Git

Bb2fd3b5456ad0012799b2045f4cd212?s=47 Miklos V
October 31, 2009
170

 Git

Bb2fd3b5456ad0012799b2045f4cd212?s=128

Miklos V

October 31, 2009
Tweet

Transcript

 1. Verziókezelés a Git használatával Vajna Miklós 2009. október 31. 1

  / 45
 2. Mir˝ ol lesz szó? Miért jó a verziókezelés? Miért jó

  az elosztott verziókezelés? Miért jó a Git? A Gitr˝ ol - alulról felfelé A Git használata küls˝ osként A Frugalware mire használja a Gitet 2 / 45
 3. Miért jó a verziókezelés? Mindenki használ verziókezelést, legfeljebb nem tud

  róla (Mentés másként, tarball + patch-ek, stb.) Kollaborációs munkához elengedhetetlen Hibakeresést segíti Dokumentációs eszköz 3 / 45
 4. Élet verziókezel˝ o nélkül OpenOffice.org változások követése Telefon kollégának, hogy

  ott most ne dolgozzon Szövegfájloknál kézi 3-way merge Saját merge driverek - a legtöbb verziókezel˝ ob˝ ol hiányzik Összetartozó változtatások követése vs id˝ o-alapú, utólagos próbálkozás (cvs2cl) Verzió: elosztott rendszerben a szám csak megtéveszt Kézi ChangeLog 4 / 45
 5. Miért jó az elosztott verziókezelés? A teljes repó elérhet˝ o

  helyben, gyors blame, log, diff, merge Nincs szükség hálózati kapcsolatra Nincs SPoF Megsz˝ unhet a committer fogalma Backup jelent˝ osége csökken Branch/merge egyszer˝ ubbé válik 5 / 45
 6. Egyéb okok az elosztott verziókezelésre Commit early, commit often vö.

  testsuite Felesleges aszimmetria felszámolása Gyakorlatban: szükségessé vált korrekt merge algoritmusok implementálása Ütközés esetén nem veszhet el a saját munkánk vö. Subversion svn up -ja Merge ütközések feloldása nem feltétlen a karbantartó feladata 6 / 45
 7. Theodore Ts’o törvénye a CVS-r˝ ol "A CVS nem a

  válasz, a CVS a kérdés. Nem a válasz." 7 / 45
 8. Miért jó a Git? A legtöbb el˝ ony természetesen az

  elosztottságból fakad merge-recursive (vö. Subversion) rerere blame - kódblokk-áthelyezés érzékelése (vö. explicit másolás/átnevezés) git grep combined diff 8 / 45
 9. Kódblokk másolás/mozgatás érzékelése Egyedülálló funkció Egyik legjobb példa arra, hogy

  mi a baj az explicit átnevezéssel Példa: $ git blame -C b.c 607001b b.c (Miklos 20090922 32) g_free(t); 607001b b.c (Miklos 20090922 33) } 607001b b.c (Miklos 20090922 34) 56bbfb0 a.c (Miklos 20090908 35) int ip_get() 56bbfb0 a.c (Miklos 20090908 36) { 56bbfb0 a.c (Miklos 20090908 37) int ip; 9 / 45
 10. Miért (volt?) nehéz a Gietet elkezdeni használni? Tipikus Unix eszköz,

  hatékony, ha megtanuljuk használni Hasonló példák: vim, mutt, stb. A Git 1.6.4-es verziójáig 600+ hozzájáruló → rengeteg beállítást támogat, b˝ oség zavara Dokumentáció még 1.5 környékén is leginkább referencia jelleg˝ u Azóta számos könyv megjelent (Git Community Book, Pro Git, Git Magic, stb.) 10/ 45
 11. Linus a felhasználó-barátságról "Szeretem a színezett diffeket, de vegyük észre,

  ezek a bizonyos színválasztások csak arra jók, hogy a legtöbb ember egy fondüs villával kikapja a szemét. (. . . ) Szóval, hogy elkerüljük a vak git felhasználók sokaságát, kérlek rakjátok be ez a patch-et." 11/ 45
 12. "git", a pokoli információ-kezel˝ o A cím a git.git els˝

  o commitjából van, de: $ ls -lh git-htmldocs-1.5.1.tar.gz 666K 2007 ápr 4 git-htmldocs-1.5.1.tar.gz $ git shortlog -s -n v1.6.4|wc -l 666 $ git pull Generating pack... Done counting 666 objects. 12/ 45
 13. A Gitr˝ ol - alulról felfelé Alacsony szinten egy tartalom

  szerint címezhet˝ o fájlrendszer 4 objektum-típus: blob, tree, commit, tag blob: egy fájl egy változata tree: lehet tree vagy blob, mindegyikb˝ ol több, de összesen legalább egy commit: 0..sok parent, egy tree tag: van neve, és bármire mutathat (commitra szokott) 13/ 45
 14. Objektum-adatbázis példa 2 commit és egy tag esetén: eaba9a3 b4c3cc9:

