Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne

2013-05-20 PHPers.pl

Tytus

May 20, 2013
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Wyrażenia Regularne
  20-05-2013
  Tytus Ciunelis
  @tciunelis

  View Slide

 2. View Slide

 3. Wyrażenia Regularne z

  View Slide

 4. Wyrażenia Regularne z
  Kapitanem Kirkiem

  View Slide

 5. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions

  View Slide

 6. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions
  Philip Hazel
  University Computing Service
  Cambridge CB2 3QH, England.

  View Slide

 7. PCRE
  PCRE = Perl Compatible Regular Expressions

  http://www.pcre.org/pcre.txt

  View Slide

 8. Oznaczenia
  RegExp
  Subject
  Match

  View Slide

 9. RegExp

  View Slide

 10. RegExp
  /foobar/i

  View Slide

 11. RegExp - pattern
  /foobar/i

  View Slide

 12. RegExp - pattern
  /foobar/i

  Pattern - sekwencja symboli i słów

  Opis szukanego łańcucha

  View Slide

 13. RegExp - modifier
  /foobar/i

  View Slide

 14. RegExp - modifier
  /foobar/i

  Opcjonalnie

  View Slide

 15. RegExp - delimiter
  /foobar/i

  View Slide

 16. RegExp - delimiter
  /foobar/i

  oddziela wzorzec

  rozdziela wzorzec od modyfikatorów

  View Slide

 17. RegExp - delimiter
  #foobar#i

  View Slide

 18. RegExp - delimiter
  #foobar#i

  View Slide

 19. RegExp - delimiter
  [foobar]i

  View Slide

 20. RegExp - delimiter
  {foobar}i

  View Slide

 21. RegExp - example
  /DESTRUCTION/
  Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.
  -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'

  View Slide

 22. RegExp - example
  /DESTRUCTION/
  Peace or...UTTER DESTRUCTION...it's up to you.

  Wzorzec musi wystąpić przynajmniej raz

  Położenie nie jest istotne
  -- Kirk in 'A Taste Of Armageddon'

  View Slide

 23. Metacharacters

  View Slide

 24. Metacharacters
  /[Cap]tin \s* Ki+r./

  Część znaków wzorca ma specjalne znaczenie

  View Slide

 25. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot

  View Slide

 26. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku

  View Slide

 27. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini

  View Slide

 28. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Kirk ✓

  View Slide

 29. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Dirk ✓

  View Slide

 30. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin Śirk ✓

  View Slide

 31. /Captin .irk/
  Metacharacters - Dot
  ○ Kropka pasuje do dowolnego znaku
  ○ Oprócz znaku nowej lini
  Captin _irk ✓

  View Slide

 32. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot

  View Slide

 33. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)

  View Slide

 34. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin Kirk ✓

  View Slide

 35. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin:Kirk ✓

  View Slide

 36. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  Captin↵
  Kirk ✓

  View Slide

 37. /Captin.Kirk/s
  Metacharacters - Dot
  ○ Modyfikator s włącza tryb single line (dotall)
  ○ http://nikic.github.io/2011/12/10/PCRE-and-newlines.html
  Captin↵
  Kirk ✓

  View Slide

 38. \$
  Metacharacters - Escape
  ○ Za pomocą \ można pozbawić znak specjalnego znaczenia

  View Slide

 39. \$
  Metacharacters - Escape
  . [] () ^ $ * + ? {} | \
  ○ Za pomocą \ można pozbawić znak specjalnego znaczenia

  View Slide

 40. Price is \Q$9.99\E
  Metacharacters - Escape
  Price is $9.99

  View Slide

 41. Price is \Q$9.99\E
  Metacharacters - Escape
  Price is $9.99
  ○ Metaznaki wewnątrz \Q i \E stracą swoje specjalne
  znaczenie

  View Slide

 42. Character Classes

  View Slide

 43. /[abcdef]/
  Character Classes

  View Slide

 44. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami

  View Slide

 45. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami
  ○ Ograniczone nawiasami kawadratowymi

