Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Redux ile Önyüz Uygulamalarında Veri Yönetimi

Redux ile Önyüz Uygulamalarında Veri Yönetimi

Ziraat Teknoloji'de her hafta düzenlenen Ziraat TechTalks kapsamında 16 Kasım 2017 tarihinde yapılan Redux kütüphanesi hakkındaki konuşması.

Bu konuşmada genelde React kullanan uygulamalarda veri katmanında yardım sağlayan Redux kütüphanesine bir genel giriş yapıldı.

Video: https://youtu.be/VQB3e1f96lE

Üstün Özgür

November 16, 2017
Tweet

More Decks by Üstün Özgür

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Redux ile Veri
  Yönetimi
  Üstün Özgür

  [email protected]

  twitter.com/UstunOzgur

  Üstün Özgür Yazılım

  View full-size slide

 2. State Container
  Veri Konteyneri - Deposu

  View full-size slide

 3. Veri (Model) Görüntü
  Kontrolcü
  MVC
  Model - View - Controller
  Model - Görüntü - Kontrolcü
  React, taslaklar...

  View full-size slide

 4. Model ve Veri
  • Nesne Yönelimli Programlama

  • Temel Veri (Model) Soyutlaması?

  • Nesneler

  • Nesnelerin içindeki veri alınır

  • getter metodları: hesap.getBakiye()

  • setter metodları: hesap.setBakiye(100)

  • Aynı zamanda set metodunda nesne başka bir nesneye haber
  verebilir

  • Örneğin görüntü katmanına

  View full-size slide

 5. MVC'daki Model Katmanı
  için Minimum Neler Gerekli?
  • Interface: Tek bir set, tek bir get metodu

  • getState(): Modeldeki veriyi almak için:

  • MEGA getter

  • dispatch(action): Modele veri değişikliği emri göndermek için

  • MEGA setter

  • subscribe(): Modeldeki veri değişikliklerinden haberdar
  olmak için

  View full-size slide

 6. Model / Veri Ambarı / Depo /
  Repo / Dükkan / Store / Database!
  Store
  - getState()
  - dispatch(action)
  - subscribe(listener)

  View full-size slide

 7. class Store {
  _state = {};
  getState() {
  return state;
  }
  dispatch(action) { // Dispatch: Haber Gonder
  this.state = this._veriyiDegistir(this._state, action);
  this.abonelereHaberVer();
  }
  _aboneler = [];
  subscribe(aboneFonksiyonu) {
  this._aboneler.push(aboneFonksiyonu);
  }
  _abonelereHaberVer() {
  this.aboneler.forEach(aboneFonksiyonu => aboneFonksiyonu());
  }
  _veriyiDegistir(eskiState, action) {
  /// hesaplamalar.... // Sadece burasi ozellestirilecek (uzerine yaz!)
  return yeniState;
  }
  }

  View full-size slide

 8. class TodoStore extends Store {
  _state = { todos: [], yeniTodo: "" };
  _veriyiDegistir(state, action) {
  let yeniState;
  switch (action.type) {
  case "SET_YENI_TODO":
  yeniState = { todos: eskiState.todos, yeniTodo: action.payload };
  case "INSERT_TODO":
  yeniState = {
  todos: [...state.todos, state.yeniTodo],
  yeniTodo: ""
  };
  break;
  default:
  yeniState = state;
  }
  return yeniState;
  }
  }

  View full-size slide

 9. Örnek
  • depo.getState()

  • aboneFonksiyonu = () => log("Depo degisti")

  • depo.subscribe(aboneFonksiyonu)

  • depo.dispatch({type: 'SET_TODO'})

  • depo.getState()

  View full-size slide

 10. veriyiDegistir
  (state, action) => state
  • veriyiDegistir metodu

  • Iki veri girdi, bir tane cikti

  • Sayi azaldi: Ingilizce reduce

  • Bu nedene reducer denilmis redux'ta

  View full-size slide

 11. reducer
  • Reducer, inheritance yerine reducer alan createStore
  adinda bir yardimci metod sagliyor

  • Reducer, ilk basta constructor, sonrasinda setter gorevi
  goruyor.