  / tree 21026ca parent e68e3fb: / tree df2b8fc: dir tree 8487409: dir tree e69de29 blob 7898192 blob d2b8c00 tag Hash számítása: >>> hashlib.sha1("blob 0\0").hexdigest() ’e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391’ 14/ 45
 15. Objektum-adatbázis építése Alacsony szinten: $ git init $ mkdir dir

  $ touch dir/file $ git update-index --add dir/file $ git update-ref HEAD $(echo A | \ git commit-tree $(git write-tree)) $ echo a > dir/file $ git update-index --add dir/file $ git update-ref HEAD $(echo B | \ git commit-tree $(git write-tree) \ -p $(git rev-parse HEAD)) 15/ 45
 16. Objektum-adatbázis építése Magas szinten: $ git init $ mkdir dir

  $ touch dir/file $ git add dir/file $ git commit -m A $ echo a > dir/file $ git add dir/file $ git commit -m B 16/ 45
 17. Ami nem objektum ref, symref hook reflog config index 17/

  45
 18. Git ref-ek A referencia rövidítése, egy mutató, ami egy sha1-re

  mutat, vagy egy másik ref-re Tipikus ref-ek: HEAD, legtöbbször az aktív branch-re mutat A branch-ek olyan ref-ek amik a refs/heads/akármi névvel rendelkeznek és commitra mutatnak Tag-ek: refs/tags/akármi néven futnak és tagre vagy commitra mutatnak (signed/lightweight) 18/ 45
 19. Hookok Speciális scriptek, amik bizonyos id˝ opontokban futnak le Példa

  használatukra: push után levél küldése, vagy xml post cia.vc-re Commit el˝ ott sorvégi whitespace-ek keresése A projekt által megszabott commit message el˝ okészítése 19/ 45
 20. Reflog példa Ha az utóbbi 10 másodpercben nem változott semmi:

  $ git checkout "@{10 seconds ago}" $ git checkout master $ git log -g --pretty=oneline 402de8e HEAD@{0}: checkout: moving \ from 402de8e to master 402de8e HEAD@{1}: checkout: moving \ from master to @{10 seconds ago} 402de8e HEAD@{2}: commit: B c820060 HEAD@{3}: commit (initial): A 20/ 45
 21. Merge vs. rebase Kiindulás: A---B---C topic / D---E---F---G master rebase:

  A’--B’--C’ topic / D---E---F---G master merge: A---B---C---H topic / / D---E---F---G master 21/ 45
 22. Rebase AYB Git módra: 22/ 45

 23. Merge gráfok Ha már nehezen áttekinthet˝ o a repó, segít

  a gitk: 23/ 45
 24. Fast-forward arra utal, hogy pull-kor kell-e majd merge vagy rebase

  jobb a merge ha a repónk referencia mások számára jobb a rebase ha szebb historyt akarunk git.git esetén: master/next/pu 24/ 45
 25. A Git használata küls˝ osként Küls˝ os: nincs commit joga,

  patch-eket küld Helyben persze git-ben dolgozik Rebase-el, nem merge-öl Interactive rebase: squash, darabolás, rendezgetés git format-patch, git am Bundle-ök 25/ 45
 26. Git hostingok Ha git.project.org-on van egy project git repója git.or.cz

  (Novell) gitorious (Nokia) github (nem csak opensource) 26/ 45
 27. Patch-ek darabolása Példa: A, B, C, D és B-t szeretnénk

  B1-re és B2-re git reset --hard B git reset HEADˆ git add <amit az els˝ o commitba szeretnénk>; git commit git add <amit a másodikba>; git commit git cherry-pick C git cherry-pick D 27/ 45
 28. Git parancsok: sok van, melyik kell nekem? A Git 1.6.4

  esetén 145 parancs F˝ o magas szint˝ u parancsok Mellék magas szint˝ u parancsok Alacsony szint˝ u parancsok 28/ 45
 29. Legfontosabb parancsok init, clone, add, rm status, diff commit, reset

  fetch, pull, push branch, checkout, rebase, merge log, tag, mv, show, grep, bisect 29/ 45
 30. F˝ o magas szint˝ u parancsok (példák) archive, bundle, am