  View Slide

 46. /[abcdef]/
  Character Classes
  ○ Brak separatorów między znakami
  ○ Ograniczone nawiasami kawadratowymi
  ○ Traktowane jako jeden znak

  View Slide

 47. /[a-f]/
  Character Classes
  ○ Można definiować zakres

  View Slide

 48. /[a-cd-f0-9]/
  Character Classes
  ○ Można definiować zakres
  ○ Jedna klasa może zawierać wiele zakresów

  View Slide

 49. /[abc.]/
  Character Classes
  ○ Znaki specjalne (metacharacters) tracą swoje specjalne
  znaczenie wewnątrz klasy

  View Slide

 50. /[af-]/
  Character Classes
  ○ Myślnik traci specjalne znaczenie

  View Slide

 51. /[^abc]/
  Character Classes
  ○ Znaki w klasie mogą być zanegowane. Dopełnienie zbioru.

  View Slide

 52. /[^abc]/
  Character Classes
  ○ Znaki w klasie mogą być zanegowane
  ○ Oznacza każdy znak, który nie znajduje się w klasie razem
  z nowymi liniami

  View Slide

 53. /[ab^c]/
  Character Classes
  ○ W innym miejscu traci specjalne znaczenie

  View Slide

 54. Character Classes - skróty
  \w słowo [A-Za-z0-9_]
  \W wszystko oprócz słów [^A-Za-z0-9_]
  \d cyfra [0-9]
  \D wszystko oprócz cyfr [^0-9]
  \s biały znak [ \n\r\t\f]
  \S wszystko oprócz białych
  znaków
  [^ \n\r\t\f]

  View Slide

 55. Character Classes - skróty
  \w słowo [A-Za-z0-9_]
  \W wszystko oprócz słów [^A-Za-z0-9_]
  \d cyfra [0-9]
  \D wszystko oprócz cyfr [^0-9]
  \s biały znak [ \n\r\t\f]
  \S wszystko oprócz białych
  znaków
  [^ \n\r\t\f]
  . Kropka [^\n]

  View Slide

 56. Alternatives

  View Slide

 57. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk

  View Slide

 58. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk
  Spock

  View Slide

 59. Alternatives
  /Kirk|Spock/
  Kirk
  Spock
  Kirk Spock

  View Slide

 60. Metacharacters - Quantifier
  /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/

  View Slide

 61. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  Kwantyfikator określa powtórzenia poprzedniego znaku lub grupy
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 62. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 63. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 64. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1)
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 65. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞)
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞)
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1)
  ○ {x,y} od x do y (x → y)
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 66. /Ca*pti+n K?i{1,3}rk/
  ○ * zero lub więcej (0 → ∞) = {0,}
  ○ + jedno lub więcej (1 → ∞) = {1,}
  ○ ? zero lub jedno (0 → 1) = {0,}
  ○ {x,y} od x do y (x → y)
  Metacharacters - Quantifier

  View Slide

 67. Quantifier - greediness

  View Slide

 68. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness

  View Slide

 69. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness

  View Slide

 70. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/

  View Slide

 71. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/

  View Slide

 72. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+?"/

  View Slide

 73. Quantifier - greediness
  *?
  +?
  {,}?
  ??
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na leniwy wystarczy dodać ?

