$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Świętuj ze Świętym

Świętuj ze Świętym

Transcript

 1. Świętuj ze Świętym

  View Slide

 2. Bożym nakazem jest świętować!
  „Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze
  na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby
  tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził, Tam też
  będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary,
  dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne,
  oraz pierworodne z waszego bydła i z trzody. Tam, przed
  obliczem Pana, Boga waszego, będziecie je spożywać i
  radować się całym waszym dobytkiem, wy i wasze rodziny,
  którymi ubłogosławił cię Pan, Bóg twój.”
  Księga Powtórzonego Prawa 12:5-7

  View Slide

 3. Bożym nakazem jest świętować!
  „Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym
  nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest
  ta twoja czynność.”
  Księga Kaznodziei Salomona 9:7

  View Slide

 4. Zagrożenia wynikające z upojenia
  ”Potem zstąpił jego ojciec do tej kobiety a Samson
  wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest
  zwyczaj u młodzieńców.”
  Księga Sędziów 14:10

  View Slide

 5. Zagrożenia wynikające z upojenia
  ”Potem zstąpił jego ojciec do tej kobiety a Samson
  wyprawił tam ucztę weselną; taki bowiem jest
  zwyczaj u młodzieńców.”
  Księga Sędziów 14:10

  View Slide

 6. Zagrożenia wynikające z upojenia
  Z przesadnego imprezowania biorą się głupie
  pomysły.

  View Slide

 7. Zagrożenia wynikające z upojenia
  „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w
  pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi
  jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać
  będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie
  opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym
  morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu.”
  Księga Przysłów 23:31-34

  View Slide

 8. Boże powody świętowania
  „Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko
  niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać
  się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich:
  Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie
  też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i
  przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i
  weselmy się, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył,
  zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.”
  Ewangelia Łukasza 15:21-24

  View Slide

 9. Boże powody świętowania
  „A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia,
  dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz
  Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic
  złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do
  środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, i wyprowadziwszy
  ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
  A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I
  głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże
  godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został
  ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego
  domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że
  uwierzył w Boga.
  Dzieje Apostolskie 16: 27-34

  View Slide

 10. Obietnica życia wiecznego
  „Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza
  nagroda w niebie…”
  Ewangelia Mateusza 5:12

  View Slide

 11. Obietnica życia wiecznego
  Niebo to niekończąca się impreza!

  View Slide