  és format-patch cherry-pick és revert describe, shortlog gc, clean, stash, submodule 30/ 45
 31. Mellék magas szint˝ u parancsok (példák) Manipulálók: config, filter-branch Lekérdezés:

  blame, fsck, verify-tag Interakció más rendszerekkel: fast-import, fast-export, archimport, cvsimport, cvsexportcommit, quiltimport, svn 31/ 45
 32. Fast import/export eredetileg leginkább svn → git 30 GiB Subversion

  repó 3 óra alatt mára m˝ uköd˝ o import/export: git, bzr, hg, darcs 32/ 45
 33. Alacsony szint˝ u parancsok Ha scriptelni szeretnénk Példa: log vs

  rev-list: $ git log --pretty=oneline HEAD~2.. 2920c0c vinagre 329aae5 gtk-vnc $ git rev-list HEAD~2.. 2920c0c 329aae5 33/ 45
 34. Commitok szimbolikus nevei Egy példa sokat segíthet: G H I

  J A = = A^0 \ / \ / B = A^ = A^1 = A~1 D E F C = A^2 = A^2 \ | / \ D = A^^ = A^1^1 = A~2 \ | / | E = B^2 = A^^2 \|/ | F = B^3 = A^^3 B C G = A^^^ = A^1^1^1 = A~3 \ / \ / A H = D^2 = B^^2 = A^^^2 = A~2^2 I = F^ = B^3^ = A^^3^ J = F^2 = B^3^2 = A^^3^2 34/ 45
 35. Szimbolikus név ha mégis verziót akarunk elosztott rendszerben a szám

  nem egyedi mégis van el˝ onye ha van egy folyamatosan növekv˝ o szám megoldás: tegyük bele mind a kett˝ ot: $ git describe 1.1-478-g2920c0c <utolsó tag>-<azóta a commitok száma>-g<hash> 35/ 45
 36. Egyéb szimbolikus nevek Ha a commit nevére akarunk hivatkozni, azt

  is lehet, pl.: $ git show -s :/"A" commit c820060 Author: Miklos Vajna <vmiklos@frugalware.org> Date: Tue Sep 22 00:46:55 2009 +0200 A 36/ 45
 37. Az index Probléma: egy fájlban két módosítás, de csak az

  egyiket szeretnénk commitolni Karbantartás esetén: merge-nél csak az ütközés lenne az érdekes Megoldás: index, mint köztes réteg git diff, git diff --cached, git diff HEAD 37/ 45
 38. Index ábra Az el˝ obbi parancsok térbe helyezve: diff +----+

  | | +-----------+ | Objektum- | | tároló | +-----------+ | | diff --cached diff HEAD | +-------+ | | Index | | +-------+ | | diff +----------+ | Munka- | | könyvtár | +----------+ 38/ 45
 39. git add vö. index git add az indexhez ad git

  commit az indexb˝ ol dolgozik → ha git add után volt szerkesztés, a git commit az index-beli verziót commitolja! 39/ 45
 40. A Frugalware mire használja a Gitet A -current fa csomag-leíróinak

  tárolására A 1.1-516-ge0b7c1e verziónál ez 4603 scriptet jelent, összesen 51263 commit, 46 fejleszt˝ ot˝ ol Csomagkezel˝ o Telepít˝ o Dokumentáció és annak fordításai 40/ 45
 41. Aktuális fejlesztések Hunk-szint˝ u checkout/reset/stash git fast-export --no-data Állítható beszédesség˝

  u hibaüzenetek 41/ 45
 42. Petr "Pasky" Baudis a Git fejleszt˝ ok támogatásáról "Kitehetnénk pár

  hirdetést [a git honlapra] is és a befolyó pénzb˝ ol egy round-robin alapon m˝ uköd˝ o, fejleszt˝ ok közötti pizza-elosztót pénzelhetnénk." 42/ 45
 43. Összefoglalás A verziókezelés jó dolog A elosztott verziókezelés még jobb

  A Git egyedülálló lehet˝ oségeket ad a kezünkbe A sok funkció ára a b˝ oség zavara, ezzel érdemes számolni 43/ 45
 44. Hivatkozások Innovations in git http://gitster.livejournal.com/16077.html Git for Computer Scientists http://eagain.net/articles/git-for-computer-scientists/

  Összefoglaló szimbolikus nevekr˝ ol: man git-rev-parse 44/ 45
 45. Elérhet˝ oségek GIT honlap: http://git-scm.com/ Levelezési lista: http://vger.kernel.org/vger-lists.html#git IRC: #git

  @ irc.freenode.net A diák elérhet˝ osége: http://vmiklos.hu/odp/ 45/ 45