Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GraphQL ve Relay sunumu

GraphQL ve Relay sunumu

Facebook'un GraphQL ve Relay teknolojilerini dun Jstanbul grubunda anlattim ( http://www.meetup.com/jstanbul/ ).

GraphQL Facebook'un istemcilerinin (iPhone, Android, web uygulamalari) sunuculariyla iletisimde kullandigi, REST yontemine alternatif bir sorgulama dili. SQL tarzi sorgulama dillerine benzese de JSON temelli oldugu icin daha esnek.

Ornegin REST'teki /api/user/1?expand=customer&customer_fields=last4&fields=name,surname gibi bir yapi GraphQL'de duzenli bir JSON benzeri yapida sunucuya gonderiliyor:

{user(id:1) {
name
surname
customer {
last4
}
}}

Sunucu tarafinda bu dilden anlayan GraphQL sunuculari ile istek ilgili veri kaynagina (veri tabani olmak zorunda degil) yonlendiriliyor.

Relay ise Facebook'un onyuzdeki React teknolojisiyle yazilmis bilesenlerin gereksinimlerini GraphQL ile belirtmelerini kolaylastiran ve veri alisverisini otomatize etmeye calisan bir teknoloji.

Bu sunumun videosuna su adresten erisebilirsiniz:

Youtube kanalimda ayni zamanda Facebook React, Clojure dili gibi farkli konularda videolar bulunmakta:

https://youtu.be/Abu9c0Ar-5U

Kanalin adresi: http://youtube.com/ustunozgur/videos

Üstün Özgür

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Üstün Özgür

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GraphQL ve Relay
  Üstün Özgür
  @ustunozgur
  JStanbul
  10 Aralık 2015

  View full-size slide

 2. Facebook Açık Kaynak
  • React
  • Flux
  • GraphQL
  • Relay

  View full-size slide

 3. Graph
  Query
  Language
  Çizge
  Sorgu
  Dili

  View full-size slide

 4. Sunucudan veri
  çekmek

  View full-size slide

 5. En yaygın yöntem
  • REST
  • 2000
  • GET/POST/PUT/PATCH
  • Kaynak (Resource) URIları

  View full-size slide

 6. REST Örnek
  • Naif REST örneği
  • GET /api/user -> {objects: [{id: 1, uri: '/api/user/1'}]}
  • GET /api/user/1 -> {id: 1, name: 'Ustun', customer:
  '/api/customer/3'}
  • GET /api/customer/3 -> {id: 3, cardLast4: 1234}

  View full-size slide

 7. REST Örnek
  • Naif REST örneği: en çok veri, en az sorgu
  • GET /api/user-with-card-info ->
  {objects: [
  {id: 1, name: 'Ustun', customer: {id: 3, cardLast: 1234},
  {id: 2, name: 'Mehmet', customer: {id: 4, cardLast: 4567}
  ]}

  View full-size slide

 8. REST Örnek
  • Aynı veri, bir field eklendiğinde
  • GET /api/user-with-card-info ->
  {objects: [
  {id: 1, name: 'Ustun', 'surname': 'Ozgur', customer: {id: 3, cardLast: 1234},
  {id: 2, name: 'Mehmet', 'surname': 'Ozturk', customer: {id: 4, cardLast: 4567}
  ]}

  View full-size slide

 9. • Sunucu odaklı
  • Birden fazla versiyon var ya da
  bütün her istemci aynı datayı
  alıyor
  Çözüm
  Query Parametresi
  /api/user/1?
  expand=customer&fields=name&fields=surname&fields=tckimlikno

  View full-size slide

 10. Neden URL'e ihtiyaç
  var?

  View full-size slide

 11. URL sadece paylaşım için bir araç.
  Genelde insanlar arası iletişim için
  Geri kalan her şey için:
  Tek url yeterli!

  View full-size slide

 12. Sunucuya iletmek
  istediğimiz veri ne?
  /api/user/1?
  fields=name&fields=surname&fields=tckimlikno&expand=cus
  tomer&customer_fields=son4
  Birinci kullaniciyi bul
  Onun name, surname, tckimlikno alanlari ekle.
  Ayni kullanicinin bagli oldugu customer nesnesini bul
  O customer nesnesinin son4 adlı alanını bul
  Sunucu bizim gönderdiğimiz string'i gerisin geri bu şekilde
  ayrıştırır.

