadzi do
  rozwiązania, silnik wykona nawrót do
  poprzedniego punktu, w kórym może podjąć
  decyzję.

  View full-size slide

 136. Backtracking - example
  /\d+00/

  View full-size slide

 137. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 138. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 139. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 140. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 141. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 142. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 143. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ Łańcuch się skończył, a trzeba jeszcze sprawdzić 00

  View full-size slide

 144. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ backtrack

  View full-size slide

 145. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ backtrack

  View full-size slide

 146. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View full-size slide

 147. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300 ✓

  View full-size slide

 148. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View full-size slide

 149. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View full-size slide

 150. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View full-size slide

 151. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View full-size slide

 152. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ nie udało się znaleźć f

  View full-size slide

 153. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ backtrack

  View full-size slide

 154. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ backtrack

  View full-size slide

 155. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ nie można się cofnąć dalej bo +

  View full-size slide

 156. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd ✘

  View full-size slide

 157. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View full-size slide

 158. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View full-size slide

 159. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ Nie ma c na drugim miejscu

  View full-size slide

 160. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ Nie ma c na drugim miejscu

  View full-size slide

 161. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ backtrack
  ○ spróbuj dopsaować b

  View full-size slide

 162. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View full-size slide

 163. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc ✓

  View full-size slide

 164. Atomic grouping

  View full-size slide

 165. Atomic grouping
  ○ Wyłączenie backtrackingu i niepozwalanie na nawroty
  może być pomocne
  ○ Celem jest przyśpieszenie nieudanych dopasowań,
  zwłaszcza przy zagnieżdżonych kwantyfikatorach

  View full-size slide

 166. Atomic grouping
  (?>regex)
  ○ Grupy atomowe nie zostaną przechwycone

  View full-size slide

 167. Atomic grouping
  (?>\d+)ff

  View full-size slide

 168. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +

  View full-size slide

 169. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +
  ○ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne

  View full-size slide

 170. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +
  ○ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania

  View full-size slide

 171. Atomic grouping
  /\w+d/
  abcdef
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania
  /\w++d/

  View full-size slide

 172. Atomic grouping
  /\w+d/
  abcdef
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania
  /\w++d/

  View full-size slide

 173. Unicode
  /^abcdef$/u

  View full-size slide

 174. Unicode
  /^abcdef$/u

  Modyfikator u

  UTF-8 Mode

  View full-size slide

 175. Unicode - UTF-8 Mode

  Kody ASCII (0-127) są identyczne

  2-4 Bajty użyte do reprezentacji znaków (Codepoints)

  Każdy codepoint jest uważany za jeden znak.

  View full-size slide

 176. Unicode
  Świerzop

  View full-size slide

 177. Unicode
  Świerzop
  /\x{015A}/u

  View full-size slide

 178. Unicode
  Świerzop
  /\x{015A}/u

  View full-size slide

 179. Unicode
  Świerzop
  /[a-z\x{0104}-\x{017C}]+/u

  View full-size slide

 180. Unicode
  Świerzop 한국어
  /\p{L}+/u

  View full-size slide

 181. Czytelność
  /foobar/x

  View full-size slide

 182. Czytelność
  Łatwo przeczytać?
  /^[a-z0-9_%.-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$/iD

  View full-size slide

 183. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  View full-size slide

 184. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Wszystko zaczynajace sie od znaku # do końca linii jest
  komentarzem

  View full-size slide

 185. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )

  View full-size slide

 186. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )

  View full-size slide

 187. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";

  View full-size slide

 188. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";
  $template = str_replace("[ship_name]",$data['ship_name'], $template);
  $template = str_replace("[captain_name]",$data[captain_name], $template);

  View full-size slide

 189. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";
  $template = preg_replace_callback('#\[([a-z_])+\]#', 'my_callback',
  $template);
  function my_callback($matches) {
  ...
  }

  View full-size slide

 190. Linki i Narzędzia
  ○ http://www.pcre.org/pcre.txt
  ○ Philip Hazel - Mastering regular expressions
  ○ http://www.regular-expressions.info/
  ○ RegexBuddy
  ○ http://rubular.com/

  View full-size slide

 191. Dziękuję
  Pytania?

  View full-size slide