  View Slide

 74. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /".+"/U
  ○ Odwraca zachłanność kwantyfikatorów

  View Slide

 75. Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott
  Quantifier - greediness
  /"[^"]+"/

  View Slide

 76. Quantifier - greediness
  /"[^"]+"/
  Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

  View Slide

 77. Quantifier - greediness
  /"[^"\r\n]+"/
  Dr. Leonard "Bones" McCoy,Montgomery "Scotty" Scott

  View Slide

 78. Assertions and anchors

  View Slide

 79. Assertions and anchors
  ○ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor
  (kotwica)
  ○ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji

  View Slide

 80. Assertions and anchors
  ○ Najczęściej spotykanym typem assercji jest anchor
  (kotwica)
  ○ Pozwala na szukanie wzorca na ustalonej pozycji
  /^k/i
  Kirk

  View Slide

 81. Assertions and anchors
  ○ Znak karetki oznacza, że napis musi zaczynać się od
  znaku k
  /^k/i
  Kirk

  View Slide

 82. Assertions and anchors
  ○ Znak dolara oznacza, że napis musi się kończyć się
  znakiem k
  /k$/i
  Kirk

  View Slide

 83. Assertions and anchors
  ○ Znak dolara oznacza, że napis musi się kończyć się
  znakiem k
  ○ Dolar wyszuka koniec napisu przed znakiem nowej lini
  /k$/
  Kirk\n

  View Slide

 84. Assertions and anchors
  /apple/i
  Apple

  View Slide

 85. Assertions and anchors
  /apple/i
  Apple ✓
  Pineapple ✓

  View Slide

 86. Assertions and anchors
  /^apple/i
  Apple ✓
  Pineapple

  View Slide

 87. Assertions and anchors
  /^apple/i
  Apple ✓
  Pineapple ✘

  View Slide

 88. Assertions and anchors
  /apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie

  View Slide

 89. Assertions and anchors
  /apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie ✘

  View Slide

 90. Assertions and anchors
  /^apple$/i
  Apple ✓
  Apple-pie ✘

  View Slide

 91. Assertions and anchors
  /^apple$/i
  Apple ✓
  Pineapple ✘
  Apple-pie ✘

  View Slide

 92. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy

  View Slide

 93. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  /^c\w+/im

  View Slide

 94. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  /^c\w+/im
  ○ Karetka (^) wyszuka pasujące ciągi, zaraz po znaku nowej
  lini

  View Slide

 95. Assertions and anchors
  /\Ac\w+/im
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy

  View Slide

 96. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  ○ \A oznacza, że napis jest szukany tylko na samym
  początku
  /\Ac\w+/im

  View Slide

 97. Assertions and anchors
  Captain James T. Kirk
  Commander Spock
  Commander Dr. Leonard McCoy
  ○ \A oznacza, że ciąg jest szukany tylko na samym początku
  napisu
  ○ \Z wyszuka sam koniec napisu przed znakiem nowej linii
  ○ \z wyszuka koniec napisu
  /\Ac\w+/im

  View Slide

 98. Word boundaries
  right to vote

  View Slide

 99. Word boundaries
  right to vote

  View Slide

 100. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View Slide

 101. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View Slide

 102. Word boundaries
  right to vote
  /\bto\b/

  View Slide

 103. Word boundaries
  come together
  /\bto\b/

  View Slide

 104. Word boundaries
  come together ✘
  /\bto\b/

  View Slide

 105. Word boundaries
  come together
  /\bto\B/

  View Slide

 106. Word boundaries
  come together
  /\bto\B/

  View Slide

 107. Word boundaries
  nr2br
  /\B2\B/

  View Slide

 108. Word boundaries
  nr2br ✓
  /\B2\B/

  View Slide

 109. Other assertions
  ○ Możemy tworzyć własne asercje
  ○ Służy do tego konstrukcja ?=

  View Slide

 110. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy
  /[a-z]+(?=,)/i
  ○ Positive look ahead
  ○ Pozytywne przewidywanie (positive assertions)

  View Slide

 111. Other assertions
  Kirk,Spock;McCoy
  /[a-z]+(?=,|;)/i
  ○ Positive look ahead
  ○ Pozytywne przewidywanie (positive assertions)
  ○ Można używać alternatywy

  View Slide

 112. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View Slide

 113. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy ✘
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View Slide

 114. Other assertions
  Kirk,Spock,McCoy ✘
  Kirk,McCoy,Spock ✓
  /Kirk(?!,Spock)/i

  Negative look ahead

  Negatywne przewidywanie (negative assertions)

  View Slide

 115. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  View Slide

 116. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?
  Spock != Kirk

  View Slide

 117. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy
  /(?<=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  Opcja: ?<=

  View Slide

 118. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy ✓
  /(?<=Spock,)Kirk/i

  Jak dopasować coś przed kursorem?

