Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Świętuj ze Świętym

Świętuj ze Świętym

Transcript

 1. Bożym nakazem jest świętować! „Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan,

  Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził, Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary, dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne, oraz pierworodne z waszego bydła i z trzody. Tam, przed obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny, którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój.” Księga Powtórzonego Prawa 12:5-7
 2. Bożym nakazem jest świętować! „Nuże więc, jedz radośnie swój chleb

  i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność.” Księga Kaznodziei Salomona 9:7
 3. Zagrożenia wynikające z upojenia ”Potem zstąpił jego ojciec do tej

  kobiety a Samson wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców.” Księga Sędziów 14:10
 4. Zagrożenia wynikające z upojenia ”Potem zstąpił jego ojciec do tej

  kobiety a Samson wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców.” Księga Sędziów 14:10
 5. Zagrożenia wynikające z upojenia „Nie patrz na wino, jak się

  czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu.” Księga Przysłów 23:31-34
 6. Boże powody świętowania „Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem

  przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.” Ewangelia Łukasza 15:21-24
 7. Boże powody świętowania „A gdy się przebudził stróż więzienny i

  ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Dzieje Apostolskie 16: 27-34
 8. Obietnica życia wiecznego „Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest

  wasza nagroda w niebie…” Ewangelia Mateusza 5:12