  • Onun disinda API gosterdigimizle tamamen ayni

  View full-size slide

 12. reducer
  veriDegistirmeFonksiyonu = (state=defaultState, action) => {
  switch (action.type) {
  ...
  }
  • defaultState: constructor gibi düşünün, kalanını da MEGA setter gibi

  • depo = createStore(veriDegistirmeFonksiyonu)

  • depo.getState()

  • depo.subscribe(aboneFonksiyonu)

  • depo.dispatch({type: 'SET_TODO'})

  View full-size slide

 13. Kompozisyon
  • Bir nesnenin birden çok nesneden oluşması

  • Avantajı: İşleri alt parçalara böl ve başkalarına havale et

  class Araba {
  motor = new Motor()
  direksiyon = new Direksiyon()
  solaGit() {
  direksiyon.solaKir()
  motor.hızıArtır() }}

  View full-size slide

 14. Araba
  Motor
  Direksiyon
  solaGit

  View full-size slide

 15. Reducer ile Kompozisyon
  • Nesne ve class'lar yerine fonksiyonlar

  • Her fonksiyon başka bir fonksiyonu çağırabilir

  • Dönen sonucu ilgili yere yazar

  View full-size slide

 16. Örnek
  defaultState = {
  motor: MotorReducer(undefined),
  direksiyon: DireksiyonReducer(undefined)
  };
  function ArabaReducer(state = defaultState, action) {
  yeniMotor = MotorReducer(state.motor, action);
  yeniDireksiyon = DireksiyonReducer(state.direksiyon, action);
  return { motor: yeniMotor, direksiyon: yeniDireksiyon };
  }

  View full-size slide

 17. Örnek
  defaultMotorState = {yon: undefined, hiz: undefined}
  function MotorReducer(state=defaultMotorState, action) {
  switch ...
  }
  defaultDireksiyonState = {yon: undefined}
  function DireksiyonReducer(state=defaultDireksiyonState, action) {
  switch ...
  }

  View full-size slide

 18. defaultState = {

  motor: MotorReducer(undefined),

  direksiyon: DireksiyonReducer(undefined)

  };

  function ArabaReducer(state = defaultState, action) {

  yeniMotor = MotorReducer(state.motor, action);

  yeniDireksiyon = DireksiyonReducer(state.direksiyon, action);

  return { motor: yeniMotor, direksiyon: yeniDireksiyon };

  }

  defaultMotorState = {yon: undefined, hiz: undefined}

  function MotorReducer(state=defaultMotorState, action) {...}

  defaultDireksiyonState = {yon: undefined}

  function DireksiyonReducer(state=defaultDireksiyonState, action) {...}

  View full-size slide

 19. • Anne reducer, kendisine gelen butun
  mesajlari cocuk reducerlara gonderir.
  • Cocuklar gelen mesaj sonrasi kendi
  yeni versiyonlarini anneye doner.
  • Anne, artik cocuklarin yeni
  versiyonlarini icinde kaydeder.

  View full-size slide

 20. • Aslinda anne reducer, kendisine gelen her eylemi
  dogrudan cocuklara gondermek zorunda degildir

  • Eylem turune gore sadece belli bir cocuga gonderebilir

  • Ama genelde Redux uygulamalarinda bir degisiklik oldugu
  zaman bu butun cocuklara haber verilir.

  • Bu sekilde her cocuk, son duruma gore kendisine
  cekiduzen verir.

  View full-size slide

 21. Araba
  Motor
  Direksiyon
  solaGit Görüntü

  View full-size slide

 22. Kaynak: http://www.sohamkamani.com/
  blog/
  2017/03/31/react-redux-connect-explained/

  View full-size slide

 23. Klasik Nesne Yönelimli
  Programlamayla Karşılaştırma
  • Alan Kay: Nesne yönelimli mesajlaşmanın temeli haberleşmedir!

  • Varsayılan olarak tek bir nesneye haber gönderilir.