  Opcja: ?<= pozytywne przewidywanie wsteczne (positive
  look behind)

  View Slide

 119. Other assertions
  Spock,Kirk,McCoy ✓
  McCoy,Kirk,Spock ✘
  /(?○
  Opcja: ?look behind)

  View Slide

 120. Subpatterns

  View Slide

 121. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk

  View Slide

 122. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk
  ○ Za pomocą nawiasów oznaczamy podłańcuchy

  View Slide

 123. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk

  View Slide

 124. Subpatterns
  /(captain)(kirk)/
  captainkirk
  1:captain 2:kirk
  ○ Podłańcuchy mogą być użyte do wyłuskiwania części
  dopasowania

  View Slide

 125. Subpatterns
  /((captain)(kirk))/
  captainkirk
  2:captain 3:kirk
  ○ Podłańcuchy numerowane są od lewej do prawej
  1:captainkirk

  View Slide

 126. Subpatterns
  /(a.c)\1/
  ○ Do znalezionych podłańcuchów można się odwoływać
  abcabc ✓
  adcabc ✘

  View Slide

 127. Subpattern Options
  /(?#Komentarz w podłańcuchu.)/
  ○ W podłańcuchach można używać pewne opcje oraz
  modyfikatory.

  View Slide

 128. Subpattern Options
  /(?OptionPattern)/
  ○ Składnia opcji w podłańcuchach

  View Slide

 129. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  Captain kirk
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter

  View Slide

 130. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter
  Captain kirk

  View Slide

 131. Subpattern Options
  /((?i)[a-z]+) [a-z]+/
  ○ Ustawienie braku wrażliwości na wielkość liter
  Captain kirk
  Captain Kirk ✘

  View Slide

 132. Non-capturing subpatterns
  /box(?:ers)?/
  ○ Użycie ?: zaraz po nawiasie otwierającym podłańcuch
  spowoduje, że grupa nie zostanie przechwycona
  boxers

  View Slide

 133. Named subpatterns
  Captain Kirk
  /(?PCaptain) Kirk/

  View Slide

 134. Named subpatterns
  Captain Kirk
  /(?PCaptain) Kirk/
  rank: Captain

  View Slide

 135. Backtracking

  View Slide

 136. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami

  View Slide

 137. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami
  ○ Jeśli wybrana droga nie prowadzi do
  rozwiązania, silnik wykona nawrót do
  poprzedniego punktu, w kórym może podjąć
  decyzję.

  View Slide

 138. Backtracking
  ○ Algorytm z nawrotami
  ○ Jeśli wybrana droga nie prowadzi do
  rozwiązania, silnik wykona nawrót do
  poprzedniego punktu, w kórym może podjąć
  decyzję.

  View Slide

 139. Backtracking - example
  /\d+00/

  View Slide

 140. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 141. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 142. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 143. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 144. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 145. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 146. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ Łańcuch się skończył, a trzeba jeszcze sprawdzić 00

  View Slide

 147. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ backtrack

  View Slide

 148. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300
  ○ backtrack

  View Slide

 149. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300

  View Slide

 150. Backtracking - example
  /\d+00/
  12300 ✓

  View Slide

 151. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View Slide

 152. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View Slide

 153. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View Slide

 154. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd

  View Slide

 155. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ nie udało się znaleźć f

  View Slide

 156. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ backtrack

  View Slide

 157. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ backtrack

  View Slide

 158. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd
  ○ nie można się cofnąć dalej bo +

  View Slide

 159. Backtracking - example2
  /\d+ff/
  123dd ✘

  View Slide

 160. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View Slide

 161. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View Slide

 162. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ Nie ma c na drugim miejscu

