Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bóg w 3D

Bóg w 3D

Akademickie Spotkania Biblijne

November 27, 2012
Tweet

Transcript

 1. 14. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, 15. od którego

  wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. 16. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. 17. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście – zakorzenieni i ugruntowani w miłości – 18. potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, 19. i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, 21. Temu niech będzie chwałą w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia – na wieki, Amen. List do Efezjan 3:14-21
 2. „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy

  to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, tez nie wie, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.” 2 list do Koryntian 12:2 Wymiary Boga
 3. Czym jest szerokość wymiaru Boga? „Pańska jest ziemia i to,

  co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach.” Psalm 24:1-2
 4. Czym jest długość wymiaru Boga? „Zanim Góry powstały, zanim stworzyłeś

  ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” Psalm 90:2
 5. Czym jest głębokość i wysokość wymiaru Boga? „Panie zbadałeś mnie

  i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka.” Psalm 139:1-2
 6. Jak poznawać wymiary Boga? „Nam zaś objawił to Bóg przez

  Ducha, bo Duch przenika wszystko – nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży.” 1 Koryntian 2:10-11
 7. Podsumowanie i wnioski „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,

  doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” Psalm 139:23-24