  View full-size slide

 13. Doğrudan İstediğimiz Veriyi
  Göndersek?
  user(id:1) {
  name
  surname
  customer {
  last4
  }
  }
  GraphQL

  View full-size slide

 14. Giden veri ile dönen veri
  aynı formatta
  user(id:1) {
  name
  surname
  customer {
  last4
  }
  }
  user {
  name: "Ustun",
  surname: "Ozgur"
  customer: {
  last4: 1234
  }
  }

  View full-size slide

 15. Sorguda değişiklik yapalım
  user(id:1) {
  name
  surname
  city
  customer {
  last4
  }
  }
  user {
  name: "Ustun",
  surname: "Ozgur"
  city: "Istanbul",
  customer: {
  last4: 1234
  }
  }
  İstemci Odaklı
  Farklı istemciler farklı alanları isteyebilir!

  View full-size slide

 16. Örnek GraphQL
  sorguları
  http://graphql-swapi.parseapp.com/

  View full-size slide

 17. GraphQL Sunucusu
  Istemci Sunucu
  GraphQL olarak veri isteği
  JSON olarak aynı formatta veri
  1
  2
  {
  user(id:1) {
  name
  }
  }
  {
  user {
  name: "Ustun"
  }
  }

  View full-size slide

 18. GraphQL bir sunucu
  değildir

  View full-size slide

 19. GraphQL bir sorgulama dilidir.
  Bu dilden anlayan sunucular her dilde
  ve platformda yazılabilir.
  Aynı REST gibi.
  Ama daha iyi.

  View full-size slide

 20. Neler sorgulanabilir?
  Her şey.
  Sadece veritabanı tabloları değil.
  REST'teki gibi resourcelar (kaynaklar) vardır; ancak
  bu kaynaklar typed, yani tür bilgisine sahiptir.
  SCHEMA (şema)
  Her şey türlü!

  View full-size slide

 21. User(id:Int) {
  name: String,
  surname: String,
  tckimlikno: int
  }
  HavaDurumu(sehir:String) {
  sicaklik: float
  nem: int
  }
  SQL Database
  weather.com API'ı
  LotoNumaraları {
  numaralar: List[Int]
  }
  Rasgele Sayılar
  GraphQL Server
  Kullanıcı

  View full-size slide

 22. Örnek GraphQL
  sunucusu
  JavaScript versiyonu

  View full-size slide

 23. var User = React.createClass({
  render: function () {

  {this.props.user.username}


  }
  });
  ustunozgur
  ReactDOM.render(
  ,
  mountNode)
  Bu veri nasıl gelecek?

  View full-size slide

 24. Relay
  İstemci
  Sunucu

  View full-size slide

 25. Her React bileşeni ihtiyacı olduğu
  veriyi belirtir
  En tepedeki bileşen bütün
  çocuklarına gereksinimlerini sorar
  ve GraphQL sorgusu yapar.
  Dönen veriyi çocuklara aktarır.

  View full-size slide

 26. class Tea extends React.Component {
  render() {
  var {name, steepingTime} = this.props.tea;
  return (

  {name} ({steepingTime} min)

  );
  }
  }
  Tea = Relay.createContainer(Tea, {
  fragments: {
  tea: () => Relay.QL`
  fragment on Tea {
  name,
  steepingTime,
  }
  `,
  },
  });
  class TeaStore extends React.Component {
  render() {
  return
  {this.props.store.teas.map(
  tea =>
  )}
  ;
  }
  }
  TeaStore = Relay.createContainer(TeaStore, {
  fragments: {
  store: () => Relay.QL`
  fragment on Store {
  teas { ${Tea.getFragment('tea')} },
  }
  `,
  },
  });
  class TeaHomeRoute extends Relay.Route {
  static routeName = 'Home';
  static queries = {
  store: (Component) => Relay.QL`
  query TeaStoreQuery {
  store { ${Component.getFragment('store')} },
  }
  `,
  };
  }
  ReactDOM.render(
  Component={TeaStore}
  route={new TeaHomeRoute()}
  />,
  mountNode
  );

  View full-size slide

 27. Relay'in Hedefleri:
  1.Deklaratif
  2.Kolokasyon
  3.Mutasyonlar
  1.Otomatik veri tutarlılığı
  2.Optimistik güncellemeler

  View full-size slide

 28. Teşekkürler
  Üstün Özgür
  @ustunozgur
  [email protected]

  View full-size slide