  View Slide

 163. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ Nie ma c na drugim miejscu

  View Slide

 164. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc
  ○ backtrack
  ○ spróbuj dopsaować b

  View Slide

 165. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc

  View Slide

 166. Backtracking - example3
  /ab??c/
  abc ✓

  View Slide

 167. Atomic grouping

  View Slide

 168. Atomic grouping
  ○ Wyłączenie backtrackingu i niepozwalanie na nawroty
  może być pomocne
  ○ Celem jest przyśpieszenie nieudanych dopasowań,
  zwłaszcza przy zagnieżdżonych kwantyfikatorach

  View Slide

 169. Atomic grouping
  (?>regex)
  ○ Grupy atomowe nie zostaną przechwycone

  View Slide

 170. Atomic grouping
  (?>\d+)ff

  View Slide

 171. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +

  View Slide

 172. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +
  ○ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne

  View Slide

 173. Atomic grouping
  (?>\d+)ff
  \d++ff
  ○ Aby zmienić kwantyfikator na zaborczy (possessive)
  wystarczy dodać +
  ○ Kwantyfikatory takie są zawsze zachłanne
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania

  View Slide

 174. Atomic grouping
  /\w+d/
  abcdef
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania
  /\w++d/

  View Slide

 175. Atomic grouping
  /\w+d/
  abcdef
  ○ Pamiętaj, że może to zmienić wynik dopasowania
  /\w++d/

  View Slide

 176. Unicode

  View Slide

 177. Unicode
  /^abcdef$/u

  View Slide

 178. Unicode
  /^abcdef$/u

  Modyfikator u

  UTF-8 Mode

  View Slide

 179. Unicode - UTF-8 Mode

  Kody ASCII (0-127) są identyczne

  2-4 Bajty użyte do reprezentacji znaków (Codepoints)

  Każdy codepoint jest uważany za jeden znak.

  View Slide

 180. Unicode
  Świerzop

  View Slide

 181. Unicode
  Świerzop
  /\x{015A}/u

  View Slide

 182. Unicode
  Świerzop
  /\x{015A}/u

  View Slide

 183. Unicode
  Świerzop
  /[a-z\x{0104}-\x{017C}]+/u

  View Slide

 184. Unicode
  Świerzop 한국어
  /\p{L}+/u

  View Slide

 185. Czytelność
  /foobar/x

  View Slide

 186. Czytelność
  Łatwo przeczytać?
  /^[a-z0-9_%.-][email protected][a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$/iD

  View Slide

 187. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  View Slide

 188. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Wszystko zaczynajace sie od znaku # do końca linii jest
  komentarzem

  View Slide

 189. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )

  View Slide

 190. Czytelność
  /
  ^ # początek łańcucha
  [a-z0-9_%.-]+ # user
  @ # delimiter @
  [a-z0-9.-]+ # domena
  \. # delimiter .
  [a-z]{2,4} # top level domain
  $ # koniec łańcucha
  /iDx

  Białe znaki są ignorowane jeśli nie są wyescapowane (\ )

  View Slide

 191. PHP

  View Slide

 192. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";

  View Slide

 193. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";
  $template = str_replace("[ship_name]",$data['ship_name'], $template);
  $template = str_replace("[captain_name]",$data[captain_name], $template);

  View Slide

 194. PHP
  $template = "Welcome on [ship_name]!
  Sincerely,
  [captain_name]";
  $template = preg_replace_callback('#\[([a-z_])+\]#', 'my_callback',
  $template);
  function my_callback($matches) {
  ...
  }

  View Slide

 195. Linki i Narzędzia
  ○ http://www.pcre.org/pcre.txt
  ○ Philip Hazel - Mastering regular expressions
  ○ http://www.regular-expressions.info/
  ○ RegexBuddy
  ○ http://rubular.com/

  View Slide

 196. Dziękuję
  Pytania?

  View Slide