  • Diğer nesnelerin bundan haberi olması gerekirse bu haber diğerlerine elle
  gönderilir

  • Sorun? Toplu haberleşme yok

  • Çözüm: Olay Otobüsü!

  • Bütün olaylar bir otobüse gönderilir. Otobüsteki herkese haber verilir

  • Redux aslında bir olay otobüsü (event bus) örneğidir

  • Sayfada olan her olay, merkezi bir noktaya gider

  View full-size slide

 24. Verinin Görüntüye
  Dönüşmesi
  • React: f(veri) = görüntü

  • Verinin değiştiğinden bir React görüntüsü nasıl haberdar
  olur?

  • setState ile!

  • O zaman Redux'ta bir değişim olunca biz de istediğimiz
  verileri alıp setState yapalım!

  • Bizim Redux'a abone olmamız gerek! subscribe!

  View full-size slide

 25. Abonelik
  storedanBanaGerekenler = function (db) {

  return {direksiyon: db.direksiyon} }

  class AboneBilesen {

  constructor() {

  this.state = storedanBanaGerekenler(store.getState())

  store.subscribe(() => {

  this.setState(storedanBanaGerekenler(store))

  View full-size slide

 26. Artık bileşenimin state'i
  ile store'daki state hep
  senkronize!

  View full-size slide

 27. Render kısmı?
  render() {

  return (

  Direksiyon bilgisi: {this.state.direksiyon.yon}
  yonunde

  }

  View full-size slide

 28. Render kismini ayri bir
  bilesen alalim
  • class DireksiyonAbonesi

  • Store ile senkron olur

  • Tum state'ini props olarak asagidaki goruntuye aktarir

  • class DireksiyonGoruntusu

  • Sadece goruntuyu gosterir

  View full-size slide

 29. Dükkan
  Direksiyon
  Abonesi
  Direksiyon
  Görüntüsü
  1. Gerçek veri bu dükkanın içinde
  2. Dükkandaki veri değiştiğinde
  aboneye gönderiliyor
  3. Abone, veriyi state'te saklayıp
  görüntüye prop olarak aktarıyor
  4. Görüntüde bir olay olursa
  bu dükkana haber veriliyor
  5. Dükkan gelen haber sonrası
  kendini güncelliyor
  6. Dükkandaki veri değiştiğinde
  aboneye gönderiliyor

  View full-size slide

 30. Abonelik Kısmı Ortaklaştırılabilir: Connect
  • Ortak olmayan tek kısım: storedanBanaGerekenler

  • Malzemeler:

  • Bir adet connect

  • Bir adet storedenBanaGerekenler fonksiyonu

  • Bir adet sadece props alan akılsız görüntü

  • Reçete

  • connect'e önce storedenBanaGerekenler'i sokun

  • 5 dakika hafif ateşte pişirin

  • Sonrasında akılsız görüntü ekleyip servis yapın
  connect(storedenBanaGerekenler)
  (akılsızGörüntü)

  View full-size slide

 31. Connect nereden geliyor?
  • Redux'tan değil

  • Redux, React'ten tamamen bağımsız

  • İsterseniz Angular'da kullanin, isterseniz port edip C#'ta

  • Bağlantıyı sağlayan kütüphane: react-redux

  View full-size slide

 32. connect nasıl çalışıyor?
  • connect gizli olarak store'a bağlanıyor

  • İki yöntem var: Ya store'a doğrudan erişimimiz olacak, ya da store
  bize bir şekilde gönderilecek

  • ikinci yöntemi kullanıyor

  • Context ile!

  • React sadece state ve props'tan oluşmuyor

  • Global veriler Context ile tüm alt seviye bileşenlere gönderilebilir!

  • React genel yapısına ters! Ama büyük kolaylık

  View full-size slide

 33. connect
  • Connect, önce yeni bir bileşen oluşturuyor.

  • Sonrasında, context içindeki store'a abone oluyor.

  • Abone haberi gelince setState yapıyor

  • render'da ise akılsız görüntüye bu verileri gönderiyor!

  • Peki context'e store'u kim koydu?

  View full-size slide

 34. Provider
  • Sağlayıcı

  • Görevi: Store'u aşağı sağlamak

  • Bu kadar

  • En tepede bir tane Provider içine koyuyoruz her şeyi

  • Store'u tüm çocuklara context üzerinden sunuyor

  • Connect de bundan yararlanıyor

  • Bu kadar basit

  View full-size slide

 35. Kaynak: http://www.sohamkamani.com/blog/
  2017/03/31/react-redux-connect-explained/

  View full-size slide

 36. Peki aksiyonlar?
  • Her çocuk, store'a dolaylı olarak erişimli

  • Dolayısıyla çocuk dispatch yapabilir

  • Bu haber merkeze (depoya) gider

  • Sonrasında olanlar olur!

  • connect yapınca her çocuğa dispatch fonksiyonu geçer

  • Çocuk içeride bu olayi merkeze haber verir:

  • dispatch({type: "BANA_BIR_SEYLER_OLDU"}

  View full-size slide

 37. connect seviyesinde
  pisirilmis eylem tarifi
  • Dispath yari pismis bir yemek

  • Cocuklara dogrudan dispatch'i vermek yerine yetkilerini kismen ellerinden
  almak icin pisirilmis halde verilebilir

  dispatchiPisir(dispatch) {
  return {tiklaFonksiyonu: () => {
  dispatch({type: "BANA_TIKLADIR"})
  }
  • Artik cocuga tiklaFonksiyonu diye pismis bir eylem gider

  • Cocuk sadece this.props.tiklaFonksiyonu() diyerek bu fonksiyonu cagirir

  View full-size slide

 38. connect son hali
  • Bir adet connect fonksiyonu

  • Bir adet db alan select yapan mapStateToProps fn.

  • Bir adet dispatch yapan pismis eylemler olusturan mapDispatchToProps

  • Bir adet saf, akilsiz bilesen

  • Once connect'e mapStateToProps ve mapDispatchToProps ekleyin

  • Kisik ateste 5 dakika pistikten sonra akilsiz bileseni ekleyin

  • connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(akilsizBilesen)

  • Artik elinizde akilli bir bilesen var

  View full-size slide

 39. Kaynak: http://www.sohamkamani.com/blog/2017/03/31/react-redux-connect-
  explained/

  View full-size slide

 40. Akilli ve Akilsiz Bilesenler
  • Container vs Pure

  • Konteyner vs Saf

  • Smart vs Dumb

  • Akilli vs Akilsiz

  • Bir nevi mapStateToProps ve mapDispatchToProps,
  merkez ile ilcelerin baglantisini sagliyor

  • Baglanti = Connect

  View full-size slide

 41. Merkezi Yapinin Diger
  Avantajlari
  • Butun haberler merkeze gidiyor

  • Merkez her seyden haberdar

  • Her seye merkez haber veriyor

  • Her seyi fisleyebiliyor

  • Istedigi mesajlari iletmeyebiliyor

  • Isterse gecmisi yeniden yazabiliyor ya da eylemleri geri
  alabiliyor

  View full-size slide

 42. Merkezi Yapinin Diger
  Dezavantajlari
  • Merkeze cok yuk binebiliyor

  • Bir bilesenin kendi icinde halledebilecegi bir sey icin bile
  merkeze danismasi gerekiyor

  • Yerel verileri icin state kullanilabilir, menu dropdown state
  gibi

  • Ama diger tum veriler merkezde toplanmali

  View full-size slide

 43. Sonuç
  • Sunucu tarafında veriler veritabanında saklanıyor

  • Önyüzde de merkezi bir yönetime ve veritabanına gerek var

  • Nesne yönelimli programlamaya alternatif olarak veriyi tek bir
  nesnede toplayalım

  • Bu nesnedeki verileri tüm uygulamaya aktaralım

  • Görüntü katmanı yeni veri gelince React gibi farkları optimize
  eden bir yapıda tüm görüntüyü baştan oluştursun

  • Görüntüde olan olaylar merkeze gönderilsin

  View full-size slide